ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Zoeken binnen de website

Zoeken op: in

Er zijn 100 resultaten gevonden.

Orion - Orion

Orion. Orion 4 eeuwen ver met de snelheid van het licht. Stel nu eens dat u dezelfde snelheid zou ...

Vervulling - Vervulling

Vervulling. ”Vrede op aard’ het is vervuld. Gods beloften worden heerlijk vervuld.” Aanbidding herders. Panorama Betlehem. Velden van Efrata. Wijzen (magiers) uit ...

Antiochie-Gemeente - Antiochie-Gemeente

Antiochië-gemeente. Grotkerk met vluchtuitgang. Ze wordt genoemd de Petrusgrot, maar Paulus is hier een jaar geweest met Barnabas. Petrus niet. De gemeente ...

Soter-Heiland - Soter-Heiland

Sotèr-Heiland Magiers ujt het oosten U is heden de Heiland geboren (Lucas 2:10) Een typisch kenmerk van de Hellenistische ...

Christianoi - Christianoi

ChristianoiIn deze grot kwamen de christenen eerst bijeen Hij staat bekend als de sintPetrusgrot Maar Petrus is hier waarschijnlijk nooit geweest Ruim één jaar ...

Quirinius - Quirinius

Quirinius In het bekende Kerstevangelie uit Lucas 2 lezen we hoe keizer Augustus een volkstelling heeft gehouden in zijn hele rijk. Die was nodig ...

Proconsul/Procurator - Proconsul/Procurator

Proconsul / Procurator Deze inschrijving vond plaats toen Quirinius het bewind over Syrië voerde (Luc.2:1)) In deze adventstijd wil ik drie items ter ...

Openbaren - Openbaren

Openbaren Een van de meest gebruikte Griekse woorden voor openbaren is apocaluptein, dat onthullen of ontdekken betekent. Je kunt daarbij denken aan het wegschuiven ...

Psalmen - Psalmen

PsalmenIn het Oude Testament komen we de hogepriester tegen met de efod, met de edelstenen waarop de namen van de 12 stammen van Israel. Ook ...

Martelaarschap - Martelaarschap

Martelaarschap De Spelen in Rome waren altijd bloeddorstig.Tienduzenden ! wilde dieren werden ujt Afrika gehaald om tegen gladiatoren ...

Remonstranten - Remonstranten

RemonstrantenDe Domkerk in Dordrecht waar in 2010 weer een nationale synode werd gehouden Dordtse leerregels - Campagneposters van de Remonstrantse Broederschap die aanvankelijk ...

Tom Wright Verrast door hoop - Tom Wright Verrast door hoop

Wright Tom Verrast door hooMaria Magdalena herkent JezusHoe moeten we ons de wederkomst van Lezus voorstellen?.Zie ook bij ONDERWERPEN Tom Wright helpt bij geloven ...

VolwassenJezus - Volwassen Jezus

Volwassen JezusWanneer ben je volwassen? Volwassen ben je als je volgroeid bent. Je bent echt volwassen als je het juiste evenwicht gevonden hebt tussen afhankelijk ...

Paulus de apostel (1) - Paulus de apostel (1)

Paulus de apostel (1) In lystra werden we heel hartelijk ontvangenIk laat hier enkele foto's zien van de boerenfamilie bij de tel van Lystra Mijn ...

Advent - Advent

Advent Mijn site kent twee categorieën: BIJBELSEPLAATSEN en ONDERWERPEN. In het begin waren die strikt gescheiden. Ik ga nu ...

Sprekende slang - Sprekede slang

Sprekende slangCobra:. de kop van dit beest werd afgebeeld op het hofd van het faraobeeld De staf van het Woord moest het opnemen ...

Kreta (Goede Rede) - Kreta (GoedeRede)

Kreta (Goede Rede De plek waar Paulus schipbreuk leed op zijn tocht als gevangene naar Rome heet Goede Rede. Ook wel Goede Havens genoemd. In ...

Jesaja en Jezus - Jesaja en Jezus

Jesaja en Jezus (Een christelijke lezing van Jesaja)Dode Zeerol van Jesaja Prof. dr.J.Dekker werd op 1 oktober 2014 verbonden als bijzonder ...

Evangtelie provoceert - Evangelie provoceert

Evangelie provoceertPontius Pilatus voor Jezujs; Wat is waarheid?Voorbij het relativisme Durf te zeggen wat je gelooft. Het Evangelie is een provocatie ...

