A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vrouwen 2 Gastvrouw


Toen ze verder trokken ging Hij een dorp in waar Hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette (Luc 10:38) 

Dat dorp was Betanië. Aan de overkant van de Olijfberg. Marta leefde daar met haar zuster Maria en haar broer en waren zij vermoedelijk  na het overlijden van hun ouders in het ouderlijk huis blijven wonen. Lazarus zal geen stille dorpsfiguur geweest zijn. Hij zal tot de notabelen van het gehucht  Betanië behoord hebben en veel vrienden in Jeruzalem gehad hebben. Er waren immers veel Joden uit Jeruzalem naar Betanië gekomen toen zij hoorden dat Lazarus was overleden ((Joh. 11:19). Een uur lopen vanuit Jeruzalem naar Betanë zouden ze nooit voor een onbekende dorpsfiguur over ge had hebben. Wellicht bewoonde hij ook  een royale woning in Betanië zodat hij en zijn zusters  met gemak 13  mensen onderdak kon bieden.

Hoe contact? 

Hoe is Jezus met deze mensen in contact gekomen? We weten het niet.  Wellicht is het initiatief van het het drietal uitgegaan toen ze Jezus ontmoetten in de tempel. Marta en Maria zijn in ieder geval zelfstandige vrouwen, die niet schromen een groep mannen gastvrijheid te verlenen. We moeten niet vergeten dat Jezus op de meest onverwachte momenten de woning van Lazarus en zijn beide zusters kwam binnenvallen als Hij in Jeruzalem was. Aan  de dertien mannen  boden de gezusters onderdak. Zij zorgden er ook voor dat die grote groep mannen iets te eten kreeg. Er waren geen winkels in Betanië. Voedsel moest per ezel uit Jeruzalem omhoog naar het dorp aangevoerd worden .Gastvrouw zijn voor dertien mannen was geen geringe opdracht!

 

Logeren bij Marta

  

Vermoedelijk brachten de twaalven op het platte dak de nacht door en Jezus in het logeervertrek. Vroeg in de morgen liepen de discipelen met Jezus dan via het Kidrondal  de drie kilometer lange weg naar de tempel. Heuvel af, heuvel op. De vorige avond was het gezelschap onaangekondigd in Betanië aangekomen. Snel zal Marta toen nog een eenvoudige maaltijd voor de mannen hebben klaargemaakt. Marta wordt  als eerste genoemd en zij zal wel de oudste geweest zijn.(Luc. 10:38)  Lucas vertelt dat Marta eens helemaal in beslag genomen werd door  het klaarmaken van de maaltijd voor de 13 gasten, terwijl haar zus Maria aandachtig luisterde naar wat Jezus haar vertelde.

 

Maria: het ene nodige  

Je kunt daarom wel begrijpen dat Marta erg geïrriteerd raakte toen Maria haar daarbij niet hielp. ‘Kan het u niets schelen dat mijn zuster mij alles  alleen laat doen?’ (Luc 10:40).Zo’n opmerking komt ons erg vrijmoedig en brutaal voor, maar zo iets kunnen vrienden elkaar zeggen, omdat er wederzijds vertrouwen is. Dat Marta zich geërgerd heeft blijkt ook hieruit dat ze niet de naam van Maria noemt, maar alleen maar:Kan het u niets schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Jezus wijst haar terecht:Marta, Marta, je maakt je veel te druk.” Ze werd zo in beslag genomen in het huishoudelijke werk, dat zij niet toekwam aan het ene nodige. En wat was dat da? Dat was luisteren  naar Jezus. Luisteren naar wat Hij te vertellen had. Luisteren naar het Woord van God, want het Woord van Jezus is het Woord  van God.