A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Izebel 1 Vondst


Bijbeltekst 

Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen:’De goden mogen met me doen wat ze willen als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij” (1 Kon. 19:1)  

Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht.

Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen:’De goden mogen met me doen wat ze willen als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij” (1 Kon. 19:1)

Betekenis

Op het zegel is de naam Izebel als volgt gespeld:YZBL.In de bijbel als ’YZBL.

Bovenaan zie je een gehurkte leeuw met het gezicht van een vrouw en een gedeelte van de kroon van Isis/Hathor.

Isis is de vrouw van Osiris.

Bij Abydos,lieten vele faro’s zich begraven om zich te identificeren met Osiris.

.Het lichaam van de sphinx is een leeuwin. Zeer passend voor een koningin.

In Ezechiël 19 wordt Egypte vergeleken met een leeuwin en Israel met een wijnstok.(vers 2 en daarna vers 10).

Anchteken

Links zie je het Egyptische anch-teken, het teken van leven.

Een strakke lijn verdeelt deze symbolen van het onderste gedeelte van het zegel.

Beneden deze lijn zie je een gevleugelde zonneschijf. Daaronder zie je het beeld van een valk in de stijl van het oude Egypte’ Symbool van de farao.

Aan  beide zijden van de valk bevindt zich een Uraeus, een cobra die gewoonlijk aan gebracht was  op het kapsel van farao’s en Egyptische goden.

De slangen hebben hun kop naar buiten gericht om vijanden te weren.

Het symbool onder aan de valk, lijkt op een slang maar is in werkelijkheid een lotus.

Het is een symbool van regeneratie, maar ook een typisch symbool voor  een vrouw, speciaal voor koninklijke vrouwen. Dan  is er nog een heel speciaal verschijnsel te zien.

De vier letters van de inscriptie blijken verspreid te zijn tussen de kleine ruimten van de symbolen.

Twee letters (Y en Z) bevinden zich net beneden de zonneschijf.

Weggedrukt in de linkerhelft is de B en weggestopt in het rechtse gedeelte is de letter L.

Zo iets zie je vaak op zegels.

Wat we hier missen is de aleph voorafgegaan door een L, of lamed, die altijd aan de naam vooraf gaan, zoals b.v. l’melekh (voor de koning, toebehorend aan de koning).

Helemaal boven aan het zegel missen we deze twee letters, omdat daar een klein gedeelte van het zegel is beschadigd. Het is wel zeker dat er oorspronkelijk heeft gestaan: L’YZBL, voor Izebel of behorend aan Izebel.

 Zonder twijfel koningin

De titel ‘koningin’ ontbreekt, maar de grootte van het zegel, de gevleugelde sfinx, de gevleugelde zonneschijf en vooral de valk zijn bekende symbolen van het Egyptisch koningschap. De vrouwelijke Isis-Hathor kroon op de gevleugelde sfinx suggereert dat de eigenaar van het zegel een vrouw is.

De dubbele cobra onderaan is een typisch beeld van koninginnen die een belangrijke rol gespeeld hebben vanaf de 18e eeuwse dynastie in Egypte.

Model voor koninginnen 

Deze afbeelding schijnt als een model gefunctioneerd te hebben voor veel latere koninginnen.

------