A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ietsisme


 

Pleidooi voor start 'ietsisten'- kerk

 

Joan Elkerbout laat zich vandaag (21 juni 2009) in New York wijden als dominee die alle religieuze gzindten kan bedienen.

Ze wil een interreligieus kerkgenootschap beginnen waarin ze een relatie wil leggen met de spirit, de natuur, God of 'ierts'.

Blijkbaar is er behoefte aan meer spiritualiteit.

De vanzelfsprekendheid van het redelijke Verlichtingsdenken is voorbij

Velen gaan er nu van uit dat er toch wel "iets" is of "Iets" moet zijn.

Zij worden vandaag de "ietsisten" genoemd.

God staat vandaag weer op de agenda

Het ietsisme, vraagt echter niets van ons, daagt ons niet uit en roept nergens toe op.

Comfort en Challenge gemist

Het mist de twee basiselementen die voor het godsdienstig geloof onmisbaar zijn

Comfort en challenge worden gemist.

Dat is troost en uitdaging

Troost en toewijding, rust en roeping, ontspanning en inspanning mogen nooit ontbreken in welk godsdienstig geloof ook.

Ietsisme is nietsisme

In het christelijk geloof gaat daarentegen het om rechtvaardiging en heiliging. Troost en uitdaging!!

In ieder mens is nog "de zin voor het goddelijke" aanwezig

In ieder mens bevindt zich een religieuze kern

Anders zouden er niet zoveel religies zijn.