A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libertinisme


Is het u ook opgevallen dat men in Nederland bijna over alles opiniepeilingen organiseert?

Mensen krijgen een microfoon onder hun neus geduwd. Wat vindt ú van het kabinet?

Wat zegt het volk?

Wat is úw mening over het koningshuis? Wat denkt u van Balkenende?

Welke mensen zijn populair en wie is niet populair? Wat is de mening van het volk?

Ergert u zich daar soms ook zo aan? Vooral als het ingewikkelde zaken betreft waar doorsnee-mensen helemaal geen kaas van hebben gegeten, schijnt hun mening toch belangrijk te zijn.

Ik denk dat hier achter de filoofie van het libertinisme verborgen is.

  

Populisme

  

De populistische politici zijn in wezen libertijns.Libertinisme is de vijand van de religie
Het libertinisme is een levensbeschouwing, waarin alles binnen het publieke terrein geoorloofd is behalve religie want de religie stelt grenzen.

Dat is toch een bedreiging van de menselijke vrijheid, niet waar? Het woord libertinisme komt van het Latijnse woord libertas, vrijheid.

De libertijnen willen een libertijnse staat, waar geen beperkingen aan de burger worden opgelegd. De enige norm die geldt is: wat wil het volk ?

Wat wil de mens? In die visie zijn opiniepeilingen zo belangrijk.

Daarbij hecht men meer waarde aan dan aan wat de overheid zegt of de kerk belijdt. De overheid kan me nog meer vertellen, schamperen velen. En de kerk schijnt helemaal geen gezag meer te hebben.


Gay Pride

Een typische uiting van dit libertinisme is de zo geheten Gay Pride in Amsterdam. Het is een openlijke manifestatie van homoseksuelen die

op de Amsterdamse grachten op allerlei wijze hun geaardheid willen tonen.

Moet toch kunnen niet,waar? Wie durft in deze tijd daartegen het vermanende vingertje op te steken? Dat zijn de moslims en de christenen. Die mensen vinden dat “alles niet kan”

Vanuit hun godsdienstige overtuiging menen zij dat de menselijke vrijheid in het publieke domein niet oeverloos groot is.

Grenzen stellen mag niet

Er zijn ergens grenzen zeggen de religieuze lieden. Maar dat is toch helemaal uit de tijd?

Zo denken de libertijnen. Het is vooral de godsdienstige levensovertuiging die grenzen wil stellen aan een teugelloze vrijheid.

 

Libertijnse staat onverdraagaam

 

Volgens libertijnse opvatting is juist de religie een grote bedreiging van de menselijke libertas.

Daarom is een libertijnse staat in wezen onverdraagzaam en absolutistisch. Vrijheid voor iedereen, maar – als het erop aankomt - niet voor de godsdienstige mens, want deze is niet libertijns en voor de libertijn is het libertinisme norm en wet. Scheiding tussen kerk en staat is een goede zaak.

We hebben een neutrale staat, maar dat is nog iets anders dan een libertijnse staat.

 In een neutrale staat aanvaardt men vrijheid van godsdienst. De christen leeft christocratisch.

 Hij gelooft dat Christus na zijn opstanding het wereldbewind uit de handen van zijn vader ontving. Christus is Kurios.

Religie binnenkamer?

Vandaag zijn er veel mensen die religie willen verbannen naar de binnenkamer.

Het behoort volgens hen tot de private sfeer. De christen kan nooit een libertijn zijn.