ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Zoeken binnen de website

Zoeken op: in

Er zijn 57 resultaten gevonden.

Overzijde Graf - Overzijde Graf

Overzijde graf De Drie Maria's bij Jezus grafRachels graf te Betlehem. Graven aartsvaders liggen in Hebron. zie Hebron “Kunt u mij wat ...

Abba - Abba

AbbaWij mogen God Abba noemen (Aramese naam voor Vader)De wachtende VaderDe verloren zoonUit de gelijkenis van de zoekende Vader van Rembrandt ...

Godverlatenheid - Godverlatenheid

Godverlatenheid Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf ...

Bergen - Bergen

BergenAraratKarmelTabor Bergen spelen een belangrijke rol in het leven van Jezus. Het zijn bergen van uiterste verschrikking en bergen waar Jezus de ultieme nabijheid ...

Troon Hebreeen - Troon Hebreeen

Troon /Hebreeën Laten we dus zonderchroom naderen tot de troon van de Genadige (Hebr.4:16)Wolken zijn in de Bijbel symbolen van Gods verhulling en onthulling.Bij ...

Wie is Hij?Jezus van Nazaret? - Wie is Hij? Jezus van

Wie is Hij? Jezus van Nazaret? Wat is de meest populaire Bijbeltekst? Uit een onderzoek in 10 landen die het grootste aantal ...

Stad Gods alle religies (2) - Stad Gods alle religies (2)

Stad Gods:alle religies ? (2) We zullen ons toch moeten afvragen: Is aartsvader Abraham wel een samenbindende figuur tussen de drie wereldreligies? ...

Pelgrimage - Pelgrimage

Ik heb altijd gedacht dat een pelgrimage een bedevaart was. Op deze site heb ik die woorden dan ook vaak door elkaar gebruikt. Dat is ...

Pinkstergeest 2 - Pinkstergeest 2

Pinkstergeest Ze was stervende. Je zag heel duidelijk dat het niet lang meer zou duren.Je kon geen gesprek meer met haar voeren.Plotseling richtte zij ...

Intocht Jezus en Titus - Intocht Jezus en Titus

Triomfboog van Titus in RomeReliefs van kostbaarheden uit de tempell#3| Tafel der toonbrodenHier zie je de menora bij de Titusboog Links de tafel der ...

sions-heuvel - Sions-heuvel

Sions-heuvel Dit is een zéér groot bestand en bevat de items Sionspsalmen, Sions omgeving, Hasmoneeën, Davidstad, Hinnomdal en Gouden Poort. Ik verwijs hierbij naar ...

Christenzionisme - Christenzionisme

Christenzionisme Vele christenen geloven in een herstel van een etnisch,fysiek en geografisch Israël. Daarin sympathiseren zij met de Zionisten en plaatsen zij op grond ...

Israel /geestelijk - Israel / geestelijk

Israël /geestelijk Het christendom is niet op dezelfde wijze territoriaal van aard als het jodendom en de islam.Voor de christenen heeft Jeruzalem ...

Openbaring Johannes - Openbaring Johannes

Zie ook Apocalyps, Nieuw Jeruzalem, Eindgericht, Beest uit de aarde enz. enz. De paroesie of aankomst van Christus, De Dag des HEREN, de Wederkomst ...

Familieberaad - Familieberaad

Zijn moeder en zijn broers kwamen naar hem toe,maar ze konden niet bij hem komen vanwege de menigte (Luc. 8:20) Voetpad vanuit Nazaret ...

Dal der demonen - Dal der demonen

Weet u welk dal in Israël het dal der demonen genoemd werd? Dat was de weg van Jerzuzalem naar Jericho. Die ...

Getallen in Openbaring - Getallen in Openbaring

In het boek Openbaring van Johannes komen veel getallen voor die een symbolische betekenis hebben. Ze moeten niet zuiver rekenkundig opgevat worden. De achtergrond daarvan ...

Ik ben voor Abraham was - Ik ben voor Abraham was

Ik zeg u: Eer Abraham was, ben ik (Joh. 8:57)(zie ook Abraham als pelgrim)U bent misschien onlangs vijftig jaar geworden. Wij zeggen dan: U ...

Betlehem Pesachlam - Betlehem Pesachlam

Betlehem: verrassende uitlegDe kudden pesachlammeren moesten zo dic ht mogelijk bij de tempel van Jeruzalem gefokt en bewaard worden. Daarom kozen de tempelpriesters de velden ...

