A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aarde en wereldbeeld


Wat is de sterveling dat u aan hem denkt? Het mensenkind dat u naar hem omziet? (Ps 8, NBV). Wat is de mens dat Gij zijner gedenkt ?(NBG) 

Het was op 22 april 2008 “Dag van de Aarde”. Er wordt stilgestaan bij het milieu op onze planeet en bij de bedreigingen ervan. We kunnen denken aan vervuiling en opwarming.

We kunnen de aarde ook vanuit een ander perspectief bekijken. Kijk je even mee?

Stel je voor je wandelt op de maan, 380.000 km van de aarde verwijderd. Dan kun je deze beelden zien van de “opgaande aarde”.

Maanbewoners zouden zeggen: de aarde komt op en de aarde gaat onder.

Deze foto’s zijn genomen vanuit de Japanse maanverkenningssonde ‘Kaguya’. Het is de eerste hoge-resolutiefoto van de aarde, genomen op 7 november 2007.

 

Genesis 1:1

 

In Genesis lezen we ‘In den beginne schiep God hemel en aarde.’ Nu moet u weten dat het Hebreeuws geen lidwoorden kent. Er staat dus: in  beginsel. In de Naardense bijbel staat dan ook terecht: “

In beginsel schiep God de hemel en de aarde”.’Hemel en aarde’ is een vaststaande uitdrukking voor heel de kosmos, het heelal.

De aarde is niet uit zichzelf ontstaan, nee, in beginsel heeft Gód alles geschapen.

Vergeleken met de duizelingwekkende afstanden in de kosmos, is de aarde nog veel kleiner dan een speldenknop.

Denk eens aan de sterren die je in de nacht kunt zien. Eén van die sterren is de zon.

 Deze ster staat relatief dicht bij de aarde: op een afstand van 150 miljoen km! Het mogen ook geen anderhalf miljoen km méér zijn, want dan zou de aarde een ijsklomp zijn.

Zo nauwkeurig heeft de Schepper die afstanden ingesteld.

 Onze aarde is maar een piepklein planeetje van ons zonnestelsel.

 En besef je wel dat de zon op haar beurt slechts één van de 200 miljard zonnestelsels i?

Met de psalmdichter slaan wij onze handen inéén van verbazing en roepen wij het verrukt uit:HEER, onze HEER, hoe machtig is uw naam op heel de aarde (Ps 8:2)

En dan voegen we er tegelijk met hem aan toe:

Wat is dan het mensenkind dat U naar hem omziet? Hij buigt zich over ons miezerige le ventje heen in oeverloze liefde.

 

Wereldbeeld

 

De bijbelschrijvers stelden zich de aarde voor als een platte schijf, die op het water dreef.

Aan alle kanten van de aarde was water; boven de aarde was water, op zij water en onder de aarde was water.

In de tien geboden lezen we dat Israël zich geen afbeelding van iets mochten maken ‘van iets dat op aarde is en in het wateren onder de aarde is’ en vervolgens daarvoor neer knielen.

 In Psalm 24 lezen we van de aarde “God heeft haar op zeeën gegrondvest” Maar nu moeten we niet meewarig op deze beschrijving neerkijken, omdat wij het beter weten. De bijbel is geen handboek voor natuurwetenschap.

In Genesis lezen we niet hoe God de aarde heeft geschapen, maar wel dat Hij ze heeft geschapen. En dat was revolutionair.

Niet cyclisch maar lineair

In de oertijd ging men uit het van het cyclische denken, waarin alle dingen in een eindeloze kringloop ontstonden, teloor gingen en weer terugkwamen .

In den beginne was het echter God die de aarde schiep. Met de bijbel doet het linaire denken zijn intrede.

De aarde kent een begin en de aarde kent een einde. We komen ergens vandaan en we gaan ergens naar toe.

De bijbel vertelt ons niet hoe oud de aarde is en hoe deze precies is ontstaan. De aarde kan best miljarden jaren oud zijn en er kan ook evolutie plaats gevonden hebben. De bijbel geeft geen wetenschappelijk antwoord. De bijbel roept ons op tot geloof.

 

 Duizelingwekkende afstanden

 

 

Als je de aarde vergelijkt met de duizelingwekkende afstanden in het heelal, is ze relatief gesproken, nog kleiner dan een speldenknop.

Proxima

Kijk bijvoorbeeld eens naar de dichtstbijzijnde ster, Proxima.

De afstand van de aarde tot deze ster is ongeveer 40.000 miljard kilometer. Tussen haakjes:de afstand van de aarde tot de maan is ‘slechts’ een half miljoen kilometer!.

