ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Zoeken binnen de website

Zoeken op: in

Er zijn 81 resultaten gevonden.

Zonnetempel - Zonnetempel

Zonnetempel in On. Hoe zag de tempel waar Potifera- de priester van Heliopolis (On)- aan verbonden was- er uit? Daar zjn wij ...

Open deur - Open Deur

Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u openstaat (Openb. 3:8) Ik heb u een geopende deur gegevenDe kerk van Filadelfia heeft 13 00 ...

Stad Gods alle religies (2) - Stad Gods alle religies (2)

Stad Gods:alle religies ? (2) We zullen ons toch moeten afvragen: Is aartsvader Abraham wel een samenbindende figuur tussen de drie wereldreligies? ...

Troas en Troje - Troas en Troje

Troas en TrojePaulus liet in Troas zijn boekenmantel achter met papyri en perkamenten. (Nee, geenregenmantel, zoals ten onrechte vertaald is!)De Grieken lieten in Troje het ...

Kosmische Christus (1) - Kosmische Christus (1)

Kosmische Christus |De aarde bekeken vanaf de maan, zoals wij de maan bekijken vanaf de aardeZuid -Amerika en de oceaanChristus pantocrator, de almachtige ...

Kerkverdwijning (1) - Kerkverdwijning (1)

Kerkverdwijning (1) Hoe kan het dat we hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten en Meden,inwoners van Mesopotamië en Kappadocië. Uit Egypte en ...

Openbaring Johannes - Openbaring Johannes

Zie ook Apocalyps, Nieuw Jeruzalem, Eindgericht, Beest uit de aarde enz. enz. De paroesie of aankomst van Christus, De Dag des HEREN, de Wederkomst ...

Hebreeen / Apollos - Hebreeen / Apollos

(zie ook Hebreeen/ Afkomst en Hebreeen / Brief) De haven van Alexandrie waar Apollos woonde De brief aan de Hebreen is een ...

Religieus besef (2)i - Religieus besef (2)

God spreekt hoogst persoonlijk in Jezus God spreekt tot ieder mensIeder mens is een aangesprokeneIeder mens geeft zijn eigen reactieElk geloof ...

Apocrief Thomasevangelie - Apocrief Thomasevangelie

Het Thomasevangelie is gevonden in Egypte, in Nag Hamadi. Het is van veel latere datum dan de evangelien. Jezus wordt hierin niet als ...

Midden-Oosten - Midden-Oosten

Midden-Oosten Het Licht gaat uitHet Midden-Oosten was vroeger een zeer christelijke regio met zeer veel Bijbelse plaatsen. Er waren duizenden plaatsen waar het Bijbels geloof ...

Syrie Vandaag - Syrie Vandaag

Syrië vandaag Syrie is een speellbal geweest van allerlei volken.Hier zien we de beroemde brug die in 1912 is gebouwd in Syrie voor een ...

Paulus Handarbeider - Paulus Handarbeider

Paulus/ Handarbeider Het is me eindelijk gelukt een foto te bemachtigen van een mantel zoals Paulus die maakte.Nog steeds worden in ...

Akdamar Kruiskerk - Akdamar Kruiskerk

De rijke Armeense liturgie. De Armeniers waren een zeer kunstzinnig volkOrthdox Armeense priesters woonden op 12 sept. 2011 in het oosten van Turkije ...

Oertempel opgegraven - Oertempel opgegraven

Op een heuveltop in Zuid-Turkije werd onlangs een oeroud tempelcomplex blootgelegd. De naam is Gebökli Tepe. Deze oudste tempel ter wereld ligt tegen de ...

Aramees / Maronieten - Aramees / Maronieten

Aramees / Maronieten Voor zeer uitvoerige informatie over de Arameessprekende christenen zie Aramees, de taal van Jezus. Indertijd heb ik vele Arameers bezocht in ...

Armeens Akdabar - Armeens Akdabar

Armeens Akdabar(zie ook Armenië)Kleurrijke Armeense liturgie Het eiland Akdamer ligt midden in het VanmeerHeilige Kruiskathedraal. Hiernaast belegden wij indertijd een kerkdienst, maar we werden gesommeeerd ...

Hierapolis / Filippus - Hierapolis / Filippus

Een groep archeologen zegt onlangs ( juli 2011)de laatste rustplaats gevonden te hebben van Filippus, een van de twaalf apostelen van Jezus. ...

Smyrna /Nederl. kerkje - Smyrna /Nederl. kerkje

Smyrna / Nederlands. Kerkje van onze handelspost in de 17e eeuw in de Levant Smyrna was niet alleen de geboorteplaats van Homerus, maar ook ...

Macedonie / Vandaag - Macedonie / Vandaag

Orthodoxe kerk in SkopjeHet land Macedonie heeft 2 miljoen inwoners en bevindt zichin de wachtkamer van de Europese Unie.In de tijd van paulus was ...

