A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aflaat


In de aflaat zit een bepaalde ontwikkeling.

In de tiende eeuw kon je een bepaalde boetedoening afkopen.

Men ging een stap verder; je kon toen ook aflaat kopen om de straf in het hiernamaals te ontgaan.

Uiteindelijk kon je een aflaat kopen voor mensen die al gestorven waren.

Honderden jaren lang had de kerk geleerd dat je voor mensen, die gestorven waren, kon bidden. Nu kon je ook iets voor hen doen.

Luther zei: “Onze aflaten zijn de verdiensten van Christus!”