Overzijde Graf - Overzijde Graf

Overzijde graf De Drie Maria's bij Jezus grafRachels graf te Betlehem. Graven aartsvaders liggen in Hebron. zie Hebron “Kunt u mij wat ...

Mohammed en Jezus - Mohammed en Jezus

|Waarom is hier een wijngaard afgebeeld ? De eigenaar had pachters aangesteld Die droegen de pacht niet af. Toen zond tenslotte de eigenaar ...

Eeuwig leven (vervolg) - Eeuwig even (vervolg)

Eeuwig leven (vervolg) Lucas 10:25 Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. ...

Religieus nationalisme - Religieus nationalisme

Religieus nationalisme,Vlag van Israel We mogen geen is-gelijk-teken zetten tussen het Bijbelse Israel en de huidige staat Israel. Dan ontstaat er ...

Abba - Abba

AbbaWij mogen God Abba noemen (Aramese naam voor Vader)De wachtende VaderDe verloren zoonUit de gelijkenis van de zoekende Vader van Rembrandt ...

Voorspraak - Voorspraak

Christus te verheven?Het probleem van de rooms-katholieke kerk van de middeleeuwen was dat Jezus Christus zo zeer ging delen in de heiligheid van God de ...

Kafararnaum Religieus - Kafarnaum Religieus

Kafarnaüm religieus Resten van Baaltempels inTyrus.zie ookIzebel De Bijbelse plaatsen aan het meer van Galilea zijn bij ...

Eeuwig Woord - Eeuwig Woord

Eeuwig Woord #1| De eindopenbaring van Christus is duizelingwekkendEr is bij God een eeuwig Woord, dat vlees geworden is in Jezus Christus. Vlees is ...

Volbracht Joh 19 - Volbracht Joh19

Volbracht (Joh,19:26) In de Paaswaken wordt aandacht besteed aan wat mensen kunnen doen. Het is zinvol om ‘óók aandacht te besteden aan wat Jezus ...

Stem van God - Stem van God

Stem van God zie ook Stem uit de wolk1 sept.2014God heeft Abraham geroepen. Hoe? Dat weet ik niet. Sommige mensen zeggen:”Ik heb nog nooit ...

Nazarener - Nazarener

Nazaret Jezus zeide tot hem: Volg Mij. 45 Filippus nu was uit Betsaïda, de stad van Andreas en Petrus. 46 Filippus vond Natanaël en zeide ...

Wolven in schaapskleren - Wolven in schaapskleren

Ga op weg en bedenk wel:ik zend jullie als lammeren onder de wolven (Luc 10:3)Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen ...

Farizeers - Farizeers

Hieronder heb ik eens onder elkaar gezet wat ik over de Farizeeën heb geschreven. Farizeeërs hebben onder ons een slechte naam. Dat komt omdat ze ...

Pastor pastorum - Pastor pastprum

Pastor pastorum Onderweg naar Jeruzalem. Jezus gaat vastberaden op weg naar Jeruzalem, want Hij weet dat Hij zal moeten sterven. Hij gaat ...

Mensen van de weg - Mensen van de weg

Mensen van de WegAmtochie is nu Antakia Hier werden de volgelingen van Jezus geen Jezuieten tenoend, maar Christianoi Slaven van Christus..Christus is meer dan ...

Watersymboliek - Watersymbollek

Watersymboliek Waterbron Nazaret Gihon bron was verbonden met het badwater Siloam Het was levend water|Luchtfoto Jordaan gfrens Kanaan Bron waar Rebecca water putte in Paddan ...

Water en Doop - Water en Doop

Water van de doop De symboliek van het water is overal aanwezig in de Bijbel,Deze regels schrijf ik om mij zelf en jou te herinneren ...

Water/ Dorst - Water/ Dorst

Levend waterSiloamvijverGihonbronHij leidft me aan stille wateren Water heeft twee basisfuncties: water kan je dorst lessen en water heb je nodig om je te wassen. ...

Tovenarij - Tovenarij

De toverstaf in Egyhpte had de vorm van een slangDe tovenaar maakte dikwijls gebrujik van magie Zie de twee bestanden over magie: ...

Levensboom - Levensboom

Levensboom Zalig zij, die hun gewaden wassen, (gewassen hebben)opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten van het Nieuw ...