Filippi / Minigemeente - Filippi / Minigemeente

Helemaal rechts boven heeft men waarschijnlijk de gevangenis opgegraven waar Paulus en Silas gevangen zaten De christelijke kerk in Filippi is begonnen als een minigemeente ...

Korinte / Schijnapostelen - Korinte / Schijnapostelen

Ik denk dat ik in geen enkel opzicht de mindere ben van die geweldige apostelen van u (2 Kor. 11:5) (zie ook Korinte, Doorn in ...

Syr.Orthod. Kerk (2) - Syr. Orthod, Kerk (2)

Syrisch-Orthodoxe Kerk (2) GeschiedenisDe huidige Syrisch Orthodoxe kerk heeft ook niets te maken met Assyrië, hoewel die kerk in Turkije vandaag de Assyrisch orthodoxe kerk ...

Filistijnen / Topografie - Filistijnen / Topografie

Filistijnen / Topografie Opgravingen te Gaza. Gaza is nu de meest bekende stad van de vroegere Filistijnen vanwege de Gazastrip, een ...

Orontes / Syrie - Orontes / Syrie

OrontesZie ook Antiochië en Seleucië Hier zie je hoe sterk de Orontes gekanaliseerd is.Ik nam deze foto bij de plek waar vroeger het paleis van ...

Urfa - Urfa

Urfa (zie bij Onderwerpen ‘Thomasevangelie innerlijk’ en bij ’Thomasevangelie’ omdat de apostel Thomas in het vroegere Edessa (nu Urfa) het evangelie ...

Anatolie - Anatolie

Anatolië Zie ook Bijbelse goden voor meer foto's Aan deze kant van de Bosporus ligt Europees Turkije Aan de overkant ligt Azaiatisch Turkije en dat ...

Lykaonie - Lykaonie

Lykaonie ligt in Midden Turkije, tussen Derbe en Tarsus'We werden in Lykaonie heel hartelijk ontvangen bij een boerenfamilie. Nu spraken ze Turks en Koerdisch Volksgeloof ...

Eufraat/Irrigatie - Eufraat/Irrigatie

Eufraat Schitterende luchtfoto van de Eufraat. Hij begint inSyrie en stroomrt via Turkije naar Irak. Links ziet u nog de Dode Zee en ...

Abraham / Oecumene - Abraham / Oecumene

Abrahamitische oeccumene Wat is dat eigenlijk: een Abrahamitische oecumene? Men verstaat daar onder het zoeken en beleven van een diepere eenheid van ...

Assyrie (4)Juda - Assyrie (4)Juda

Assyrië/Juda Paleis Assyrische koning AssurnasirpalMesopotamieOok TweestammenrijkNiet alleen het Tienstammenrijk Israël, maar ook het tweestammenrijk Juda had veel te lijden van Assyrië. Ik beperk me ...

Filistijnen / Zeevolken - Filistijnen / Zeevolken

Zeevolken en Filistijnen Omstreeks 1190 v.Chr. stuitte Ramses III, farao van Egypte zowel te land als ter zee op een grote invasie van een verbond ...

Bijbelse namen - Bijbelse namen

Bijbelse namen Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden (Matt. 1:21) Het baptisterium, het doophuis van de ...

Bijbelse begrafenis - Bijbelse begrafenis

Bijbelse begrafenis (Ze ook Gilead/Balsem voor de vraag of Jezus net als Jozef en Israel ook gebalsemd is)Zie ook Arimatea, waar ik ...

Aquilas werkplaats - Aquilas werkplaats

Aquila’s werkplaats De Dibeliusathedraal in Tessaloniki, het vroegere Tessalonica. De plaats heet ook wel Saloniki.Toen was het al een imposante stad, zoals we ...

Bijbel en herders - Bijbel en herders

Bijbels herderschap De gelovigen worden in de Bijbel vergeleken met een kudde schapen waarvan Jezus de Goede Herder is De HEER is mijn herder ...

Bijbelse goden - Bijbelse goden

Bijbelse goden De bewoners van het Midden-Oosten vereerden in de nieuwtestamentische tijd ongelooflijk veel goden en godinnen.Dat kon je heel goed zien aan het ...

Bijbelse oikoemene - Bijbelse oikoemene

Bijbelse bewoonde wereldDit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken en dan zal het einde ...

Zondvloed en de ark - Zondvloed en de ark

Wereldwijd of regionaal? Was de zondvloed een wereldwijde catastrofe of een regionale gebeurtenis in het Nabije Oosten? De meningen zijn hierover verdeeld. ...

Aramees Taal van Jezus - Aramees Taal van

ArameeersNaäman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien (2 Kon.5:1) En in Gen. 24:10 lezen we “Zo ging hij ...