Berg / Bergrede (2) - Berg /Bergrede (2)

Toen Jezus de mensenmassa zag, ging Hij de berg op (Matt.5:1) Matteus zegt dat Jezus opgtrok naar de berg, zoals de pelgrims jaarlijks optrokken naar ...

Stad en platteland (2) - Stad en platteland (2)

Openbare optreden Jezus Er waren vele vrouwen die Jezus volgden. Dat was werkelijk in Israel opzienbarend. Johanna de vrouw van de rentmeester van Herodes stond ...

Berg / Verheerlijking - Berg / Verheerlijking

En zes dagen later nam Jezus Petrus en Jacobus en zijn broeder Johannes mee en Hij leidde hen een hoge berg op in de eenzaamheid ...

Jeruzalem / Mekka - Jeruzalem / Mekka

Zijn alle godsdiensten gelijk? (zie ook Abrahamitische .oecumene bij Abraham Oecumene)) Jeruzalem is de stad van Joden, christenen en moslims Gaat het inderdaad in ...

Bergweide / Apostelen - Bergweide / Apostelen

Bergweide / apostelen Jezus bleef staan op een plaats waar het vlak was. Daar had een groot aantal van zijn leerlingen zich verzameld, evenals een ...

Jericho / Blinde bedelaar - Jericho / Blinde bedelaar

Jericho / blinde bedelaar En zij waren onderweg, opgaande naar Jeruzalem. (Marc. 10:32)Jericho is een palmstad. Duizenden jaren is er al een bron.Het ...

Betlehem / Engelen (1) - Betlehem / Engelen (1)

“Vrede op aarde in de mensen van Gods welbehagen”.( Luc. 2:14) Zie ook engelenzang (2) De engelenzang in Lucas 2 is geen soft ...

Hogepriest paleis (2) - Hogepriest paleis (2)

Hogepriesterlijk paleis (2) Jezus als arrestant voor Kajafas. "Bent u de Christus?" Opnieuw ondervroeg de hogepriester Hem en zei tot Hem:”Zijt Gij de Christus, ...

Jeruzalem / Geschiedenis - Jeruzalem / Geschiedenis

Jeruzalem/ Geschiedenis In dit bestand zijn heel weinig foto’s opgenomen, omdat alle vet en schuin geprinte namen naar een bestand ...

Sions kinderen - Sions kinderen

Sions kinderen “Elke keer als er een kindje gedoopt wordt zingen we in de kerk uit Psalm 87 van die gedoopte kinderen ...

Gelijkenissen en archeologie - Gelijkenissen en archeologie

Gelijkenissen / archeologieHet Christusbeeld boven op de berg Corcovado in Rio de Janeiro in Brazilie. Hij staat, dat wil zeggen. Hij roept luid. Hij strekt ...

Nieuw Jeruzalem - Nieuw Jeruzalem

Nieuw Jeruzalem (Zie ook Hemels Jeruzalem!) In het laatste Bijbelboek wordt het komende Rijk van God getekend met beelden die ontleend zijn aan het ...

Vaderhuis Gods - Vaderhuis Gods

Vaderhuis van God In zijn afscheidswoorden heeft Jezus gezegd “In het huis van mijn Vader zijn vele woningen (Joh. 14 : 1)” Voor Jezus ...

Betanie / Hemelvaart - Betanie / Hemelvaart

Betanië/ Hemelvaart Je ziet hier ook het paadje dat naar Jericho gaat met afsplisting naar Betanie En Hij leidde hen naar buiten tot bij ...

Getsemane / en Jezus - Getsemane / en Jezus

Getsemané / en Jezus zie ook Getsemane / topografie en bij ONDERWERPEN jUDASEVANGELIE “Mijn Vader, indien deze beker niet kan voorbijgaan, tenzij dan dat Ik ...

Ajjalon (dal) - Ajjalon (dal)

Ajjalon Zon, sta stil boven GibeonMaan, blijf staan boven de vlakte van Ajjalon (Joz.10:12) Ondergaande zonMaan Het dal van Ajjalon in het bergland ...

Abraham / Oecumene - Abraham / Oecumene

Abrahamitische oeccumene Wat is dat eigenlijk: een Abrahamitische oecumene? Men verstaat daar onder het zoeken en beleven van een diepere eenheid van ...

Bijbelse maaltijden - Bijbelse maaltijden

Bijbelse maaltijden Samen met iemand eten had voor de Israëliet een diepe betekenis. Het hield allereerst in een wederkerige relatie van vriendschap of ...