Nieuw lichaam - Nieuw lichaam

Met de kracht waarmee Hij in staat is alles aan zich te onderwerpen zal Hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam (Fil.3 ...

Drie vrouwen - Drie vrouwen

Wist u dat Matteüs schrijft dat het vele vrouwen waren die Jezus vanuit Galilea naar Jeruzalem gevolgd waren (Matt.27:55).De drie vrouwen die van Eijck geschilderd ...

Macedoie Extra - Macedonie Extra

Macedonië extraKoning Filippus PaleisplekWe moeten het huidige Macedonië niet identificeren met het Bijbelse Macedonië en nog minder met het Macedonische rijk van Alexander de Grote. ...

Boom der kennis... - Boom der kennis

Boom der kennis… In Genesis lezen we over de boom der kennis van goed en kwaad..De vrucht van deze boom was een verboden ...

Joppe Leerlooier - Joppe Leerlooier

Leerlooierijen stonken een uur in de wind 'Hij verblijft bij een leerlooier die eveneens Simon heet en in een huis aan zee woont.' Handelingen 10:6 ...

Relikwieen - Relikwieen

zie onder Relieken/Rrelikwiee ...

Nabloes - Nabloes

Nabloes (Zie ook Gerizim enSichem) GerizimTen westen van de stad ligt de berg Gerizim. Op de oostelijke helling van deze berg ligt ...

Rijk van de dood - Rijk van de dood

Maria Magdalena begroet de Opgestane Hij noemt haar naan :Maria Jezus heeft gezegd:Ik ben de opstqanding en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven ...

Identificatie - Identificatie

Identificatie Hinnomdal. Hier was het Gehena(de Hel) Plek van de dood, plek van kadavers waar de worm niet sterft en het smeulende vuur ...

Abraham 50 jaar - Abraham 50 jaar

Abraham 50 jaar Je ziet wel eens voor een huisdeur een ggrote zelfgemaakte pop met het opschrift: 50 jaar. De bewoner is ...

Astrologie - Astrologie

Astrologie Babylon ·1. De bakermat van de moderne astrologie is Babylon. De astrologie was de staatsgodsdienst der Babyloniërs·2. Het ...

Sabbat - Sabbat

Sabbat Opvallend woord van Jezus is: De sabbat is er voor de mens en niet de mens voor de sabbat(Marc. 2:27).zie ook Korenveld/sabbat Jezus ...

Schelfzee (vervolg) - Schelfzee (vervolg)

Voor afbeeldingen zie Schelfzee We lezen in het psalmboek over de doortocht bij de Schelfzee:Door de zee liep uw weg. Door de wijde wateren ...

Artemis actueel - Artemis actueel

Artemis actueel? “Oranje sleept de zege weg voor de poorten van de hel” kopte een krant met letters zo groot ...

Israelisme - Israelisme

Wat is Israëlisme? Vroeg een bezoekster. Jezus is Getsemane zie vooral Getsemane biddende JezusAve Christus, bid voor onsIn Hebr.7 wordt Christus getekend als de grote ...

Talen - Talen

Talen Het zijn drie talen waarvan de Bijbel gebruik maakt. God heft Abraham in Haran geroepen in het Aramees. De Schriftgeleerdedn gebruikten later het Hebreeuws ...

Mosoel Nineve (1) - Mosoel Nineve (1)

Mosoel / Ninevé (1) NB!Mosoel ligt in het vroegere Mesopotamië. Veel meer tekst en foto’s vindt u onder Mesopotamië/ Talen, Mesopotamië/Wonen en Mesopoamië/ Religie.Ruine ...

Bemiddelaar of Middelaar - Bemiddelaar of Middelaar

Bemiddelaar - Middelaar Christus Jezus is de Bemiddelaar tussen God en mens. Hij is van dezelfde soort als God als van de mens ...

Hemelse vreugde op aarde - Hemelse vreugde op aarde

Hemelse vreugde op aarde Want wie ooit door het licht beschenen is, geproefd heeft van de hemelse gave, en deel gekregen heeft aan de ...

Farao komt - Farao komt

Farao komt Er heerst een opgewonden stemming onder de duizenden priesters en Nubische slaven als het bericht gehoord wordt dat de Farao ...

Zonnetempel - Zonnetempel

Zonnetempel in On. Hoe zag de tempel waar Potifera- de priester van Heliopolis (On)- aan verbonden was- er uit? Daar zjn wij ...

