Arameeers


De originele biotoop van de Arameers bevindt zich tussen de Eufraat en de Tigris in Mesopotamie, wat ook 'tussen de rivieren' betekent.Het gebied strekt zich uit van Babylonie en Chaldea tot aan Edessa en Haran. Abraham uit Ur verstond daarom de taal van de bewoners van Paddam-Aram. Duizenden Arameers uit Palestina hebbenzich gevestigd in Edessa. Men zegt dat de apostel Thomas daar het evangelie is gaan verkondigen.