A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Voetwassing


 

In de Stille Week wassen de Armeense bisschoppen elkaar de voeten. Die voetwassing is een teken van de bereidheid de minste te willen zijn.Het is ook een symbool van  het verlossingswerk van Christus.(Joh. 13) "Jullie zijn rein door het woord dat ik gesproken heb )De mens kan niet zo maar voor de heilige God verschijnen. Hij moet eerst gereinigd, gewassen worden. Daarvan is de doop een teken.

 

Voor verschil tussen rein en onrein zie Rein en Onrein en Onrein  en heilig bij ONDERWERPEN

Jezus brengt de laatste avond voor zijn lijden met zijn leerlingen door. Het is vlak voor het pesachfeest. Jezus weet dat zijn ‘uur’ gekomen is. Johannes laat twee gebeurtenissen  er aan voorafgaan: de voetwassing (Joh. 13) en de afscheidsrede van Jezus (Joh. 17).Met de laatste maaltijd is het ‘uur’ van Jezus gekomen, waarop zijn optreden vanaf het begin gericht was (Joh.2:4). Dit ‘uur’ wordt gekarakteriseerdr door zijn heengaan tot de Vader en door zijn liefde tot het uiterste. Dat is het uiterste van zijn kruisdood. (Joh. 13)

Jezus legde zijn bovenkleed af,sloeg een linnen doek om, en goot water in een waskom en begon de voeten van zijn leerlingen te wassen”. In een symbolische handeling vat Jezus heel zijn verlossingswerk samen. In het boek Openbaring vinden wij de paradoxale  formulering dat de verlosten hun gewaden wit hebben gewassen in het bloed van het lam (Openb.7:14).

In alle religies spelen reinigingsvoorschriften een grote rol. Gewoonlijk   had een van de slaven van de gastheer de taak de stoffige voeten van de gasten te wassen in een waskom. Door de wandeling door het woestijnzand, waren de voeten van de gasten heel vuil geworden. Het stof drong heel gemakkelijk door de open sandalen door.

 

Symbolische betekenis

 

De voetwassing van Jezus krijgt in Joh. 13  naast een voorbeeldige betekenis ook een overdrachtelijke betekenis. Het is ook een illustratie van  zijn reiniging. Want Jezus geeft  het begrip reiniging of zuivering een heel nieuwe inhoud. Voortaan is een reiniging of zuivering door de cultische handelingen van de priester niet meer voldoende, De mens kan alleen rein en zuiver voor God worden door de liefde van Jezus die tot het uiterste zal gaan.”Jullie zijn rein door de woorden die Ik tot jullie heb gesproken. Rein is hier: zuiver en heilig voor God.

Zie ook Rein en onrein

 

Seksuele  reinheid 

 

Vele christenen hebben vroeger het begrip ‘reinheid’ versmald tot seksuele reinheid. Zodoende kreeg het lichamelijke  en de seksualiteit een negatief  imago. Het gaat in de reinheid die Jezus ons geeft om een totaal andere reinheid. Daarin gaat het niet om seksuele onthouding, maar om zuiverheid en reinheid voor God.”Hoe ben ik rechtvaardig voor God? Het antwoord is:Christus alleen is onze gerechtigheid.