ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Zoeken binnen de website

Zoeken op: in

Er zijn 33 resultaten gevonden.

Watersymboliek - Watersymbollek

Watersymboliek Waterbron Nazaret Gihon bron was verbonden met het badwater Siloam Het was levend water|Luchtfoto Jordaan gfrens Kanaan Bron waar Rebecca water putte in Paddan ...

Obelisken enJozef - Obelisken enJozef

Onvoltooide obelisk in AssuanTempelruine van Amon in Karnak bij avond Zijn obelisken Bijbelse plaatsen en zo ja bij welke tempel stonden ze? Interessante ...

Middellendse Zee (2) - Middellandse Zee (2)

Middellandse Zee (2) Ugarit Hier is iaangetoond dat het Hebreeuws een Kanaanitisch dialect is De opgegraven troonzaal in Ugarit. ...

Hebreeen / Afkomst - Hebreeen /Afkomst

In de graftombe van Beni Hasan Chnoemhotep waarvan we hier een jachttafereel zien, is een schitterende afbeelding gevonden van een reisfgezelschap van Hebreers ujit de ...

Khirbet Qeiyafa (1) - Khirbet Qeiyafa (1)

Khirbet QeivafaIsraëlische archeologen interpreteren deze ruïneheuvel als een Judese buitenpost in de tijd van David. Cultusplaats van de Kanaanieten, van Juda of van ...

Woonplaats van God - Woonplaats van God

Tabernakel. God begeleidt zijn volk op weg naar het beloofde land God tabernakelt bij zijn volk God leidt een nomadisch bestaanDe tent wordt ...

Vrouwen 8c Samarit - Vrouwen 8c Samaritaanse

Sichem, Samaria en Sichar Samaritanen vieren het Pascha op de berg Gerizim. Bij de intocht in Kanaan sprak Jozus de stammen Israel toe: Kies ...

Altaren /Kanaanieten 3 - Altaren /Kanaanieten.3

Zie ook:Altaren en Offerhoogten (1). Altaren en Gedenktekens (2), Altaren en de Kanaänieten (3), Altaren en Israël (4) Altaren en Kerk (5) Altaren en ...

Dodenrijk / Bijbel - Dodenrijk / Bijbel

Dodenrijk / Bijbel Dodenrijk, waar zijn je kwellingen? Het dodenrijk is opgeslokt en overwonnen! Maar laten wij God danken, die ons door Jezus Christus ...

Antipatris - Antipatris

De soldaten namen Paulus mee, zoals hun opgedragen was, en brachten hem ’s nachts naar Antipatris. De enige keer waarvan we weten dat Paulus ...

Gilead / Balsem - Gilead / Balsem

Opeens zagen zij een karavaan naderen. Het waren Ismaëlieten die uit de richting van Gilead kwamen en op weg waren naar Egypte. De kamelen ...

Kanaan / Verovering - Kanaan / Verovering

Kanaän / VeroveringBaalbeeldje dat de Israelieten in grote aantallen moeten hebben aangetroffen in Hazor Dit beeld is daar neergezet voor belangstellende toeristen boven op de ...

Ballingschap - Ballingschap

Ballingschap Aan Babels stromen, daar zaten wij, ook weenden wij,Als wij aan Sion dachten. Aan de wilgen aldaar hingen wij onze citers (Ps 137:1)Babylon reconstructie. ...

Egypte/Farao/Echnaton - Egypte/Farao/Echnaton

Echnaton, de 'ketterkoning'. Zijn oorspronkelijke naam was Amenofis IV. Ik neem aan dat tijdens zijn zwak bewind de Isralieten Kanaan veroverden, omdat de vazal ...

Egypte/Farao/Bijbel - Egypte/Farao/ Bijbel

Farao’s in Bijbel Voordat we de Bijbelse farao's gaan bezoeken, brengen we eerst een bezoek aan de ontzag-wekkend grote tempel van Amon Re aan ...

Afek/ Farao in Kanaan - Afek /Farao in Kanaan

Archeologische vondsten In Tel Afek is een gebouw blootgelegd, waarvan archeologen beweren dat het een paleis is geweest van een Egyptenaar die namens de farao ...

