A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Woestijnvaders


 De Egyptische wees Antonius hoort rond het jaar 270 in de kerk een preek over de rijke jongeling. Hij had ook gehoord hoe de leerlingen van Jezus alles achter zich gelaten hadden en Jezus waren gevolgd.

 Radicaal

De pilaar en de kerk van Simeon de pilaarheilige

zie verde foto onder r  ij Pilaarheilige'

 Hij besluit zich uit de wereld terug te trekken en in een grot in de woestijn te gaan wonen. Antonius wordt wel de vader van de woestijnvaders genoemd. Velen in Egypte en Syrië hebben zijn voorbeeld gevolgd. Sommigen van hen hielden nog wel contact met de andere woestijnbewoners door zielzorger te worden. De meesten werden monnik en gingen en gingen in grote afzondering wonen. Wat was nu zo kenmerkend voor deze woestijnvaders? Zij zouden vele wonderen verricht hebben.Ze waren echter vooral bekend om hun ascetische levenshouding.  jVan grote invloed op de levenswijze van de woestijnvaders is een Griekse denkwijze geweest, waarin het lichaam  minderwaardig werd beschouwd. Van Plotinus wordt gezegd dat hij zich schaamde dat hij een lichaam had. De leefwijze van de monniken kwam op toen de vervolgingen achter de rug waren. Het besef groeide dat een gemakkelijk geloof geen geloof is.   

Nieuwe martelaren?

Als je echt gelooft, moet het je iets kosten. Je moest  een welvarend leven ontvluchten. De monnik is de opvolger van de martelaar. Nu zijn het niet de vervolgers maar ben je het zelf die jou het leven moeilijk moet maken. Christen-zijn kost pijn. Je moet jezelf vervolgen.De metaforen die de asceten gebruikten, waren vaak aan de sport ontleend. Paulus gebruikt immers ook het beeld van de renbaan. Als een atleet in de renbaan gewonnen had, kreeg hij een erepalm. Om die erepalm te kunnen krijgen, ontzegde hij zich zelf heel veel. De gelovige kastijdde zich zelf. En als hij gewonnen had, kreeg hij een kick;hij dacht dan bij zich zelf ik red het, ik heb het gehaald. Het gaf de asceet en de atleet een heel fijn gevoel als hij ondanks veel tegen tegenstand zijn doel bereikt had.