A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Israel /beloofde land


Israel- beloofde land?

 

 Heeft God vandaag nog een bijzondere belofte voor Israel, voor erets Jisrael?

Zeer veel orthodoxe Joden hechten daar veel waarde aan. Daaraan ontlenen ze hun identiteit.

De zogenoemde landbelofte is zeer essentieel voor alle Joden. Vervangingsmodel Er zijn  twee belangrijke stromingen in de kijk op de verhouding tussen Israël en de kerk. Er zijn christenen die menen dat de kerk in de plaats van Israël is gekomen. Maar anderen beweren dat de kerk is ingelijfd in Israël. De eersten gaan uit van het vervangingsmodel. Alle beloften aan Israel moeten we ook betrekken op ons zelf. Het verbond dat God met Israël sloot, is nu overgegaan op de kerk. Anderen daarentegen beweren dat de kerk is ingelijfd in het geestelijk te verstane Israël. Dat is dus het inlijvingsmodel. Ik ga liever uit van het vervullingsmodel:Christus is de ultieme vervulling van al Gods beloften aan Israël.Uitdrukkelijk heeft God aan de aartsvaders beloofd, dat zij erfgenamen zijn van het beloofde land  Kanaän. Die belofte is vervuld toen in de 13 e eeuw voor Christus dertig-tot vijftigduizend mensen vanuit het Overjordaanse land  Kanaän binnentrokken en zich daar gingen vestigen. Tal van gebieden en plaatsen in Kanaän werden niet veroverd. Zeer veel Israëlieten gingen in een vreedzame coëxistentie  tussen de Kanaänieten wonen. Het zou nog 4 eeuwen duren voordat koning David de gehele westkant van de Jordaan onder controle had.In het boek Jozua zien we het begin van een beweging die uitloopt op de definitieve vervulling van Gods beloften in Gods keuze  voor het huis van David waaruit  de Messias geboren zou worden.