A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cyprus / Barnabas A


 

 Een van hen was Jozef, een Leviet uit Cyprus (Hand. 4:36) die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen, wat in onze taal ‘zoon van vertroosting’  betekent. Hij bezat een akker, die hij verkocht waarna hij het geld naar de apostelen bracht.

Barnabas  voorop

 

De eerste zendingsreis van de apostel Paulus  begint op Cyprus. Ik vind het opvallend dat tijdens deze reis op Cyprus Barnabas’ naam steeds het eerst genoemd wordt, terwijl elders Paulus’ naam steeds als eerste vermeld wordt. Op Cyprus loopt Barnabas als het ware voorop: hij kent er de weg en hij kent de mensen en vele familieleden wonen er. Hij moet ook wel zeer gemotiveerd zijn om de mensen in zijn geboorte land van de Christus te vertellen.

 

 

Barnabas was de verbindingsschakel tussen Petrus en Paulus.

 

Het Barnabasklooster lag in het oosten

 

 

Strand van Cyprus.

 

 

Maronitische kerk op Cyprus. Een van de vele

 

  

  

Diaspora

  

Weet u wanneer voor het eerst in het Nieuwe Testament Cyprus ter sprake komt? Dat is na de martelaarsdood van Stefanus. (Hand. 7:54) Zeer veel Joden moesten na de dood van Stefanus vluchten om hun leven te redden. Zij werden genoemd ‘christenen in de verstrooiing’. Met een Grieks woord noemt men hen :christenen in de diaspora’.Ze weken uit naar die plaatsen in het buitenland die het dichtste bij hun vaderland lagen: Fenicië, Cyprus en Antiochië (zie Hand. 11 : 19). Zij verkondigden aan de Joden dat Jezus de Messias, de Verlosser is. Hier komen dus al Cyprioten ter sprake.

 

Nog andere Cyprioten

 

Er waren bovendien nog andere Cyprioten.  Die beperkten zich niet  tot de Joden, maar  verkondigden ook aan de Griekssprekenen dat Jezus van Nazaret de Messias is.(Hand. 11 :20).Dat was in Antiochië, waar heen de meeste Joodse christenen na de martelaarsdood van Stefanus de wijk genomen handden. Er waren dus al christenen op Cyprus vóór de komst van Barnabas. Barnabas had dus twee motieven om voor de eerste zendingsreis voor Cyprus te kiezen. In de eerste plaats woonde daar familieleden  van hem (o.a. Marcus) en in de tweede plaats bevonden zich daar ook al christenen

 

Eiland van Barnabas.

 

Cyprus is het eiland van Barnabas.(Niet: Barabbas, want die stond met Jezus op het tweetal van Pilatus in de lijdenstijd van Jezus). Wie was Barnabas? Hij was een oom van Marcus, de schrijver van het evangelie naar Marcus,(Kol. 4:`10). Ik vind hem een boeiende persoonlijkheid. We weten ook veel van hem. Hij was een actief lid van de oudste gemeente van Jeruzalem. Later werd hij dit ook in Antiochië, waar de volgelingen van Jezus voor het eerst ‘christenen’  genoemd werden. Daar werd hij  zelfs de leider van de gemeente .Hij vergezelde Paulus op zijn eerste zendingsreis en hij wordt  wel eens genoemd;’ de vergeten apostel’. Wat voor een karakter bezat hij ? Lucas vertelt drie aspecten van zijn karakter: hij was een goed man, vol van Heilige Geest en vol van geloof. (Hand. 11:23).Hij was wellicht geen man van het woord. Toen  hij één van de leiders van de christelijke gemeente te Antiochië werd, keerde hij met Paulus terug naar Cyprus. Hij was een verbindingsschakel tussen Paulus en de discipelen in Jeruzalem. Ook zijn neef Marcus, die het evangelie naar Marcus later schreef, trok met Paulus en Barnabas dwars door Cyprus. Enige tijd later is Barnabas voor de tweede keer naar Cyprus gegaan. Dat was na een heftig verschil van mening met Paulus. Na de eerste zendingsreis  bleven Paulus en Barnabas enige  tijd in Antiochië. Daar verkondigden zij het evangelie.

 

Toen al conflict!

 

Na enige tijd wilde Paulus teruggaan naar de gemeenten in Asia die ze gesticht hadden. ‘Dat wil ik wel’, zei Barnabas.’ Maar ik sta er op dat ook Marcus met ons mee gaat”. ‘Geen sprake van’  zei Paulus,  ik wil niet dat Marcus meegaat, omdat hij ons al in Pamfilië in de steek heeft gelaten.’ (Hand.15:35). ‘Dan gaan Marcus en ik samen naar Cyprus’ was de reactie van Barnabas. De familierelatie  bleek sterker dan het plan van Paulus. Voor de tweede keer ging Barnabas nu naar zijn geboorteland. Of Barnabas en Marcus op die tocht resultaat gehad hebben, weten we niet. Marcus vertelt er niets over en dat vind ik toch wel opmerkelijk omdat Marcus een uitstekende schrijver was! Wist u bijvoorbeeld dat hij niet alleen de hulp  en notulist van Barnabas was, maar ook die van Paulus? Hij is vooral bekend  geworden als tolk van Petrus in Rome.  Die  ene neef van Barnabas is niet alleen de assistent geweest van beide apostelen Petrus en Paulus. Hij heeft zoals u weet ook zelf een evangelie  geschreven. Hij had veel talenten. Men vermoedt dat dat de moeder van Marcus de zuster was van Barnabas.

 

Moeder van Marcus

 

Petrus was een vaste  bezoeker van de royale woning van Maria ( ze had een dienstmeisje ) in Jeruzalem en daar heeft Petrus zonder twijfel ook Marcus ontmoet die toen nog nauwelijks de puberteit was ontgroeid. Ik vermoed dat die woning van Mrcus’ moeder door Jezus ook is uitgekozen voor de viering van Jezus’ laatste Paasmaaltijd en de instelling van de maaltijd van de Heer. Het conflict tussen Paulus en Marcus was zeker niet gering, maar we weten dat dat het gauw was opgelost. Paulus noemt Marcus later in zijn laatste brief  een zeer nuttige medewerker (II Tim. 4: 11).In het boek Handelingen valt voortaan alle accent op de tweede zendingsreis van Paulus.