Bijbelse begrafenis - Bijbelse begrafenis

Bijbelse begrafenis (Ze ook Gilead/Balsem voor de vraag of Jezus net als Jozef en Israel ook gebalsemd is)Zie ook Arimatea, waar ik ...

Judea of Galilea - Judea of Galilea

Judea of Galilea ? In Lucas 4 : 44 lezen we dat Jezus na zijn vertrek uit de woning van Simon Petrus in de ...

Hellenisme/bijbelse plaatsen - Hellenisme/bijbelse plaatsen

HellenismeZeer veel bijbelse plaatsen hebben hun ontstaan te danken aan het Hellenisme. Daarom maak ik hier enkele opmerkingen over het Griekse denken dat in het ...

Babel / Toren - Babel / Toren

De toren van BabelNB!De toren van Babel ligt in het vroegere Mesopotamië. Veel meer tekst en foto’s vindt u onder Mesopotamië/ Talen, Mesopotamië/Wonen en Mesopoamië/ ...

Bedevaart in 4e eeuw - Aleutheria gaat op bedevaart

In de tijd van keizer Constantijn had men weliswaar de goden van de Olympus verlaten, maar velen riepen nu de hulp in van heiligen ...

Sinai - Sinai

SinaïEn Israël legerde zich tegenover de berg Sinaï (Ex. 19:2)Er is geen gebeurtenis, die zo diep heeft ingegrepen in de geschiedenis van Israël ...

Sardes - Sardes

SardesIk weet uw werken, dat ge de náám hebt dat ge leeft. (Openb. 3:1) Even buiten het Turkse plaatsje Sart liggen de ruïnes van ...

Rome Apostelen - Rome Apostelen

Rome van de apostelen Piramide van Cestius was het laatste gebouw dat Paulus voor zijn onthoofding is gepasseerd. De vorm is veel te spits, want ...

Egypte/Koptische kerk - Egypte/Koptische kerk

Koptische kerk\Paus Shenouda III, patriarch van Alexandrie, bezoekt Nederland in oktober 2010. De kathedraal van Sint Bavo in Haarlem zit tjokvol met 2000 gelovigen #8| ...

Paradijs - Paradijs

Paradijs De meeste oude culturen kennen de voorstelling van een volmaakte tuin. Ook Israël weet van een goddelijke hof. Door latere tradities in Jodendom ...

Betanië - Betanie

Dit gebeurde in Betanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte (Joh. 1:28)- Er is nog een ander Betanië, namelijk bij Jeruzalem ...

Betanië/Olijfberg - Betanie lag op de Olijfberg

Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage en Betanië bij de Olijfberg, stuurde hij twee van zijn leerlingen vooruit. (Marcus ...

Jebusietenburcht - Jebusietenburcht

JebusietenburchtKoning David en zijn mannen trokken op naar Jeruzalem, waar de Jebusieten woonden. De Jebusieten zeiden tegen David:u komt er niet in! Sterker nog: de ...

Hermonbergen O.T. - Hermonbergen O.T

De Hermon lag in het uiterste noorden van Israël, in de Anti-Libanon, op de grens van Israël, Syrië en Libanon.Drie toppen steken boven de ...

Hemels Jeruzalem - Hemels Jeruzalem

In het huidige aardse Jeruzalem domineert de Rotskoepel van de moslims.In de joodse messiasverwachting speelt het herstel van stad en tempel een grote rol.(Zie ook ...

Hemel /Hiernamaals - Hemel / Hiernamaals

En de zee was niet meer (Openb.21) Zee is in het boek Openbaring een synmbool van alle duistere en dreigende machten. Van rups tot ...

Stad Davids Ark - Stad Davids: Ark ingehaald

Ark ingehaald!!Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, verhef u, aloude ingangen: de koning vol majesteit wil binnengaan (Ps 24:7) En drie arken; De ...

Joodse Diaspora - Joodse Diaspora

“Hij zal toch niet naar de Griekse diaspora gaan om de Grieken onderricht te geven? (Joh. 7:35). “Van Jakobus, dienaar van God en ...

Woestijn - Woestijn

Woestijn De Heer is mijn Herder! In 't hart der woestijn verkwikken en laven zijn hemelse gaven (Gez.14:4) Het schip van de woestijn. Het beest ...

Babel / stad - Babel / stad

Babylon en Babel/Babylonië worden vaak door elkaar gehaald. Zie ook Babels religie en BabylonNB!Babylon ligt in het vroegere Mesopotamië. Veel meer tekst en foto’s vindt ...