Tempel Farao Salomo - Tempel Farao Salomo

Thebe bij nachtPriesters hadden het druk met het wassen en kleden van het godenbeeld Zo wilde God niet behandeld worden. Daarom mocht Israel geen ...

Aarde/ Ruimteschip - Aarde/ Ruimteschip

Aarde / Ruimteschip (Wubbo Ockels sticht nieuwe religie van de mens.) In de nieuwe religie van de mens van Wubbo Ockels zien we een herleving ...

Kaalkop, ga op - Kaalkop, ga op

De knapen of jongemannen die Elisa uitscholden voor Kaalkop waren opgegroeid met de afgoderij van de Baaldienst Ze waren zonder twijfel erg agressief Zij ...

Godverlatenheid - Godverlatenheid

Godverlatenheid Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf ...

Bergen - Bergen

BergenAraratKarmelTabor Bergen spelen een belangrijke rol in het leven van Jezus. Het zijn bergen van uiterste verschrikking en bergen waar Jezus de ultieme nabijheid ...

Woestijnverzoeking - Woestijnverzoeking

Verzoeking in woestijnDit is een wadi in de woestijn van Judea, waar Jezus werd verzocht. Hier trad ook Johannes de Doper opOok Johannes trad hier ...

Moederdag - Moederdag

Moederdag "Zoals een moeder haar zoon troost, zo zal ik jullie troosten" (Jes. 66:13) Eenbeeld van de oudste moedergodin vind je in ...

Moederverdriet - Moederverdriet

Moederverdriet Nain lag dichtbij de ber Thabor. Dat kun je hier heel goed zien. Op Moederdag moeten we ook denken aan het ...

Gods Zoon - Gods Zoon

Gods ZoonZIE OOK Gods gezicht en Gods zegen Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht!! Jezus in Getsemane. Jezus' leven was een voortdurende dialoog ...

Hogepriester Hebreeen - Hogepriester Hebreeen

Hogepriester (Hebreeen) Jezus de echte hogepriester voor Kajafas, handlanger der Romeinen Wie uit het volk tot hogepriester wordt gekozen, wordt ...

Troon Hebreeen - Troon Hebreeen

Troon /Hebreeën Laten we dus zonderchroom naderen tot de troon van de Genadige (Hebr.4:16)Wolken zijn in de Bijbel symbolen van Gods verhulling en onthulling.Bij ...

Broertje van Jezus - Broertje van Jezus

Jezus onderwijst Zie eerst op deze site Familieberaad. Dan heb je de samenhang te pakken Kijk ook eens naar Nazaret/Jeshoea, ...

Doodsbeenderen (1) - Doodsbeenderen (1)

Doodsbeenderendal (1) Na Pasen komt:PinksterenDal met doodsbeenderen, restanten van een veldslagEzechjël 37 vanaf vers 1 Ik werd opnieuw door de hand van de HEER gegrepen. ...

Doodsbeenderendal (2) - Doodsbeenderendal (2)

Doodsbeenderendal (2) Mensenkind God spreekt Ezechiël aan met het woord Mensenkind. Dat is geen troetelnaam. Met die naam wordt de ...

Doodsbeenderendal (3)) - Doodsbeenderendal (3)

Doodsbeenderendal (3) Reanimatie Toen is de wind van Gods Geest gaan waaien. Toen heeft de adem van God mensen nieuw leven ingeblazen. ...

Koningen - Koningen

Koningen van Israël/EgypteAboe Simbel.De farao's lieten zich als een god vereren Eengigantisch groot beeld van hem zien we op de Aboe Simbel, in Egypte. De ...

Kruis/Volbracht - Kruis/ Volbracht

Kruis: Volbracht Uitvoering van The Passion in Groningen 2014 Volbracht(Joh,19:26) In de Paaswaken wordt aandacht besteed aan wat mensen kunnen doen. Het is ...

Koninkrijk der hemelen - Koninkrijk der hemelen

Koninkrijk der hemelen Zie ook Koninkrijk Gods (1) dn Koninkrijk Gods (2)Daar staan foto’s bij. Beide begrippen zijn identiek Dt verhaal is veel tge ...

Doop Jezus - Doop Jezus

Doo Jezus Het openbare leven van Jezus begint met zijn doop. Bij Matteüs wordt Jezus gepresenteerd als de erfgenaam van de belofte aan Abraham. ...