Opgravingen - Opgravingen

OpgravingenArcheologen zeggen "Opgraven is vernietigen". Van oudsher wordt in het oude Nabije Oosten gebouwd met kleitichels, dat zijn blokken klei die in de zon gedroogd ...

Reizen in de Bijbel - Reizen in de Bijbel

Reizen in de bijbelJezus en de apostelen hebben doorgaans te voet allerlei bijbelse plaatsen bezocht. Als wij op reis gaan, nemen we de auto of ...

Oecumenische Concilies - Oecumenische Concilies

Oecumenische concilies Dit is het gebied van de grote oecumenische concilies. Je kunt hier goed zien hoe de Bosporus het Aziatische deel ...

Paulus de apostel (overzicht) - Paulus de apostel (overzicht)

Zie ook bij Bijbelseplaatsen:Paulus zendingsreizenPaulus als schrijverPaulus 1e,2e, en 3 zendingsreis Paulus reis naar RomePaulus afscheid (bij Efeze C)Paulus preken (bij Efeze D) en bij ...

Troas - Troas

Troas (Alexandria) Troas heette voluit Troas Alexandrina.Je ziet dat Troas aan de Dardanellen ligt en vlak bij Troje en het eilanhd LesbosKom over en help ...

Syrie-Aram - Syrie -Aram.

Syrië Zie ook bij Antiochie (het Syrische) dat nu een stad is in Turkije. Het heet het Syrische Antiochie maar het ligt in Turkije.Egyptenaren, Assyriers, ...

Stadion - Stadion

Stadion (renbaan) Een stadion in Epidaurus Dit is het best bewaarde stadion in het huidige Turkije. Het is het stadion van Afrodisias. Het stadion van ...

Smyrna - Smyrna ( Izmir)

Smyrna Zuilen van de agora (markt)Hier waren de boetieks van het oude SmyrnaOok Smyrna heeft een akropolis. Dit is het hoogste punt. Hier heb je ...

Gilgal / Besnijdenis - Gilgal / Besnijdenis

Gilgal De rivier de Jordaan bij Gilgal Als de Israëlieten na de lange tocht door de woestijn de Jordaan zijn overgetrokken, slaan ...

Pessinus - Pessinus hoofdstad van Frygie

Pessinus Wat heeft Pessinus met de bijbel te maken? FrygieNergens komt die naam Pessinus in de bijbel voor. Pessinus was de belangrijkste ...

Perge - Perge Johannes Marcus

Perge in PamfyliëPaulus en die met hem waren voeren af van Paphos en kwamen te Perge in Pamphylië (Hand. 13:13)Stadspoorten van Perge. Er woonden veel ...

Paulus 1e zendingsreis - Paulus 1e zendingsreis

Eerste zendingsreis van Paulus Syrisch Antiochie In Hand. 13 beschrijft Lucas hoe Saulus en Barnabas en Johannes Marcus door de gemeente van het Syrische ...

Patmos - Patmos Johannes schreef hier

PatmosIk, Johannes, uw broeder, die net als u in ellende verkeer, maar ook door Jezus met u deel in het koninkrijk en in standvastigheid – ...

Patara - Patara :geboorteplaats Sint Nicolaas

Pátaraen van daar koersten wij aan op Pátara (Hand. 21: 1)[1]Triomfboog in Patara. Hier achter trof ik tot mijn verbazing een granarium aan ...

Negev - Negev wordt ook wel Zuiderland

NegevHERE, wend ons lot als beken in het zuiderland.(Ps 126:3) NBGZie ook bij Nabateeers en Berseba en WoestijnHet Zuiderland is in de bijbel de Negevwoestijn).Zie ...

Nag Hammadi - Vindplaats Thomasevangelie

Nag Hammadi Zinderende warmte op het dorpspleinBij ons bezoek aan Naghammadi kwamen vrouwen met kinderen van alle kanten op ons afWonen aan het ...

Myra - Myra de bisschopstad van Sinterklaas

MyraIndrukwekkende grafwoningen in Myra, LycieKerk van Sint Nicolaas. Deze foto maakte ik van Sinterklaas in Myra, Zijn standbeeld staat bij de ingang van de Sint ...

Maangodin - Maangodin Sin

Maan en maangodinEn als u omhoog kijkt en de zon, de maan en de sterren ziet, al die lichten aan de hemel, laat u er ...

Bitynië - Bytinie Concilie Nicea in

Van Petrus, apostel van Jezus Christus aan de uitverkorenen die als vreemdelingen in Bitynië verblijven (1 Petr.1:1) Paulus wilde doorreizen naar Bitynië ...

Macedonie - Macedonie

Macedonië Daar, in Troas, kreeg Paulus 's nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep: Steek over naar Macedonië en help ...

