A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zuilenhal van Salomo


(Zie ook Chanoeka!) 

 

De zuilengang van Salomo lag aan de oostzijde van de tempel van Herodes. Naast het Kedrondal.

 

Hij werd zo genoemd omdat de fundamenten waarop deze gang gebouwd was, dateerden uit de tijd van de tempel van Salomo. Die zuilengang had koning Herodes laten bouwen. In 19 v. Chr was hij begonnen met een grote verbouwing van de  bestaande tempel. Dat was natuurlijk niet de tempel van Salomo die door Nebukadnezar werd verwoest, maar de tempel van de ballingen, die in 515 vóór Chr. werd ingewijd.

 

 Aan de andere, zuidwestelijke kant lag de Sionsberg.Daar lag het paleis van de hogepriester en de Bovenstad.Ten onrechte noemden Byzantijnse pelgrims die zuidwestelijke heuvel boven het Hinnomdal de Sionsberg omdat zij dachten daar met de oude Davidsstad te maken hebben. Die naam is gebleven, maar de eigenlijke Davidstad lag op de heuvel Ofel, ten zuiden van de tempel van Salomo en Herodes. De heuvel Ofel was de oerspronkelijke Je busietenburcht De naam Sion is later op de godstad zelf overgegaan

 De Jaffapoort bij nacht. Die poort ligt aan de westelijke kant van de oude stad.

 

Maar de  majestueuze tempel die Herodes liet bouwen, was veel indrukwekkender dan beide vorige tempels. Herodes  was helemaal weg van de Romeins-Griekse bouwkunst met haar schitterende zuilen.

 Dat zag je ook direct  als je de gigantisch grote en lange zuilengang  aan de oostzijde van de tempel binnenliep, zoals Jezus indertijd deed op het feest van de Vernieuwing van de tempel (Joh.10).Die zuilengang was een half  open galerij, van boven voorzien van een dak en aan de voorzijde geheel open. Dit deel van het tempelcomplex was buitengewoon geschikt voor samenkomsten. Wist u dat de eerste gemeente daar ook bijeen kwam? (Hand.3:11 en Hand.5: 12). De zuilengang van Salomo en de zogenoemde stallen van Salomo stammen dus – net als het huidige tempelplein (haram)  uit de dagen van Herodes.

 

Doordat de berg hier steil afdaalt naar het Kedrondal, moesten de muren aan de oost- en zuidkant extra hoog worden. Daar bevond zich dan ook het hoogste punt van de tempel waar de duivel Jezus op de proef stelde (Matt. 4:5).In de zuidelijke muur zijn de ingangen van de beide Hulda poorten nog zichtbaar en hebben de Israëliërs veel opgravingen gedaan de laatste jaren.

 

Zeer brede trappen brachten de bezoekers naar de Huldapoorten. (Ik zal met vreugd in het huis de Heren gaan) Waarschijnlijk zal de 12 jarige Jezus hier ook met de Farizeen gedebatteerd hebben, want hier was volgens Flavius Josefus een' meeting-point'

  '

Met onderaardse trappengangen kwam men eindelijk (vanuit de grond dus)in de Voorhof der heidenen uit.

Foto uit 1890 van de Huldapoorten. Een veel mooiere foto van recente opgravingen vindt u bij Chanoeka

Van daar leidden onderaardse trappen hen naar het grote tempelplein, de Voorhof der heidenen. Welnu, boven deze onderaardse trappen bevonden zich de genoemde zuilenhallen. Dat  is naast de huidige Al Aqsamoskee. Hebt u nu in de gaten hoe veel Jezus en de eerste gemeente moest klimmen om in de zuilengang van Salomo te komen? Zij moesten eerst de Sionsberg beklimmen, vervolgens de brede bovenaardse trappen naar de Huldapoorten en vervolgens de onderaardse trappen naar de voorhof der heidenen. Maar de pelgrims uit Galilea moesten ook nog eens 962 meter van Jericho naar Jeruzalem omhoog klimmen als zij via de Jordaanvallei naar Jeruzalem trokken.

 Poging tot steniging 

En nu -nota bene in de zuilengang van Salomo in de tempel  nemen de Joden stenen op om Jezus te stenigen (Joh. 10;31).Waarom willen de Joden Jezus stenigen? Zij willen Hem stenigen omdat Hij God zijn eigen Vader noemde en zichzelf aan God gelijkstelde (Joh. 5:18)..”Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwige leven (vs 33)”.Jezus is de dappere Herder. Hij is niet alleen zorgzaam maar ook waakzaam.”Wat mijn Vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven en de Vader en ik zijn één (Joh. 10:30). Jezus vraagt ironisch voor welke goede daad Hij de doodstraf heeft verdiend. Het antwoord luidt: ‘Wij stenigen u niet vanwege een goede daad,maar vanwege blasfemie. Namelijk omdat u, als mens, zich met God vereenzelvigt.’ De onverbrekelijke eenheid met de Vader is het geheim van Jezus’ persoon. Dit is het persoonsgeheimenis van Jezus. Daarom willen zij Jezus stenigen. Maar omdat zijn tijd nog niet is gekomen kunnen de grijpgrage handen van zijn tegenstanders hem zelfs op het tempelwijdingfeest niet toeslaan. Het conflict tusen Jezus en de joden spitst zich toe op de woorden van van Jezus “Ik en de Vader zijn één”.

 Het unieke 

Weet u wat het unieke van het christelijk  geloof is? Christenen geloven dat zij in Jezus Christus met God zelf te maken hebben,ja sterker nog: dat God zelf in Hem is verschenen. Voor Joden en moslims is Jezus alleen maar een groot profeet. Het is daarom nog de vraag of het geen versluierend spraakgebruik is te spreken van een ‘joods-christelijke traditie’.In Jezus komt God Zelf ons tegemoet.

  Zuurdesem 

Jezus spreekt in dit verband over het ‘zuurdesem van de Farizeeën en Herodes’ (zie bij Onderwerpen/ Zuurdesem). Zij bestreden dit met alle kracht. Ze beweerden:”Jezus de bouwvakker uit Nazaret komt niet van God”.

Nergens in de Bijbel wordt het verzet van mensen tegen genoemde belijdenis  feller dan in de confrontatie tussen Jezus en zijn volksgenoten die in de zuilengang van Salomo om Hem heen gingen staan(Joh. 10:24). Ze wilden Hem stenigen omdat Hij vertelde dat Hij de zoon van God is en één in wezen met God de Vader. Dat was toch godslasterlijk ? Zo iemand moet toch uit de weg geruimd worden?