A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lieflijkheid des Heren


Wat houdt dit mooie woord toch in?

De liefelijkheid des Heren?

Wat betekent het woord liefelijkheid? Heeft het te maken met verliefdheid?

Dit woord treffen we aan in Psalm 27: 4.

Een ding heb ik van de HERE gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des HEREN

al de dagen van mijn leven om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen.

Asielfunctie

De tempel had een asielfunctie. Daar was je veilig en geborgen.

David wordt opgejaagd door zijn vijanden, hij vraagt niet om veiligheid of  een lekker bed om in te slapen.

Hij vraagt slechts één ding; om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen.

Liefelijkheid heeft alles te maken met schoonheid, met een prachtig landschap.

Beminnelijk en beminnenswaardig

De Here God is de Lieflijke. De Beminnelijke en de Beminnenswaardige.

Hij is Degene die mij bemint en die ik bemin. Dat dubbele aspect zit in het woord liefelijkheid

De Here God is mijn Geliefde en Hij is mijn Minnaar.

In Psalm 27 gaat het over de verborgen omgang met God.Het gaat daar over mystiek

.De psalmdichter wil in de tempel blijven om de liefelijkheid van de Here te aanschouwen.

Die liefelijkheid ervaren we in het huis van God, in de liturgie, in de liederen die we zingen.

Mystiek van het mysterie

Die uitwendige eredienst zal zich ook moeten verinwendigen. Dit is de mystiek van het mysterie

Het hart van de mens kan ook tot een heiligdom worden

Dan wordt het een innerlijke godsdienstoefening, een binnenpretje over de Here God

 

Een ding nodig

 

De psalmdichter zegt Een ding heb ik van de Here begeerd

Dit éne ding dat nodig is komen we ook in het Nieuwe Testament tegen

 Jezus zegt tot Martha:

“Martha, Martha, jij maak je bezorgd over vele dingen, maar slechts één ding is nodig”

Dat ene ding is doen wat Maria deed; aan Jezus voeteinde gaan zitten en luisteren wat Hij te vertellen heeft.

Maria hing aan Jezus’lippen om zijn woorden in te drinken.

Maria aanschouwde de liefelijkheid van de Here God in Jezus

Niet in rationele kennis laat God zich vinden, maar in de mystieke kennis.

Zo heeft ook Pascal alle godsbewijzen van de hand gewezen. God ‘ bewijst’ zichzelf in de geloofservaring..

Wat is er allemaal al niet van God gezegd: de toornende, de rechtsprekende, de schepper, de levende, de eeuwige, de Vader. De wezenlijke inhoud is de mystieke relatie. Hij is de Lieflijke

Ds W. Jansen heeft over genoemde liefelijkheid zelfs een heel boek geschreven. Het geheim van de liefelijkheid. Dichter bij God. Hij heeft dit boek geschreven na een langdurige depressie, die een grote geloofscrisis inhield. God brengt ons af en toe in de woestijn, om ons hart te richten op het beloofde land, schreef hij .

Die liefelijkheid ervaren we in het huis van God, in de liturgie, in de liederen die we zingen.

Geen rationele kennis, maar mystieke

Die uitwendige eredienst zal zich ook moeten verinwendigen. Dit is de mystiek van het mysterie.

De psalmdichter zegt Een ding heb ik van de Here begeerd.Dit éne ding dat nodig is komen we ook in het Nieuwe Testament tegen, waar Jezus tot Martha zegt “Martha, Martha, jij maak je bezorgd over vele dingen, maar slechts één ding is nodig” Dat ene ding is doen wat Maria deed; aan Jezus voeteinde gaan zitten en luisteren wat Hij te vertellen heeft. Maria hing aan Jezus’ lippen om zijn woorden in te drinken.

Niet in de rationele kennis laat God zich vinden, maar in de mystieke kennis. Zo heeft ook Pascal alle godsbewijzen van de hand gewezen. God ‘ bewijst’ zichzelf in de geloofservaring.