Laodicea - Laodicea

Laodicéa:lauwe gemeente"Omdat jullie lauw zijn en noch heet, noch koud, zal Ik jullie uit mijn mond spuwen" (Openb. 3:16) Laodicea, Kolossen en Hierapolis ...

Attalia - Attalia was de hoofdstad van

En zij spraken het woord te Perge en trokken naar Attalia (Hand. 14:25) Haven van Antalya Deze haven is niet veel veranderd sinds ...

Assus - Assus vissersplaatsje West Turkije

Wij voeren naar Assus om Paulus daar op te pikken (Hand. 20:13)In deze haven hebben de vrienden van Paulus hem weer opgepiktBij het plaatsje Behramkale ...

Asia - Asia

Johannes aan de zeven gemeenten in Asia (Openb. 1:4)Dit is het gebied van de zeven Kleinaziagtische gemeenten die beschreven worden in Openb. 2 en 3Tussen ...

Antiochië/Pisidië - Antiochie in Pisidie

Paulus en Barnabas gingen van Perge verder en kwamen te Antiochië in Pisidië (Hand. 13:14)In het Yalvac museump(je) in Pisidie kunt u de ...

Ankara - Ankara.

. . . dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus Augustus de keizer Waar vind je nog een herinnering aan keizer Augustus? Die vind ...

Armenie - Armenie.

Het oude Armenie ligt gedeeltelijk in Oost-Turkije. De hoofdstad was Ani. Daar, vlak bij de huidige grens met Rusland, bevonden zich veel kerken. Nu zijn ...

Anatot - Jeremia de profeet uit

Hier volgen de woorden van Jeremia, uit een priestergeslacht van Anatot (Jeremia 1:1)Opgravingen van de Levietenstad Anatot, waar Jeremia vandaan kwam.Hij leefde rond 600 ...

Klein-Azie - Klein-Azie

Klein-Azie (Anatolie) Dit is een mooie kaart van de verschillende bijbelse regio's in Turkije, Klein Azie genoemd. De Romeinse provincie Asia bevinddt zich ten westen ...

Karkemis - Karkemis

Farao Necho We lezen in Jeremia 46: 2 ” Gericht over Egypte, over het leger van farao Necho, de koning van Egypte dat zich bij ...

Hierapolis - Hierapolis De plaats heet nu

Hierapolis of Pamukkale Hier zien we de machtige toegangspoort van de grote stad Hierapolis.Onderwereld Hier was de ingang van de onderwereld. Hier ...

Eenheid Rom. Rijk - Eenheid van bestuur, taal

Op deze website worden allerlei Bijbelse plaatsen genoemd. Hebben deze plaatsen iets gemeenschappelijk? De titel van onze website geeft het al enigszins aan. Ze liggen ...

Chaldeeen - Chaldeen, Nieuw Babylonische Rijk

Wie waren de Chaldeeën? Heel bekend is de uitdrukking ‘Ur der Chaldeeën’.Iedereen weet dat in de bijbel verteld wordt dat Abraham afkomstig was ...

Hattusas (Hettieten) - Hattusas (Hettieten)

Hoofdstad van de HettietenPoort van Hattussas Rennende goden vieren met elkaar het godenfeest Bij het heiligdom der Hettieten Amfora's die bij het heiligdom waren opgeslagen. ...

Galatië - Galatie

GalatenWie waren de Galaten? Oorspronkelijk waren de Galaten een Keltische stam, die zich in de derde eeuw vóór Christus in Frygië vestigde, midden in het ...

Frygië - Frygië

De Aziatische moedergodin was verwant met Cybele van Frygie en godin Artemis van EfezePaulus en Silas zijn op hun zendingsreizen ook door Frygië getrokken.[1] Dat ...

Filadelfia - Filadelfia

Filadelfia, broederliefdeDe stad is 1300 jaar een bolwerk geweest van het christelijke geloof Ruine van de kerk in Filadelfia ...

Kolosse. - Kolosse

Turken zijn zeer gastvrij. Je moet wel weten dat je in een Turks gezin de vrouw nooit rechtstreeks moet aanspreken. Het is de man die ...

Cappadocië Topografie - Cappadocie Topografie

DuiventillandschapPuntmutsenlandschapBetoverend landschapBij Cappadocië / Religie vertel ik iets over de kerken en kloosters die hier vroeger waren en de kluizenaars die hier woonden. De ...

Zeekust - Zeekust

ZeekustOp zijn heil zullen de kustlanden hopen(Jesaja) Zeekust is voor ons symbool van vakantie en vrije tijd, zoals hier in Patara, geboorteplaats van Sint ...

Zee - Zee

De zee is bedreigendIn het boek Openbaring heeft de zee een ongunstige en negatieve betekenis. Johannes ziet uit de zee het beest opkomen ...