A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zuurdesem/Farizeeen


 

 

De heilsleer van de Farizeeen was: de werken der wet en Jezus was eengodslasteraar door te beweren dat hij van God kwam, van goddelijke komaf was.Hoe brutaal!!

Zuurdesem/Farizeeën  Jezus waarschuwt zijn discipelen voor de “zuurdesem van de Farizeeën" Ze moeten immers brood kopen voor de schare?.Hij waarschuwt in één adem ook voor de zuurdesem van Herodes” (Marc8,15)Wat betekent dit?Voor de joden was zuurdeeg het beeld van de zonde, van ongeloof Voor de paasmaaltijd moesten de matzes ongezuurd  zijnDoe het oude zuurdeeg weg (1 kor. 5: 7)Het oude zuurdeeg dat is de visie,   van de Farizeeën. Zoals  zuurdeeg het hele brood doortrekt, zo doortrekt die leer, het hele godsdienstige leven van de Farizeeën :Je bent voor God OK door de geboden van de Thora te onderhouden ( door de werken  der wet  zegt Paulus) Dat is de weg van de zelfverlossing. Dat is de idee dat Jezus niet van God komt Hij is ook maar een gewoon mensTegenover die opvatting heeft de kerk van Jezus beleden:Hij is echt God en Hij is ook echt mens. Over Hem moet ja altijd met twee woorden spreken. Dat heeft de Kerk beleden op het concilie van Nicea in 325

 

Zuurdeeg

 

Net als gist (het zuurdeeg) het hele deeg doortrekt, zo doortrok de visie van de Farizeeën het volk.De Farizeeën en Herodes moesten niets van Jezus hebben. Dat was het zuurdeeg dat Jezus op het oog had. Farizeeën vonden hem een godslasteraar. Hij moest opgeruimd wordenDe discipelen begrepen dit eerst ook niet. Zij dachten eerst dat Jezus bedoelde dat je geen broden mag kopen van de Farizeeën Later begrepen zij dat Jezus bedoelde de léér der Farizeeën en niet het brood van de Farizzeeën. (Marc 16 : 12).  Noch de Farizeeën noch Herodes Antipas geloofden dat God Zelf in Jezus was verschenenHij is een eigenwijze rabbi, misschien wel een begaafde magiër, maar Hij is ook maar een gewoon mens. Hij moet niet zo eigenwijs zijn door te zeggen dat door Hem het koninkrijk van God gekomen is.Dat is de”zuurdesem”van Herodes en de Farizeeën.Die Jezus van Nazareth, - wie Hij ook is –Hij is in ieder geval niet Gods Zoon. Jezus is wel een heel bijzonder mens, maar hij komt niet van God  

Zuurdesem in onze tijd

Dat is de zuurdesem van Farizeeën en Herodes .Onder zijn invloed staat ook het volk.Zelfs zijn discipelen hadden hun twijfels en waren dus door dit zuurdesem aangetast.Daarop slaat Marcus 8 :18 als Jezus tot zijn discipelen zegtHebt u ogen en ziet u niet? Hebt u oren en hoort u niet? En vers 21 Begrijpt u nu nog niet? Sommige puur  vrijzinnige theologen geloven ook vaak niet dat Jezus van God komt Ook tot hen zegt Jezus Begrijpt u het nog niet?Hebben jullie dan niet die wonderlijke spijziging meegemaakt?  

Hebben jullie nog niks in de gaten?

 Hebben jullie nog niks in de gaten, net als de Farizeeën en als Herodes?Zien jullie het niet dat ik van God kom? Zo bereidt Jezus hen voor kleur te bekennenEnkele verzen verder in vers 29 van Marcus 8 vraagt Hij zijn discipelen op de man af:Maar jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben? De Farizeeën en  Herodes wijzen mij af, maar wat zeggen jullie van mij?