A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zeekust


 

Zeekust

Op zijn heil zullen de kustlanden hopen(Jesaja) 

Zeekust is voor ons symbool van  vakantie en vrije tijd, zoals hier in Patara, geboorteplaats van Sint Nicolaas. In de Bijbel zijn de kustlanden symbool van verre streken.

De vuurtoren op het eiland Pharos voor de kust van Alexandrie was wereldberoemd en behoorde tot een van de zeven wereldwonderen.


De zeekust van Antiochie, waar Paulus zijn zendingsreizen begon.

 

Kustvaarder

Ook de zeekust is een bijbelse plaats in aardrijkskundige zin.

De zendingsreizen van de apostel Paulus vonden meestal plaats met een kustvaarder die langs de zeekust van Anatolie voer.

Zo'n kustvaarder voer van het ene eiland naar het andere en van de ene havenstad naar de andere.

Men voer langs de kust. Dat was wel nodig, omdat men nog niet beschikte over een kompas of een zeekaart. Men orienteerde zich op de kust.

Paulus heeft veel gereisd over zee.

Iemand heeft eens uitgerekend dat de apostel in totaal 9000 km over zee heeft afgelegd.

Kustvaartuigen van de Oudheid werden vooral gebruikt voor het vervoer van vrachtgoederen. Wijn was een heel belangrijk exportproduct. Wijn werd vervoerd in grote kruiken, zogeheten amfora's.
De tonnage van de schepen werd berekend naar die stenen kruiken. Zo spraken de Romeinen van zoveel honderd amfora's.

Genoemde kustvaartuigen waren zeilschepen. Bij het varen langs de kust maakten zij voortdurend gebruik van de wisseling van land-en zeewinden.

's Avonds woei de wind meestal van land af naar zee en 'morgens stond er doorgaans een zeewind.
Net als de Turkse vissers nu voer de apostel dus doorgaans 's avonds uit.

Als Paulus afscheid genomen heeft van de oudsten van Efeze in de havenstad Milete zal hij 's avonds, met de landwind in het zeil zijn uitgevaren. Zie voor de plek bij Milete.

In volle zee

Nu was varen in volle zee nog heel iets anders dan de kustvaart. Tussen november en maart liep je als stuurman het risico overvallen te worden door de beruchte noordwesterstrom, de Eurakylon.

In Hand. 27:9 wordt vrij nauwkeurig aangegeven in welke periode van het jaar het schip dat Paulus naar Rome moest brengen in moeilijkheden kwam: de periode van de Vasten was al voorbij.

Hiermee heeft Lucas op het oog het vasten op de Grote Verzoendag, op de tiende Tisri, dat is in de maand oktober.

In November was het eigenlijk niet meer verantwoord uit te varen. De nachten werden langer en de stormen kwamen vaker voor.

Daarom reisde men in volle zee slechts van maart tot november. Dat was het open seizoen. Het gesloten seizoen begon dus al in november.

Alexandrijnse graanschepen

Als de graanschepen voor de Romeinse legioenen koren vervoerden uit Egypte deden ze dit ook altijd in de periode tussen maart en oktober. Ze voeren dan altijd langs de zuidkust van Anatolie, de zuidkust van het tegenwoordige Turkijke.

Van Rome naar Alexandrie transporteerden ze meestal wijn en van Alexandrie naar Rome koren.

Romeinse graanschuren(granaria) ontdekte ik in Myra en Patara, plaatsen waar de apostel Paulus ook geweest is.

Ze waren bedekt met meters hoge struiken maar je kunt nu nog goed zien hoe groot ze geweest zijn. In elke schuur kon ongeveer 6000 kubieke meter graan worden bewaard.

Daar in Patara en Myra werd het graan voor Rome in de winter opgeslagen omdat het te riskant was in open zee naar het noordwesten te varen. De Eurakylon kon heel gevaarlijk zijn. Als de graanoogst mislukt was dreigde er hongersnood. Daarom zorgde men voor voldoende reserve in de granaria.

Omdat men in die tijd nog geen kompas had, oriënteerde men zich óók in de grote vaart meestal op de kust. Die kust was soms bezaaid met gevaarlijke klippen, zoals hieronder de rotsige zeekust van het antieke Assus waar de zendingsreizen van Paulus bijna zijn beëindigd.

 

Assus

Assus behoorde met onder andere Efeze tot de "kustlanden' waarover Jesaja al eeuwen geleden schreef. "Op Hem zullen de kustlanden hopen".Hier,  bij Assus, het huidige Turkije, was de kust bezaaid met gevaarlijke klippen.

Als Paulus hier na een mooie wandeltocht  van ruim 40 km langs de zee uit Troas aankomt, zijn zijn vrienden per schip al uit Troas aangekomen. Met elkaar gaan ze dan naar Jeruzalem om de ingezamelde gelden voor de gemeente te Jeruzalem af te dragen.(Hand. 20:13,14)