Bijbelse goden - Bijbelse goden

Bijbelse goden De bewoners van het Midden-Oosten vereerden in de nieuwtestamentische tijd ongelooflijk veel goden en godinnen.Dat kon je heel goed zien aan het ...

Gibea - Gibea

Gibea Waar lag Gibea, de woonplaats van koning Saul? Sinds de opgravingen onder leiding van W.F. Albright op de heuvel Tell el-Ful, 5 km ten ...

Thebe - Thebe hoofdstad van Egypte

Thebe In de tijd van Mozes was Thebe de hoofdstad. Daar was de residentie van de farao. Hier zie je een beeld. Hij draagt ...

Gosen - Gosen in de Nijldelta

Gosen Woestijn bij Gosen Opgravingen in Tani, hieronder heeft men het paleis van de Hyksos blootgelegd, die 500 jaar lang over Egypte geregeerd hebben, ...

El Amarna - El Amarna

El Amarna, residentie EchnatonZie ook HeliopolisEcchnaton met zijn gestyleerde baard en scepter.Farao Echnaton trok weg uit Thebe en ging wonen in El Amarna. Hij wordt ...

Filistijnen / Ekron - Filistijnen / Ekron

EkronDe Filistijnen stuurden de ark van God door naar Ekron (1 Sam. 5:10)De koning van Israel vroeg advies aan de vliegengod te Ekron:Is er geen ...

EGYPTE OVERZICHT - EGYPTE OVERZICHT

Egypte overzichtZie vooral bij HOME/Thema's per land en klik dan bij het land Egypte.Daar vindt u alle plaatsen van Egypte en onderwerpen over Egypte die ...

Midden-Oosten Map - Midden-Oosten Map

Kaart Midden Oosten Dit vind ik een heel duidelijke kaart. Je ziet Memfis met de dodenstad Sakkara. Hier liggen dus de piramiden. Gosen staat ...

Ark van het Verbond - Ark van het Verbond

"God is Koning, Hij sticht zijn heerschappij. Volken, hoort zijn stem buigt u, beeft voor Hem die met macht gekroond op de cherubs troont ...

Astarte - Astarte godin van Fenicie

Salomo zocht zijn heil bij Astarte, de godin van de Sidoniërs (1 Kon. 11:5) ...

Kanaan - Kanaan

Kanaanen de Kanaaanieten(zie ookEndor/dodencultus en Afek Farao in Kanaan) De naam Kanaänieten wordt meestal als een verzamelnaam gebruikt. Dan gaat het om alle ...

Apostelconvent (3) - Apostelconvent (3).

Het apostelconvent besloot vier zaken, die allemaal met het afgodendom te maken hadden.Het afgodendom had te maken met altaren van de Kanaanieten en de Griekse ...

Handelsroutes - Handelsroutes in Bijbel

Je ziet hier kaart van Mesopotamie, de weg van de Wierookroute, een Romeinse mijlpaal en ruines van de machtige stad Palmyra die de karavanen altijd ...

Hebreeen - Hebreeen

Reizende Hebreeers.(zie ook Abraham uit Oer)Ik vind dit een geweldig kunstzinnige afbeelding. Het is door kunstenaars gemaakt van goeverneur Chnoemhotep voor zijn graf. ...

Hazor - Hazor Vestingstad der Kanaanieten en

HazorHazor lag in de tijd van Salomo in het noorden van Israel Nog maar zeer kort geleden hebben archeologen een poort met zes vertrekken ...

Kades Barnea - Kades Barnea

Opstand tegen Mozes Kades Barnea was een plaats in de woestijn Zin toen Israël op weg was naar het beloofde land. Zie ook EskolHet ...

Filistijnen / Militair - Filistijnen / Militair

Filistijnen /MilitairDe Filistijn, de Tyrër, de Moren zijn binnen u, o godsstad voortgebracht (Ps 87).Echte vechtersIn de bijbel lezen we dat de Filistijnen echte ...