A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Antisemitisme bestaat niet. Wel Jodenhaat!


 

 Jodenhaat

 

Antisemitisme is eigenlijk een onzinnige term. Dit  woord suggereert dat men tegen alle Semieten is

Ook de Babyloniërs en de Assyriërs waren Semitische volken

Met antisemitisme wordt echter  jodenhaat bedoeld.

 

Semieten

De Semieten vormden een groep volken die wel met elkaar verwant waren in taal en cultuur.

Ze behoorden tot  verschillende rassen.

Aanvankelijk beschouwde men het Joodse  volk niet tot een inferieur ras.

Het hoog zedelijk gehalte van het Joodse volk, zijn  saamhorigheidsbesef en de verering van één God

Dat waren de zeken die een grote aantrekkingskracht op velen uitoefenden

De jodenhaat is al in vóórchristelijke tijd in Alexandrië  tot uitbarsting gekomen.

Het is dus zeker niet ontstaan binnen de kring van het christelijk geloof,

Het antisemitisme nam binnen de kerk wel een grote plaats in

 

 Afzijdig sport en gilden

De jodenhaat is gegroeid vanuit het feit dat de Joden zich afzijdig hielden van de sport en de gilden.

De heidense schrijvers verweten hen  ‘haat jegens het menselijk geslacht’.

Onjuist te beweren dat de wortels van de Jodenhaat al in het Nieuwe Testament te vinden zijn.

Weliswaar laat de apostel Johannes zich heel vaak in negatieve zin uit over de Joden,

Hij  keert zich niet tegen het Joodse ras, maar tegen de Joodse afwijzing van  Jezus als de Messias.

Wij keerden ons in de oorlogsjaren niet tegen het Duitse volk, maar tegen de geest van het nationaal –socialisme,

Het antisemitisme heeft zich verzet tegen Israël en zo ten diepste tegen de God van Israël.

Het volk Israël wilde een volk-apart zijn.Volk-in-afzondering met een eigen set  waarden en normen

Abraham  was uit de volkerenwereld geroepen om voor de volkeren een zegen te zijn.

 

Waardoor weerstand?

Hun afzondering, hun hoge roepingbewustzijn, en hun moraal. Die riepen weerstand op

Hitler noemde het geweten een Joodse uitvinding.