A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ugarit / Ras Sjamra


 

Ugarit

Ugarit (of Oegarit) ligt net als de steden Tyrus en Sidon aan de Middellandse Zeekust. Tyrus en Sidon behoren bij Libanon en Oegarit tot Syrie

 

Ras Sjamra  heet de tell  waar de oude stad Ugarit is opgegraven.

Weg door Ras Sjamratell, het antieke Ugarit

Ugarit ligt aan de Middellandse Zee tegenover het eiland Cyprus.

Voorhet  verstaan van het Oude Testament zijn de opgravingen van de Kanaänietische stad Ugarit van buitengewoon grote betekenis.

 Vóórdat het Ugaritische alfabet was uitgevonden beschikte de wereld slechts over twee schrijfsystemen

  

  

Egyptische hiëroglyphenschrift

  

Mesopotamische spijkerschrift.

 

Het Ugaritisch is een alfabetisch spijkerschrift.Het is een mengvorm van alfabetisch schrift, zoals Hebreeuws en een spijkerschrift zoals Akkadisch.

Paleispoort

Paleiszaal

Dit is de stadspoort van Ugarit. Rond de 12e eeuw was Ugarit op haar  politieke en culturele hoogtepunt.

Dat was ook de tijd waarin Israël Kanaän binnenviel. In 1928 is de ruïneheuvel Ras Sjamra opgegegraven waaronder de eeuwenoude stad Ugarit verborgen lag.

Wat bleek nu al heel gauw? Dat Ugarit en Israël een gemeenschappelijke erfenis hadden Zij waren in  taal en literatuur verwant. De Israëlieten hebben de namen van de god van de zee (yam) en de  god van de dood(moth)  van de Ugarieten wel hebben overgenomen in hun taal, maar niet de Ugarietische verering van de goden die zo genoemd werden. In het Hebreeuws werd yam het woord voor zee en moth het woord voor de dood. De god van de zee en de god van de dood werden als het ware ontgoddelijkt. Het volk Israël kende slechts één God.

Typerend voor de  godsdienst van de Israëlieten  is altijd geweest dat zij het veelgodendom afwezen en het onder hen streng verboden was een beeld van God te maken en dat beeld te gaan aanbidden. 

 

 

Bronzen beeldje van de hoofdgod in Ugarit Deze  godvroeg  alleen maar offers. JHWH daarentegen offert zich zelf  in Christus. Hij krijgt deel aan onze menselijke ellende en schuld. En wij delen in zijn heerlijkheid. Dat is uniek!

 

JHWH (Jahweh) is de enige God.Naast en onder Hem zijn geen andere godjes.

Hij mag  niet afgebeeld worden zoals hier boven

JHWH verbindt zijn naam met de namen van mensen;  Hij is de God van Abraham, Isaäk en  Jakob.

Zijn heerschappij is niet beperkt tot eenbepaalde gebied.

De Kanaänitische bewoners vereerden Baal, de god der vruchtbaarheid. Toen de Israëlieten uit de woestijn kwamen, was er de enorm grote bedreiging dat zij nuook  Baal zouden gaan vereren.

Vele Israëlieten dachten  vermoedelijk  dat  JHWH een woestijngod was en dat  alsje  voorspoed en vruchtbare akkers wilt zien, je ook aan Baal moest offeren.

Daarom protesteerden de profeten telkens weer tegen de Baalverering. In het Oude Testament wordt de naam Baäl 76 keer genoemd.