Een enkele reis Proxima zou met een space-shuttle 500.000 jaar duren!

En we moeten ook weer terug. Nee zo ver zullen we nooit komen. Een vakantietrip naar Proxima zit er niet in.

 Het licht doet er al 4 jaar over om die afstand te overbruggen en het licht heeft een snelheid van 300.000 km per seconde!

In één seconde zeven keer om de aarde. En dan denken we nog slechts aan ons eigen sterrenstelsel.

We hoeven dus helemaal niet te denken aan ruimtereizen naar de tien miljard sterrenstels buiten onze eigen Melkweg.

 Wat is in de ruimte van het heelal de aarde een nietig stofkorreltje!

En dan te bedenken dat die God die de Orion en de Pleiaden schiep en de miljarden sterrenstelsels ontwierp, uitgerekend op dat piepkleine stofkorreltje, dat de aarde heet (en om zo’n onbenullig sterretje als de zon draait), is komen wonen? God is mens geworden op dit stofkorreltje. God is groot in zijn schepping van de aarde. Hoe groot is Hij dan wel niet in zijn neerbuigende liefde? Dat kunnen we niet bevatten.

Buitenaardse beschavingen?

Zijn wij mensen de enige levende wezens in de kosmos?

Zijn er buiten de aarde nog andere beschavingen? Als je de duizelingwekkende afstanden van het heelal ziet, is het dan niet verbazingwekkend om te denken dat de aarde en de mens daarop een uitzonderingspositie innemen?.Tot nu toe is de aarde het enige bekende hemellichaam waar leven op voorkomt! Voor zover wij weten is de aarde uniek. De goden waren geen kosmonauten en de UFO’ s zijn hoogstens psychische projecties van het verlangen naar bovenaardse verlossende gebeurtenissen.

God maakt zich bekend in de natuur en in de Schrift

 

 Het boek der natuur

 

“Gods onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. (Rom 1: 20) zijn waarneembaar onder andere in de fundamentele fysische constanten. In de Ned.Geloofsbelijdenis lezen we:

De schepping is voor ons als een schitterend boek waarin alle schepsels als grote en kleine letters zijn.(art. 2 NGB)

In de Nederlandse Geloofs Belijdenis wordt naar deze tekst verwezen. In artikel 2 wordt de metafoor van de twee boeken genoemd die leiden tot kennis van God. Het boek van de natuur en het boek van de Heilige Schrift. Er zijn twee bronnen voor onze kennis van God. We kunnen God leren kennen uit de schepping en uit de Schrift. God heeft zich geopenbaard in de schepping (Ps 8) en door het getuigenis van profeten en apostelen.

Nog eens “The earth-rise” gezien van af de maan.

Tenslotte een kort commentaar van mijn naamgenoot en achterneef, de weerman Reinier van den Berg

“Dit zijn mooie foto's en samen met de bekende verzen uit Psalm 8, een van mijn favorieten, levert het een mooi geheel op.
Eigenlijk zet het je ook een beetje stil. Wij, groot als we soms van ons zelf denken, op die kleine stip in het onmetelijke heelal. Maar wel op een stip die als een kostbare parel is geborgen in de hand van de Schepper ervan, onze hemelse Vader. Dus is het niet zo maar een stip. Bij God staat deze immers met stip op nummer 1, want Hij vond de stip belangrijk genoeg om Zijn Zoon er naar toe te zenden.”
 

Waarom zijn wij “aard-mensen”?

 

Waarom zijn we niet op Venus of op Mars geboren of op een of andere planeet of ster?

Komen vrouwen niet van Venus en mannen van Mars? Nee, beiden zijn aardmensen.

Hoe is het mogelijk dat wij mensen ons uitgerekend op aarde bevinden en dat we er ook kúnnen zijn?

En niet op een andere planeet of andere ster?

Dat komt omdat het heelal precies die waarden heeft die menselijk leven op aarde mogelijk maakt. Dat is helemaal niet vanzelfsprekend.

Als de afstanden en waarden in het heelal ook maar iets kleiner of groter waren geweest dan ze in werkelijkheid zijn, was er geen leven op aarde mogelijk geweest, laat staan menselijk leven.

Was het heelal ook maar een fractie groter of kleiner geweest dan het in werkelijkheid is, dan zouden wij er nooit geweest zijn.

Het heelal ‘zit dus heel slim in elkaar’. Hoe moet je dit nu verklaren? Dit kan toch geen toeval zijn?

Ik meen dat dit het optreden weerspiegelt van Hem die het heelal geschapen heeft.