Jeruzalem


Hier kun je heel duidelijk zien hoe Jezus is gelopen van de Olijfberg met Getsemane naar Golgota.Rooms-katholieken noemen Golgota Kalvarie. Hij werde door de tempelpolitie over het Kedrondal gevoerd.Langs Gouden Poort? In ieder geval langs het tempelplein en vervolgens langs de stad van David (=Heuvel Ofel met vroegere Jebusietenburcht). Die oude Davidstad is op de map a.h.w. een appendix ten zuiden van het tempelplein tussen Kedrondal en Benedenstad. Hebt u het? Stad Davids ligt tussen Kedrondal en Benedenstad.

Jezus werd eerst gebracht naar het paleis van de hogepriester op de Sionsberg. Die lag in de Bovenstad, de deftige wijk van Jeruzalem. En natuurlijk had Herodes hier ook zijn paleis laten bouwen. Hier verscheen Jezus voor Pilatus en dus niet in de burcht Antonia ten noorden van het gempelcomplex.. Van het paleis van Herodes is Jezus weggevoerd naar Golgota, dat hier Kalvare genoemd wordt.