A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ichthus


De naam ICHTHUS is het Griekse woord voor VIS, het is een oud Christelijk symbool.

Christelijk symbool 

Omdat in het begin van onze jaartelling, tijdens de Romeinse overheersing veel Christenen om hun geloof werden vervolgd, werd dit symbool als herkenningsteken vaak gebruikt. 

De letters van het woord ICHTHUS zijn de begin letters van de Griekse woorden:

I   èsous-Jezus
C hristòs-Christus
TH eòu-God
U iòs-Zoon van
S otèr-Redder/Verlosser

De betekenis van het woord ICHTHUS luidt dus:


Jezus Christus, Zoon van God, Redder, Verlosser.