A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Leven in One-liners


Het leven is verrukkelijk maar ook verschrikkelijk

Het leven is geen draaiorgelboek met vóórgeponste gaatjes waar de muziek vanzelf uitkomt

Christenen komen op voor de beschermwaardigheid van het leven

De Spartanen wierpen hun mismaakte kinderen te pletter tegen de rotsen

De Romeinen legden ongewenste kinderen te vondeling

Christus is de grote Levenskunstenaar. Hij maakte het Leven leefbaar en levensvatbaar

Zeg maar ja tegen het Leven

Het leven lijkt op een bergtocht met de bedoeling boven de boomgrens uit te komen

Maak er géén paaltjesroute van in het bos waar je bij elke paddestoel blijft  stil staan

Veel mensen beschouwen de giro als de goeroe voor een goed  leven

Wat is leven? Wij zeggen: je leeft als je ademhaalt, als je hart klopt,

Als je bloed circuleert, als je plezier hebt in je werk en als je gelukkig bent, dan lééf je echt.

De Bijbel verstaat onder leven heel iets anders.

De Bijbel zegt:het echte leven bestaat uit het dienen van God en het liefhebben van je naaste.

Ik vind het opvallend dat in de Bijbel leven en dood niet ná elkaar voorkomen, maar náást elkaar.

Het Oude Testament heeft niet zo zeer aandacht voor het leven de dood, maar voor de dood ín het leven.

De dood heerst daar waar de afgoden gediend worden en de naasten uit het oog zijn verloren.

Dood en leven zijn in de Bijbel werkelijkheden die je niet overkómen, maar waarvoor je kunt kiezen.

Je kunt kiezen voor het leven.

Als het volk Israël op het punt staat het beloofde land binnen te trekken stelt Mozes het volk voor de keus:

“Het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek. Kies dan het leven”(Deut. 30 : 19).Er is weliswaar een weg die dood loopt, maar daar wordt niet de aandacht op gevestigd. Kies het leven!

 

In het Nieuwe Testament heet dat leven het eeuwige leven of eeuwigheidsleven. En het woordje ‘eeuwig’ betekent niet eindeloos. Eeuwighe

idsleven is iets anders dan eindeloos leven. Het Eeuwigheidsleven begint al hier op aarde in het “hiernumaals.

Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen en Jezus Christus dien Gij gezonden hebt.

De apostel Johannes schrijft in zijn brieven: We weten dat we overgegaan zijn van de dood in het leven, omdat we de broeders liefhebben.

 Het bewijzen van liefde is er een teken van dat de grote overgang van DOOD naar LEVEN bij ons heeft plaats gevonden.

Die keus voor LEVEN en DOOD heeft men vroeger wel zeer kortzichtig en tijdgebonden uitgebeeld met de zondagsschoolplaat van ‘De brede en de smalle weg’.

Op de brede weg lopen mensen van kroeg naar kroeg en van danstent naar danstent, ruziemakers en moordenaars. Op de smalle weg liepen de oppassende gelovigen.

Dit is wel heel moralistisch voorgesteld.