A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wij dragen het ambt niet, het ambt draagt ons


 

 

Ambtsdrager: geen ambtenaar

Wij dragen het ambt niet.  Het ambt draagt ons.

De ambtsdrager kan zich ook verschuilen achter zijn ambt

De ambtsdrager kan zijn ambt ook dragen als een uniform die de menselijkheid verstikt

Een ambtsdrager is heel iets anders dan een ambtenaar

De ambtsdragers moeten  in onze tijd het  veld ruimen voor de organisatiedeskundigen

Kerkelijke dienstencentra trekken vooral professionelen aan

Professioneel blijkt vaak de voorrang te hebben boven confessioneel

Het spirituele en menselijke aspect is net zo belangrijk als het professionele

Ambtsdragers  zijn meestal geen deskundigen

Ambtsdragers zijn geen apostelen.

Sjalich

De structuur van  het apostolaat is ontleend aan de Joodse rechtsbedeling

Daarin kende men de figuur  van de sjaliach= apostel.

 Deze was de man die namens anderen met volmacht optrad.

 De sjaliach van een mens was als deze mens zelf.

 Hij was zijn authentieke vertegenwoordiger

Jezus past dit ook toe op zijn leerlingen die Hij uitzendt.

Wie u ontvangt, ontvangt Mij en wie  Mij ontvangt, ontvangt Hem die Mij gezonden heeft

Uit tweede hand

Een ambtsdrager ontvangt  het evangelie altijd uit tweede hand

Hij is geen oog-en oorgetuige

Hij heeft wel volmacht, maar niet hetzelfde gezag als een apostel

Hij is wel vertegenwoordiger van Christus.

Hij draagt zijn naamkaartje

Apostelen zoals Johannes en Petrus en Paulus kregen de boodschap uit éérste hand.

Hun gezag is een apostolisch gezag

Ook de predikant is een ambtsdrager

Dominee en predikant

 

Dominee is een aanspreektitel, predikant is zijn beroep