A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Leegte is de wonig van de angst. Het kerstevangelie zegt: Wees niet beangst!


Het woord angst hangt samen met engte.

Leegte is de woning van de angst.

Vrees  is niet hetzelfde als angst.

Angst is een onbestemde en beklemmende vrees voor wat onbekend is.

Angst is de moeder van de haat.

Als een nat laken ligt een angstig voorgevoel over ons.  We huiveren van kilte.

Angst is de grondhouding van de perfectionist.  Hij is bang het nooit goed genoeg te doen.

Angst voor liefdesverlies komt voor uit de neurotische behoefte aan genegenheid.

Heidenen hadden een voortdurend angst voor bosgeesten en berggoden.

Het altaar voor de onbekende god in Athene was een uiting van angst.

Angst ontstaat  als de godsdienst ontaardt in allerlei regeltjes en voorschriften.

Faalangst is de angst afgewezen en ontmaskerd te worden.

De liefde van de Here God drijft de angst uit.

De diepste angst is de angst voor het gerich.

Hoe zal het zijn in de nacht als de winden als wolven huilenen de eeuwige vierschaar ons wacht?

Het kerstevangelie zegt: Wees niet beangst, zie Ik verkondig u grote blijdschap

God zegt: Jij mag er zijn!Welkom jij!