A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Grenzeloze fantasie


 

Absurd

 

Programmamaker Jan van Friesland heeft een nieuwe documentaire gemaakt, waarin hij wil laten zien dat het levensverhaal van Jezus Christus eigenlijk over Julius Caesar gaat.

Deze Caesar had een adoptief zoon die ook Julius Caesar heette.

Later werd dit keizer Augustus.

Volgens van Friesland heeft het hele evangelie zich feitelijk in Rome afgespeeld.

Een van de eerste “argumenten” die hij noemt om zijn verhaal te bewijzen is de geboortegeschiedenis van Jezus’.

In de befaamde stal stonden volgens hem een os, een ezel en een steenbok. Dat zijn alle drie de symbolen van keizer Augustus.

Hier moeten we al opmerken dat nergens in de bijbel deze dieren genoemd worden. De os en de ezel zijn er pas in de Middeleeuwen bij gefantaseerd.

Van Friesland heeft zijn documentaire gemaakt op grond van ‘onderzoekingen’ van een zekere Francesco Carotta.  Deze beweert dat in Rome een overleden heerser aan het volk werd vertoond.

Dat deden ze door een kopie te maken van het dode lichaam. Dat werd vervolgens opgehangen aan een tropaeum (trofee).

Dat was een soort kruis. Romeinse veteranen hebben dit verhaal meegenomen naar Palestina en daar is het een eigen leven gaan leiden.

Het daadwerkelijke lijden van Caesar is uiteindelijk het fictieve lijden van Jezus geworden.

Volgens Carossa zou de Jezus die in de evangeliën beschreven wordt nooit hebben bestaan. De Romeinse legioenen maakten van Gallië Galilea, Caesars overwinningen werden Jezus’ wonderen en Caesars lauwerkrans werd Jezus’ doornenkroon. De ondertiteling van de film is: “Zoektocht naar de ware Christus’’.

Carotta weet de antwoorden al bij voorbaat en van Friesland heeft ze klakkeloos opgetekend.

Wat is nu het evangelie van Caesar? 

Wat is nu de boodschap? Caesar had zijn vijanden lief en koos voor vrede, naastenliefde en barmhartigheid.

Een zuiver soort humanisme dus. Dat is het werkelijke verhaal dat later geprojecteerd is op Jezus. Carotta heeft eerst alle evangeliën geschrapt als fantasie en is toen zoals vele anderen op zoek gegaan naar de echte Jezus. Maar het bijzondere is dat hij er een plottheorie van heeft gemaakt, zoals er tal van dergelijke theorieën de laatste jaren in omloop zijn gekomen.

 Complottheorieën 

Jezus zou getrouwd zijn met Maria Magdalena, en de titel ‘Zoon van God’ zou hij pas in de vierde eeuw hebben gekregen, volgens  De Da Vinci Code. (2003)

Het herontdekte ‘evangelie van Judas’ zou de ware, spirituele boodschap van Jezus laten zien (april 2006)

In Jeruzalem zou het graf van Jezus en zijn familie zijn ontdekt, volgens filmregisseur James Cameron (februari 2007)

Bezwaren tegen genoemde theorie.Prof. Rob van Houwelingen heeft zijn bezwaren tegen de documentaire als volgt samengevat:

Carotta zet de hele Joodse context van het optreden van Jezus opzij. Hij kijkt alleen naar het Romeinse rijk van Jezus’ tijd en niet naar de eeuwenoude belofte, waarmee Israël leefde, dat er een Messias zou komen.

Het christendom is in de eerste eeuwen door allerlei Romeinse denkers bestreden. Waarom heeft niemand van hen deze theorie opgediept? Maar nee, het moest twintig eeuwen duren voordat ene Francesco Carotta erachter kwam.

Mijn belangrijkste bezwaar: Carotta zegt dat er uit de eerste twee eeuwen geen historische bronnen zijn die het bestaan van Jezus vermelden. Maar daarmee negeert hij de vier evangeliën. Zo gaat het steeds bij zulke complottheorieën:eerst zet men de bijbel buiten spel en vervolgens worden allerlei veel vagere bronnen als betrouwbaar aanvaard. Zo creëer je je eigen waarheid.

Van Houwelingen heeft overigens op zijn beurt ook een theorie over Carotta.

Vanwege de naamverwantschap denkt hij dat Carotta –(Italiaans voor ‘wortel’) in werkelijkheid Willy Wortel is, een figuur uit de Donald Duckverhalen.

Die deed ook de meest onmogelijke uitvindingen.

Het procédé is altijd weer hetzelfde. Eerst zet men de evangelieën buiten spel als onbetrouwbaar en vervolgens geeft men zich over aan de meest absurde en fantastische verzinsels.

Ik geef een voorbeeld

In de vorige eeuw hebben geleerden ook wel eens beweerd dat het evangelie van Johannes een gnostisch geschrift was uit de derde eeuw en dat Johannes nooit Jezus zelf gekend kan hebben.

Bovendien beweerden anderen dat Johannes nooit afkomstig zou kunnen zijn uit de kringen van het Jodendom, omdat de Joden er bij hem vaak zo slecht afkomen.

Hij zou een buitenstaander geweest zijn. Hij maakt er telkens melding van dat de Joden Jezus dwarszaten en een hekel aan Hem hadden. Het Griekse woord voor joden is Ioudaioi (De Naardense bijbel heeft Ioudaioi terecht vertaald met Judeeërs). Johannes bedoelt echter met Joden niet alle joden, maar de autoriteiten in Jeruzalem.

Tegenwoordig zijn die opvattingen door verreweg de meeste geleerden achterhaald .Zij erkennen dat het evangelie van Johannes niets te maken heeft met gnostiek, want zijn evangelie is uit de jaren negentig afkomstig. Johannes heeft op hoge leeftijd zijn evangelie als oog-en oorgetuige geschreven, zoals hijzelf ook vermeldt. Bovendien heeft men nu toch algemeen moeten erkennen, dat dit evangelie van Johannes berust op buitengewoon precieze kennis van plaats en tijd en dus alléén van de hand kan zijn van iemand die het Palestina van Jezus heel goed gekend heeft.