A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vrouwen 4 Dochter Abraham


Dochter Abraham

Mocht deze vrouw, die een dochter is van Abraham, en achttien jaar door satan geboeid werd gehouden, mochrt zij op0 sabbat niet van deze boeien bevrijd worden? (Luc 13:16) 

Jezus beschouwt de vrouw helemaal gelijkwaardig aan de man. Hij noemt haar een dochter van Abraham! Dat was ongehoord! Nog nooit eerder werd een  vrouw zo genoemd. Als nakomelingen  van hun stamvader Abraham noemen  joodse mannen zich trots zonen van Abraham! Maar Jezus noemt een vrouw dochter van Abraham. Geen enkele rabbi zou het wagen een vrouw zo te noemen.

 Partner, geen slavin of sloof  

 Door haar zo te noemen geeft Hij haar een plaats naast de man. Zij is niet de mindere van de man. Jezus valt hiermee helemaal uit het culturele patroon van die tijd, waarin een vrouw volkomen ondergeschikt was aan de man.

Jezus had haar in de synagoge al direct opgemerkt. Ze zat helemaal achteraan.

 Zwaar gehandicapt 

Ze schaamde zich, want door een ruggengraatsverkromming  was zij scheef gegroeid en kon zij niet rechtop lopen. Jezus roept haar bij zich. Iedereen moet zien wat Hij nu gaat doen. De leider van de synagoge denkt ten onrechte dat  zij naar Jezus is toegegaan. Het initiatief gaat echter van Jezus uit. Moeizaam schuifelt ze naar Jezus. Jezus zegt tot haar:U bent verlost van uw ziekte”(Luc.13:12).

De leider van de synagoge wordt boos omdat Jezus op de sabbat geneest. Hij zegt”Mocht deze vrouw, die een dochter van Abraham is en al achttien jaar door satan geboeid, niet op sabbat uit haar boeien worden losgemaakt? In tegenstelling tot de cultuur van het hele Midden-Oosten van die tijd beschouwt Jezus de vrouw volkomen gelijkwaardig aan de man. Dat is uniek. Dat is evangelie.