Verzoeking woestijn - Verzoeking in woestijn

Verzoeking in woestijn De doopscène van Jezus sluit af met het neerdalen van de Geest op Jezus.Dat is zo iets als een formele ambtsbevestiging.Hier wordt ...

Dopen Jezus - Dopen Jezus

Doop Jezus (zie ook Doopplats van Jezus)Het openbare leven van Jezus begint met zijn doop. Bij Matteüs wordt Jezus gepresenteerd als de erfgenaam van ...

Deur schapen - Deur schapen

Deur van de schapen Jezus begint zijn toespraak over de herder in Joh. 10 niet met te zeggen Ik ben de Goede Herder, maar met ...

Lam Gods - Lam Gods

Lam Gpds Zie het lam Gods dat de zonden der wereld wegdraagt.Er zijn twee toespelingen in het Oude Testament. Allereerst uit Jesaja 53 waar we ...

Uit eerste hand - Uit eerste hand

UJit eerste hand Onze Heer kan uit de eerste hand zeggen wat God wil en wat God zegt. Christus heeft immers rechtstreekse toegang tot ...

Goede Vrijdag - Goede Vrijdag

Goede Vrijdag Rubens:Jezus aan het kruisHet schilderij van van Eijck "de drie vrouwen bij het graf; in museum Boymans van Beuningen is het enige ...

Onkruid - Onkruid

Onkruid Het is met het Koninkrijk van God als met een mens die goed zaad gezaaid had op zijn akker. Terwijl de mensen sliepen, kwam ...

Gaatje in je oor - Gaatje in je oor

Gaatje in je oor Gij heb t mijn oren doorboord (Psalm 40 : 7) Zo lezen we in de Statenvertaling. Het is een correcte ...

Moslims over Jezus - Moslims over Jezus

Moslims over Jezus Toen Jezus eens in de afzondering aan het bidden was en alleen de leerlingen bij Hem waren,stelde Hij hun de vraag:Wie zeggen ...

Wie is Hij?Jezus van Nazaret? - Wie is Hij? Jezus van

Wie is Hij? Jezus van Nazaret? Wat is de meest populaire Bijbeltekst? Uit een onderzoek in 10 landen die het grootste aantal ...

Ik ben het - Ik ben het

Ik ben hetZie ook :Ik ben (Algemeen) De Ik ben –woorden van Jezus zijn relatiewoorden De woorden “Ik ben het”vinden we in twee vormen. In ...

Paasfeest (1) - Paasfeest (1)

Kerk in China telt nu al meer christenen dan dan in heel Europa!Paasfeest (1) De koning komt,De koning komt,De koning komt eraan!En wij gaan ...

Paasfeest (2) - Paasfeest (2)

Paasfeest(2) |De eerstelingen in China en bvij de Papua's Kroningsfeest. zIE OOK pAASFEEST (1)!De koning komt,De koning komt,De koning komt eraan!En wij gaan met ...

Hart gewogen - Hart gewogen

Het wegen van het hart in het laatste gericht door Osiris De jakhalsgod leidt je naar Osiris.Op de weegschaal ligt op de ene ...

Hellevaart Jezus - Hellevaart Jezus

Mestro del GTriomfo della Morte op het Campo Monumentale (kerkhof) te Pisa. Grote verbazing is er bij de gelovigen in het eindgericht. ...

God/Alfabetisch - God/Alfabetisch

Alfa en OmegaPatmos In Openbaring 1:8 en 21:6 en 22:13 zegt God: "Ik ben de Alfa en de Oméga." . en in Openbaring 2:8 wordt ...

Open deur - Open Deur

Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u openstaat (Openb. 3:8) Ik heb u een geopende deur gegevenDe kerk van Filadelfia heeft 13 00 ...

Zuurdesem/Farizeeen - Zuurdesem/Farizeeen

De heilsleer van de Farizeeen was: de werken der wet en Jezus was eengodslasteraar door te beweren dat hij van God kwam, van goddelijke komaf ...

Rijk Gods in O.T. - Rijk Gods in O.T.

. Zie de afbeeldingen van Koninkrijk Gods (1 en 2). Veel foto’s kun je vinden bij Sions Kinderen en vooral bij Sions heuvel. De ...

Jordaaandoop/Jezus - Jordaandoop/ Jezus

Jordaandoop Jezus Hier is Jezus gedoopt, symbolische voorstelling van de onderdompeding in menselijke schuld en verlorenheid.Meer verterend dan vertederend Het openbare leven ...