A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uit eerste hand


UJit eerste hand Onze Heer  kan uit de eerste hand zeggen wat God wil en wat God zegt. Christus heeft immers rechtstreekse toegang tot God zijn hemelse Vader. Mozes’  contact met God had toch wel beperkingen. Hij vraagt namelijk aan God “Laat mij toch uw heerlijkheid zien (Ex. 33:18)”.Zijn rechtstreekse omgang met God heeft toch zijn grenzen. Gods gelaat mag hij niet zien, al praat hij met Hem als met een vriend.  

Profeet als ik

 De belofte ‘een profeet als ik’ bergt daarom nog grotere verwachtingen in zich. De Middelaar van het Nieuwe Verbond zal daaraan voldoen. Aan de nieuwe Mozes zal gegeven worden wat aan de eerste Mozes werd onthouden: Gods gelaat te zien. In Joh 1 : 18 lezen we :Niemand heeft ooit God gezien (ook Mozes dus niet),maar de eniggeboren zoon van God die nu rust aan het hart van de Vader. Hij is de gids en de weg geweest. Hij is niet alleen de vriend, maar Hij is ook de zoon van de Vader. Jezus’ uitleg  van de Schriften is daarom ook totaal anders dan die van de Farizeeën. Het is geen uitleg in de zin van interpretatie zoals je die op school leert. Het is uitleg die berust op ‘volmacht’. Wat hij leert en zegt, komt rechtstreeks van ‘boven’, uit het gesprek ‘van aangezicht tot aangezicht’ !Zonder dat innerlijke fundament zou  het spreken van Jezus aanmatiging zijn. Geen wonder dat tegenstanders  zich groen en geel ergerden aan Jezus, want zij erkenden niet dat fundament van het gesprek van ‘aangezicht tot aangezicht’!