A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Liefde in one-liners


Waarheid zonder liefde maakt cynisch

Geloof zonder liefde maakt fanatiek

Vriendelijkheid zonder liefde maakt huichelachtig

Plicht zonder liefde maakt verbeten

Bezit zonder liefde maakt gierig.

Wie niet liefheeft kent God niet

Liefde is de grondwet van het Koninkrijk van God

Liefde is het bindweefsel van een goed huwelijk

Liefde is het ruggenmerg van de samenleving

Zonder liefde wordt elke menselijke relatie exploitatie

Er is in onze ellebogencultuur een groot tekort aan liefde

Er is een groot verschil tussen de agape-liefde en de eros-liefde

De agape-liefde is de zich opofferende liefde voor zwakken en weerlozen

Gods liefde  is een agape-liefde

Het toppunt van liefde is dat God als mens onder ons kwam wonen in de gestalte van een slaaf

De eros-liefde is de begerende liefde, die iemand liefheeft omdat hij zo aantrekkelijk is

Echte liefde is niet liefde omdat, maar liefde ondanks. God heeft ons lief ondanks. .

In evangelie van Johannes ademen we de zuivere berglucht der liefde .

De aanspraak Geliefden betekent bij Johannes door God geliefden.

Liefde is aandacht

Liefde is denken vanuit de ander

Echte liefde wil de ander tot ontplooiing brengen

Een mens zonder liefde is een onmens

Een engel zonder liefde is een spook

Een huwelijk zonder liefde is een hel

Een kerk zonder liefde is een kerkhof

Geloof zonder liefde is fanatisme

Liefde is de oase van de ziel, de kwaliteit van het geloof en de aroma van de hoop

De liefde is de meeste omdat ze onvervangbaar is.

Geloof en hoop gaan over in aanschouwen. Liefde blijft

We moeten de waakvlam van de liefde brandend houden

Liefde is als de zon. Ze opent de lelijkste paardebloem in haar warmte

De mens is een behoevend wezen. Hij heeft behoefte aan warmte, liefde, genade

Liefde zonder macht is sterker dan macht zonder liefde

Echte liefde richt zich niet op wat aantrekkelijk is, maar op wat niet-aantrekkelijk is, aantrekkelijk te máken

Er zijn twee Griekse woorden voor liefde: Agape en Eros.

Agape is liefde ondanks en Eros  is liefde omdat. Agape houdt van mensen die niet beminnenswaard zijn. Eros houdt van iemand of van iets wat wáárd is om van te houden.Van eros is erotiek afgeleid.

Groeien in gratie en opwassen in de genade

Eros is een liefde die uitgelokt wordt door het object. Verliefdheid begint altijd bij eros=.ik mag je wel. Het Griekse woord agape daarentegen betekent onbaatzuchtige liefde. Eros is liefde omdat (omdat b.v. de ander aantrekkelijk is) en agape is liefde ondanks. Liefde van Christus is altijd agape in de bijbel.

Hun woning is een oase van liefde, een haard van leefwarmte, een uitwaaiplek voor eenzamen

De kust van al onze aardse dagen wordt omspoeld door de warme golfstroom van Gods liefde

Liefde is geen eigenschap van God. Liefde behoort tot het wezen van God. God is liefde.

Je kunt nooit zeggen Allah is liefde of Buddha of Wodan is liefde