A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zee is er niet meer


De zee zal er niet meer zijn

Van het Nieuw Jeruzalem wordt gezegd, dat de zee er niet meer zal zijn.(Openb. 21 :1) Een Urker visser vroeg eens:hoe moet ik aan de kost komen als de zee er niet meer is? Als we deze tekst lezen, moeten we aanschuiven bij de eerste hoorders. We moeten gaan luisteren met hun oren. Wat betekende deze uitspraak voor hen?

Tiamat godheid van Babel

Leviatan

 

Woonplaats van demonen 

 

 

 Voor de bewoners van het Oosten was de zee de woonplaats van demonen. Daar huisde Leviatan, Tiamat, Jam en hoe die griezelige goden ook mochten heten. Wij kunnen ons dit niet voorstellen. Voor de warmte-en waterhuishouding van de aarde is de zee onmisbaar. Ze is een geweldig waterreservoir.

Beeld onbetrouwbaarheid

 

 De zee was voor de oosterling echter het beeld van onbetrouwbaarheid. Beeld van het graf. Ze is de grote afgrond geworden waarin miljoenen zijn verdwenen. Maar wat ziet Johannes in het visioen dat God hem laat zien? De zee stond de doden die zij in zich had, af en ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af (Openb. 20:13).  De zee wordt voor Gods rechterstoel gedaagd. En met de zee het dodenrijk: de Griekse Hades en het Hebreeuwse Sjeool .De zee is symbool van demonische machten en bron van vele gevaren. Als Johannes de nieuwe aarde ziet, ziet hij de zee niet meer. Ze zee van zonde, angst, pijn en ellende is verdwenen. De golven van verschrikking en onheil teisteren de mensheid niet meer.

 

Zee van glas

 Johannes ziet voor de troon van God wel een zee, maar nu een zee van glas, kristal gelijk. De nieuwe werkelijkheid wordt transparant, doorzichtig tot op de bodem. Gods woonplaats zal onder de mensen zijn en Hij zal onder hen wonen (Openb. 21:3).