A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Us / Vaderland Job


 

 Er was in het land Us een man, wiens naam was Job (Job 1:1)

 

Wist u dat Us het vaderland van Job was?  Dat betekent niet de United States .Waar lag  Us? We hoeven daarover niet onzeker te zijn.

 

 

 

De streek Us lag ten zuiden en zuidoosten van de Dode Zee. Us lag in het land van de Edomieten. Us lag in Arabia Petraea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De beroemde kloof bvij Petra, land van Us?

 

 

 Hoe weten we dit? We weten dit omdat er geen andere geografische gegevens bekend zijn dan die welke in het boek Job ter sprake komen. Laat ik er enkele noemen.In Job 39: 9 lezen we over zoutsteppen, het ziltige land van Us. De regio Us was ook moerassig.”Schiet de bieze op, waar geen moeras is? Groeit het oevergras, waar geen water is (Job 8:11)? Zulke moerassige streken zijn er ten zuiden van de Dode Zee

 

 

 

  Hier zien we een wadi in het land Us.

 

 

In deze gebieden bij de Dode Zee bevonden zich ook talrijke  grillige grotten en holen die de natuur gevormd had in het kalksteen. Daar leefde volgens de schrijver de eens zo rijke Job. Hij woonde niet meer in een schitterend landhuis, maar in een kale grot (Job 30:6).

 

Job was rijk  

Job was rijk. Hoe kan dat? Het land Us was toch zoals we zagen, een onvruchtbaar land vol zoutsteppen en moerassen en woestijnen?

 

 

 

Door het land Us liep ook de bekende wierookroute

 

 

Dat is zeker zo, maar we moeten niet vergeten  dat er een grote karavaanweg liep door Us. Langs die route trokken dagelijks grote karavanen naar Petra en Palmyra en nog dieper Syrië in. Onder die karavanen zullen zich ook wel de drieduizend kamelen  bevonden hebben die Job bezat(Job 1: 3).

 

 

 

 

In Us zullen ook wel weidegronden voor het kleinvee geweest zijn. De plaatsen van herkomst van de drie vrienden van Job schijnen bovendien  ook in de richting van het gebed van Edom te wijzen. (Job 2: 11)

 

 

Job bezat ook een grote karavaan van 3000 kamelen

 

 

In ieder geval wordt ook in het boek Job weer duidelijk dat de boodschap die dit boek ons wil doorgeven gekleurd is door het landschap  en mee  bepaald wordt door de geografische omstandigheden. Bij het overbrengen van dit Bijbelse  getuigenis zullen we in onze tijd soms weer andere beelden gebruikt moeten worden.

 

Job en het lijden

 

(Lijden in one-liners)

 

Het viel mij op dat Job in de woestijn leefde. De woestijn is de regio van voorbereiding en beproeving. Israel werd in de woestijn op de proef gesteld, Johannes de Doper trad als vriend van de Bruidegom op in de woestijn en Jezus werd door de duivel ook verzocht in de woestijn.

We kunnen geen verklaring geven voor het lijden.  Verklaringen zoeken begrip en het lijden is onbegrijpelijk. Het gaat er niet om het lijden te verklaren maar om het te overleven.

 • We mogen de schreeuw uit de diepten niet wegmasseren.  

  Het lijden komt niet uit Gods hand

  Het lijden komt uit de  handen van de slechte mensen en de klauwen van de duivel.

  Waar komen dan die klauwen vandaan?

  Het lijden komt niet uit  Gods hand, maar Hij neemt het wel ter hand.

  Hij is niet de machteloze toeschouwer. Kortste tekst uit de bijbel is

 • En Jezus weende

  God wil het lijden niet.

  Hij komt niet door het lijden tot ons, maar Hij is in het lijden bij ons

  Er staat in de bijbel niet: Geen musje valt ter aarde zonder de wil van uw hemelse Vader

  Er  staat geen musje valt ter aarde zonder uw vader.  Hij is er altijd bij.

  Er is een valse berusting als mensen zeggen; het zijn geen mensen die het je aandoen.

  Een berusting bij voorbaat

  De berusting van de blinde Bach: wat God doet dat is welgedaan, zijn wil is steeds de beste

  We moeten de waarom-vraag wel blijven stellen. Dat hoort bij het mens zijn.

  Dieren vragen niet. We moeten bereid zijn met iemand in de afgrond te kijken.

  Lijden heeft te maken met donkere kant van het leven.

  Het lijden is altijd een sterk argument geweest van het atheïsme.

  Hoe kan God een God van liefde zijn, die het allemaal toelaat?

  Wij zijn uit het paradijs verdreven. 

   Dat betekent twee dingen: de mens heeft schuld en hij is vervreemd.

  Het gaat in de genade van God niet alleen om vergeving tegenover de zonde,maar ook om nabijheid in de vervreemding.

  In reformatorische traditie ligt de nadruk op schuld en vergeving.

  Genade is veel méér dan zondevergeving, genade betekent: je mag er zijn.

  Paulus had een 'doorn in zijn vlees'. Dat was ook lijden.

  Hij werd zich bewust, dat Gods genade hem genoeg was.

  Het lijden van deze tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die voor ons bewaard wordt

  "Het" lijden bestaat niet. Lijden is een persoonlijke existentiële ervaring.

  Er is een valse berusting als mensen zeggen; het zijn geen mensen die het je aandoen. De berusting van de blinde Bach: wat God doet dat is welgedaan, zijn wil is steeds de beste. 

  Het lijden is altijd een sterk argument geweest van het atheïsme. Hoe kan God een God van liefde zijn, die het allemaal toelaat?

  Lijden heeft ook te maken met de breuk en de gebrokenheid van het leven. Ik spreek liever niet van schepping, zondeval en verlossing  maar  van wording, breuk en herstel.  Onze relatie met God is verbroken.  Dat betekent twee dingen: schuld en vervreemding.

   Het gaat in de genade van God niet alleen om vergeving tegenover zonde, maar ook om nabijheid in de vervreemding. In reformatorische traditie ligt de nadruk op schuld en vergeving. Genade is veel méér dan zondevergeving, genade betekent: je mag er zijn. God is erbij.

  Paulus had een 'doorn in zijn vlees' Dat was ook lijden.  Hij werd zich bewust, dat Gods genade hem genoeg was.Het lijden van deze tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die voor ons bewaard wordt (Romeinen 8)

  "Het" lijden bestaat niet. Lijden is een persoonlijke existentiële ervaring tussen God en de enkeling.  Pieter Vos(1970) is in sept. 2002 cum laude gepromoveerd op een proefschrift over Kierkegaard, God en het lijden De troost van het ogenblik. Hij keert zich tegen het theodicee-denken. , dat probeert 'het plaatje rond te krijgen'. Theodicee is een vrucht van de Verlichting

  Mensen hebben weinig aan die theoretische antwoorden. Kierkegaard wil aan de ene kant de mensen meer ruimte geven om hun waarom-vragen uit te schreeuwen en aan de andere kant is er geen antwoord op de waarom-vraag. Kierkegaard draait de vraag naar het lijden een kwartslag om,

  Het gaat om de navolging. En dat omvat ook het lijden van Jezus, zelfverloochening.

  Gods almacht is almacht in de liefde, zelfvernedering. God laat zijn almacht los.

  De vraag naar de oorsprong van het lijden is geen goede vraag. Beter is hoe je ermee omgaat.

  We moeten de schreeuw uit de diepte niet weg willen masseren.

  Laten staan en dan vragen: Waarom is die vraag naar het lijden voor jouw zo belangrijk? Blijf niet navelstaren en hangen in je klacht!