A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jezus persoonsgeheimenis A


 

One-liners A

Jezus is de krachtcentrale van Gods liefde

Jezus is de Christus!

Hij is de centrale zenuw van  het geloof en de  achillespees van de kerk

Jezus is de luchtbrug tussen hemel en aarde

Jezus is de loopplank waarover wij bij God aan boord kunnen komen

Het is Jezus altijd te doen om de enkeling. die ene man dat ene meisje

Hij  geeft naamlozen een naam

Jezus maakt van niemand  iemand.

.Mensen noemden Hem een profeet, maar het meest wezenlijke van een profeet miste Hij, want

Alle profeten begonnen te zeggen Zo spreekt de Here

Maar Jezus zei Maar Ik zeg u.  Die pretentie bezag Hij alleen.

Christus is als mijn Allernaaste mij het meest nabij

Jezus is de grootste zondaar die ooit geleefd heeft. . .

Hij heeft al onze ongerechtigheid naar zich toegetrokken en wij krijgen zijn gerechtigheid

Wat is dat een vrolijke ruil!

Jezus is de naar buiten gekeerde binnenkant van God.

Hij is het hitteschild dat ons beschermt tegen het vuur van Gods toorn

Zonder Jezus is de kerk een kerkhof, de godsdienst steriel en de confessie  een fossiel

Jezus is in onze plaats door de vuurlinie van het Gods gericht heengegaan

Christus overklast alle standen, overbrugt alle rassen en overkoepelt al onze zorgen

Het kruis van Jezus ligt als een ophaalbrug over de afgrond die ons van God scheidt

Zijn eerste komst gedenken wij.  Zijn tweede komst verwachten wij

In Christus verkoren, in Christus verzoend, in Christus vernieuwd, in Christus verheerlijkt

Sinds Jezus' verrijzenis is de tijd poreus van Pasen

Jezus is het toonbeeld van herbergzaamheid voor hoer en tollenaar

Het bijzondere aan Jezus is dat Hij gezocht en gevonden wil worden

Het laatste oordeel van Jezus gaat over wat wij niet gedaan hebben

Jezus is gekomen als Knecht om zijn komst als Koning aan te kondigen

Jezus geeft een geheel nieuwe vulling aan de joodse voorstelling van de Messias

Christus' liefde is ontzagwekkend, want ze wekt ontzag bij de gemeente

Zijn we een brief van Christus of staan we in het kladboek van de duivel?

Christus is het die afgronden dempt en afgoden temt

Jezus heeft door zijn opstanding de dood voor ons gemuilkorfd

Hij is de grote Erfgever en wij de erfgenamen en erfdelers van het eeuwigheidsleven

Het dilemma is vandaag :  Jezus van Nazaret of de Christus der Schriften?

Christus is het snijpunt van alle coördinaten

Hij is de spiegel van Gods hart

Tegenover Jezus kun je slechts twee dingen doen. Hem aanbidden of  krankzinnig verklaren

Jezus is geen zweverige,bovenaardse hemelmijnheer

Jezus geeft aan de godsdienst een menselijk gezicht

Mét Jezus worden we gedoopt in het water, dóór Jezus met de Heilige Geest

Jezus is beeld van God en  voorbeeld van God.  Jezus is voor ons voorbeeldig

Keep Christ in your Christmas

Jezus heeft door zijn verrijzenis de dood ontmaskerd en ontmanteld.

Wat aan Jezus is geschied zal ook aan ons geschieden

Naar Jezus horen is gehoor geven aan Hem, Hem toebehoren en gehoor-zaam zijn

Christus is de enige bliksemafleider die Gods toorn afleidt van ons naar zichzelf

De hemelvaart van Jezus is de troonsbestijging van de opgestane Paasvorst

De Komende is de Gekomene

Jezus is de Icoon van God (Hebr. 1;3)

Jezus hoort van eeuwigheid wezenlijk bij God

In de geschiedenis van Jezus heeft God zichzelf uitgetekend

De oudste kerk heeft Jezus niet opgehemeld.  Hij was al in de hemel bij God

De come-back van Jezus is Gods laatste interventie

"De Rechter is de Redder"  belijden wij van deze Heer

Jezus' bloed is geen chemische formule maar metafoor voor nieuw leven door Hem