A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Luisteren


Mensen in onze tijd wíllen niet meer luisteren, kúnnen niet meer luisteren en dúrven ook niet meer te luisteren.

Ze schermen zich af van wat onaangenaam is.

Praat eens met iemand die luistert.

Dat wordt moeilijk!

Nu zijn er geloof ik drie niveaus van luisteren. Luisteren naar de ander, luisteren naar Gods Woord, en er is ook nog een ander niveau van luisteren.

Luisteren naar Gods stem 

Dat vinden we bijvoorbeeld in Psalm 19 Het uitspansel verkondigt het werk zijner handen. hun prediking gaat uit over de ganse aarde.

.Die verkondiging en die prediking verstaan we niet meer omdat dat natuurwetenschappelijk onzin is.

Het bestaan is echter niet een bestaan op zich, maar een staan onder de roep van Gods stem.

In Psalm 8 lezen we O Here, onze Here , hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde.Die vorm van luisteren zijn we ontwend.

Het is wel heel merkwaardig dat we in onze tijd steeds méér informatie krijgen, maar steeds minder kunnen luisteren.

Kunnen luisteren naar het fluisteren van Gods stem in de stilte van de natuur wordt helemaal moeilijk!

Over de dingen heen luisteren

We luisteren vaak over de dingen heen. O ja, we begrijpen u., zeggen we al heel gauw en beginnen wat wij zelf beleefd hebben. We zitten vol van ons zelf.

Iemand die goed kan luisteren noemen we sensitief.

Luisteren met derde oor

Hij hoort ook wat áchter de woorden klinkt. Dat is luisteren met het derde oor’

God kan goed luisteren.

Zou Hij die het oor schiep niet kunnen luisteren?

Bonhoeffer zei De eerste dienst die in de gemeenschap de een aan de ander moet bewijzen bestaat daarin dat hij moet luisteren.

De liefde van God komt daarin tot uiting dat Hij naar ons luisteren wil.

Wie niet meer naar zijn broeder kan luisteren zal al gauw ook niet meer naar God willen luisteren.

Bij het luisteren naar kritiek moet je je nooit defensief opstellen. Want dan ga je er al van uit dat je gelijk hebt!!!

Luisteren is de basis voor elk gesprek.

Martin Buber heeft gezegd Alle werkelijk leven is ontmoeting. In den beginne was er de relatie

Vier communicatieniveaus.

ten eerste:Uitwisselen van beleefdheden (Hoe gaat het er mee ?),

ten tweede feitelijke informatie,

ten derde gedachten en ideeën en

ten vierde (en dat is het moeilijkste) gevoelens.

Dit vereist telkens een andere vorm van dynamisch luisteren.  

Je moet je communicatieniveaus aanpassen. Dan heb je een gemeenschappelijk referentiekader en wissel je gelijkwaardige informatie uit.

Luisteren naar wat de ander voelt is het moeilijkste