A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pastoor van Garderen werd eerste predikant van de Veluwe


 

 

 

 

Anastasius Veluanus

Dat was de bijnaam van Jan Gerritz. Versteghe.

Hij was de  pastoor van Garderen die in 1520 te Stroe onder Garderen werd geboren.

Van 1544 tot 1550 was hij pastoor te Garderen, maar hij werd de grote hervormer van de Veluwe.

Diekje van Boeschoten

Hij was bevriend  met het boerenvrouwtje Diekje uit het gehucht Boeschoten

Die bracht hem steeds meer tot de overtuiging dat de kerk van Rome dwaalde

Die overtuigde hem dat hij zich  moest laten leiden door het Woord van God.

Ook de gesprekken met vrouwe van Heemskerck bij haar thuis hadden grote invloed op hem.

Als aanhanger van de Reformatie werd hij gevangen genomen en opgesloten in het slot van Hattem

.Onder dwang verloochende hij zijn nieuwe denkbeelden en herriep deze op de kansel te Garderen.

 In 1553 werd hij naar Leuven gezonden om er in de “Pauselijke theologie” te studeren.

Der Leken Wechwijser

Daar slaagde hij erin te ontvluchten naar Straatsburg waar hij het boekje “Der Leken Wechwijser”  voltooide.

In het woord vooraf  herriep hij zijn afval.

 Daarna kreeg hij de naam Anastasius, de opgestane, namelijk opgestaan  uit zijn val

dat was de val waarbij hij onder dwang zijn hervormd geloof  had herroepen.

De opgestane

Zo is hij bekend geworden onder de naam Anastatius Veluanus , de opgestane Veluwenaar.

Via de werken van Erasmus was hij in contact gekomen met de boeken van Maarten Luther

Ook nu nog kun je bij Garderen  de kronkelende hessensporen volgen van  de Middeleeuwse wegen

Die brachten Duitse  kooplieden naar het Westen

Hanzewegen die de Veluwse  boeren met hun huifkarren gingen op weg naar de markt te Harderwijk of Arnhem.

Nog steeds staan in de naaste omgeving de eeuwenoude beuken

waaronder in overoude tijden maalspraak werd gehouden over het Speulderbos.

Als je de eeuwenoude kerk binnen komt, zie je met gouden letters op een eenvoudig  hardstenen monument

Ter gedachtenis van Jan Gerriz. Versteghe – Johan Anastasius Veluanus – Garderen 1544-1550 –

Bacharach 1557 – Hervormer van Gelderland – Schrijver van  “Der leken Wechwijser”