A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Een apostel (sjaliach) was degene die namens anderen met volmacht optrad


 

Joodse rechtsbedeling

De structuur van het apostolaat  is  ontleend aan de Joodse rechtsbedeling. Daarin kende men de figuur van de sjalíach (=apostel).Deze was de man die namens anderen met volmacht optrad. De sjalíach van een mens was als deze zelf. Zijn authentieke vertegenwoordiger.

In die zin ontvangt ieder, die de apostel ontvangt, hem die de apostel heeft uitgezonden. Jezus past dit op de meest formele wijze op zijn apostelen toe, als Hij zegt Wie u ontvangt, ontvangt Mij en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem die Mij gezonden heeft (Matth. 10:40). Hun getuigenis en hun verkondiging zijn voor de latere kerk dan ook altijd normgevend en beslissend geweest!

We mogen onszelf ook niet op één lijn stellen met de evangelisten als Marcus en Lucas, omdat zij ook heel nauw hebben samengewerkt met de apostelen. Marcus was de tolk van Petrus en Lucas was geruime tijd een reisgenoot van Paulus.(zie Lucas)

Bovendien is de laatstgenoemde ook niet over één nacht ijs gegaan, toen hij het evangelie opschreef. Hij heeft contact gezocht met de getuigen van het eerste uur. Hij heeft ook een grondig onderzoek ingesteld naar allerlei gebeurtenissen die rond de geboorte en het optreden van Jezus hebben plaats gevonden (Luc. 1:1-4).

Uit de tweede hand

Wij zijn  geen apostelen! Wij zijn ook geen oor-en ooggetuigen geweest. Wij hebben de boodschap van Gods bevrijdend handelen altijd uit tweede hand! Het is daarom ook niet terecht als wij menen met hetzelfde gezag te kunnen spreken als degenen die uit eerste hand geïnformeerd zijn over het evangelie van Jezus Christus.