A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ziende de Onzienlijke


 

 

Ziende  de Onzienlijke Vindt u het ook  zo  moeilijk om te geloven im wat onzichtbaar is? Groot is de belangstelling voor wat er vandaag nog van Bijbelse plaatsen is te zien. Vooral van plaatsen waarbij nog  iets te zien is van vroeger zoals bijvoorbeeld Jeruzalem, de Olijfberg, de Jakobsbron, de Jordaan en het Meer van Galilea. “Hier heeft Jezus gelopen en gesproken. Hier heeft Hij gevaren met de leerlingen. Hier heeft Hij wonderen verricht”. 

Onzichtbare dingen

 

Himalaya Laat deze schitterende foto eens op u inwerken. Het is een uiterst kleine afspiegeling van de grootheid van de Schepper Het zichtbare grenst hier aan het onzichtbare

 

 Heel anders wordt het als het gaat over onzichtbare dingen. En zeker als de Bijbel het heeft over God. God is onzichtbaar. Hij is de grote Onzienlijke. En toch lezen we van Mozes dat hij vasthield aan God “als ziende de Onzienlijke”. Dat vinden wij mensen vandaag erg moeilijk. We geloven alleen wat meetbaar, zichtbaar en waarneembaar is. Mozes hield vast aan God ‘als ziende de Onzienlijke’ (Hebr. 11:27). Het is een zien met de ogen van het geloof. Deze vorm van zien wordt in onze tijd steeds schaarser. Inde Bijbel  lezen  we van ‘zieners’.   

 

Als ziende de Onzienlijke( Hebr. 11: 27 NBG vertaling) en de NBV heeft;  Door het geloof verliet Mozes Egypte zonder angst voor de farao want hij volhardde als zag hij de Onzienlijke)

De moderne mens ziet steeds minder. Het Nieuw Jeruzalem is een Bijbelse plaats die helemaal achter de horizon is verdwenen.“ Als ziende de Onzienlijke”.  Dit is de titel van een gigantisch grote cultuurhistorische studie  van 1300  pagina’s van de priesterpsycholoog Han Fortmann.  Hij is de grote tegenvoeter van Sigmund Freud.

Freud: antireligieus

U weet dat Freud een grote afkeer had van elke vorm van religie. Religie was volgens hem absurd en dwaas. Freud was de ontwerper van de bekende projectietheorie. God is volgens hem niet de schepper van de mensen, maar de mens is de schepper van God. Bijbelse plaatsen zoals de hemel en het Nieuw Jeruzalem bestaan niet volgens hem. Zij zijn geprojecteerd op het scherm van de menselijke verbeelding. Een God als Vader is wel een heel mooie gedachte, maar ze bestaat  bij de gratie van wat wij wensen. Waarom beweerde hij dat? Omdat hij meende dat de enige werkelijkheid de werkelijkheid is die je kunt waarnemen. Hij geloofde dat alleen datgene werkelijk is, wat je kunt wegen, tellen en meten. Wi hebben het pak van sinterklaas op zolder hangen en we weten dat de goedheiligman niet bestaat maar door ons gemaakt is. Dat noemen we de projectieleer. Zo leerde Freud dat de bovennatuurlijke wereld door ons verzonnen is.

Een verminkt werkelijkheidsbeeld

Han Fortmann prikt daar door heen. Hj zei: ‘Freud jij gaat uit van en verschraalde werkelijkheid.  Een armetierige werkelijkheidsbeleving. En alles wat daarboven uitgaat noem jij projectie. Maar jij projecteert ook. Jouw wereld van de zichtbare dingen sluit bij voorbaat uit dat er ook onzichtbare dingen zijn. Jij gaat uit van een verminkt werkelijkheidsbeeld. En dat noem ik nu absurd en dwaas en  bekrompen.

Wat nemen we waar en wat niet?

Han Fortmann fileert de religieuze projectieleer van Freud tot op het bot. Het gaat bij Fortmann over de vraag wat wij waarnemen. Wat nemen we wel waar en wat niet? Wat willen we zien en wat zien we niet?  In onze waarneming is datgene wat we zien erg ingedikt door onze cultuur. We nemen alleen waar wat meetbaar, weegbaar en  telbaar is.Eskimp’s bijvoorbeeld zien en benoemen meer soorten sneeuw dan wij. De meeste mensen leven in een verarmde en verschraalde cultuur. Daardoor hebben zij geen antenne meer  voor   religieuze zaken.  Zij hebben ook geen besef van de  stad Gods, het Nieuw Jeruzalem