ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Zoeken binnen de website

Zoeken op: in

Er zijn 100 resultaten gevonden.

Vervulling - Vervulling

Vervulling. ”Vrede op aard’ het is vervuld. Gods beloften worden heerlijk vervuld.” Aanbidding herders. Panorama Betlehem. Velden van Efrata. Wijzen (magiers) uit ...

Sprekende slang - Sprekede slang

Sprekende slangCobra:. de kop van dit beest werd afgebeeld op het hofd van het faraobeeld De staf van het Woord moest het opnemen ...

Kreta (Goede Rede) - Kreta (GoedeRede)

Kreta (Goede Rede De plek waar Paulus schipbreuk leed op zijn tocht als gevangene naar Rome heet Goede Rede. Ook wel Goede Havens genoemd. In ...

Tovenarij - Tovenarij

De toverstaf in Egyhpte had de vorm van een slangDe tovenaar maakte dikwijls gebrujik van magie Zie de twee bestanden over magie: ...

Drie vrouwen - Drie vrouwen

Wist u dat Matteüs schrijft dat het vele vrouwen waren die Jezus vanuit Galilea naar Jeruzalem gevolgd waren (Matt.27:55).De drie vrouwen die van Eijck geschilderd ...

Rijk van de dood - Rijk van de dood

Maria Magdalena begroet de Opgestane Hij noemt haar naan :Maria Jezus heeft gezegd:Ik ben de opstqanding en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven ...

Identificatie - Identificatie

Identificatie Hinnomdal. Hier was het Gehena(de Hel) Plek van de dood, plek van kadavers waar de worm niet sterft en het smeulende vuur ...

Talen - Talen

Talen Het zijn drie talen waarvan de Bijbel gebruik maakt. God heft Abraham in Haran geroepen in het Aramees. De Schriftgeleerdedn gebruikten later het Hebreeuws ...

Zonnetempel - Zonnetempel

Zonnetempel in On. Hoe zag de tempel waar Potifera- de priester van Heliopolis (On)- aan verbonden was- er uit? Daar zjn wij ...

Tempel Farao Salomo - Tempel Farao Salomo

Thebe bij nachtPriesters hadden het druk met het wassen en kleden van het godenbeeld Zo wilde God niet behandeld worden. Daarom mocht Israel geen ...

Gods Zoon - Gods Zoon

Gods ZoonZIE OOK Gods gezicht en Gods zegen Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht!! Jezus in Getsemane. Jezus' leven was een voortdurende dialoog ...

Koningen - Koningen

Koningen van Israël/EgypteAboe Simbel.De farao's lieten zich als een god vereren Eengigantisch groot beeld van hem zien we op de Aboe Simbel, in Egypte. De ...

Lam Gods - Lam Gods

Lam Gpds Zie het lam Gods dat de zonden der wereld wegdraagt.Er zijn twee toespelingen in het Oude Testament. Allereerst uit Jesaja 53 waar we ...

Wie is Hij?Jezus van Nazaret? - Wie is Hij? Jezus van

Wie is Hij? Jezus van Nazaret? Wat is de meest populaire Bijbeltekst? Uit een onderzoek in 10 landen die het grootste aantal ...

Hart gewogen - Hart gewogen

Het wegen van het hart in het laatste gericht door Osiris De jakhalsgod leidt je naar Osiris.Op de weegschaal ligt op de ene ...

God/Alfabetisch - God/Alfabetisch

Alfa en OmegaPatmos In Openbaring 1:8 en 21:6 en 22:13 zegt God: "Ik ben de Alfa en de Oméga." . en in Openbaring 2:8 wordt ...

Jordaaandoop/Jezus - Jordaandoop/ Jezus

Jordaandoop Jezus Hier is Jezus gedoopt, symbolische voorstelling van de onderdompeding in menselijke schuld en verlorenheid.Meer verterend dan vertederend Het openbare leven ...

Galilea der heidenen - Galilea der heidenen

Galilea der heidenenJezus noemde deze regio Galilea der heidenen, net als Jesaja. | Waaom?Er woonden in Galilea namelijk ook in Jezus' dagen ...

Vuurwerk als lawaaiplek - Vuurwerk als lawaai

Vuurwerk als lawaaiplek Rond de jaarwisseling is een felle discussie ontbrand over de vraag of het afsteken van vuurwerk geheel of gedeeltelijk verboden ...

Woestijnvaders - Woestijnvaders

De Egyptische wees Antonius hoort rond het jaar 270 in de kerk een preek over de rijke jongeling. Hij had ook gehoord hoe de leerlingen ...

woestijnheiligen - Woestijnheiligen

Paleis Herodes bbij Jericho waar vanuit Machaera aan de Dode Zee het hoofd van Johannes de Doper werd binnengebracht bij de feestvierende menigteQumran Johannes de ...

Haran Bruidswerving Rebekka - Haran Bruidswerving Rebekka

Bruidswerving Rebekka |Hier zou Rebekka de kudde gedrenkt hebben en de dienaar van Abraham ontmoet hebben.Centrum van HaranAziaten In een ...

Obelisken enJozef - Obelisken enJozef

Onvoltooide obelisk in AssuanTempelruine van Amon in Karnak bij avond Zijn obelisken Bijbelse plaatsen en zo ja bij welke tempel stonden ze? Interessante ...

Gods zegen - Gods zegen

In Ketef Hinnom is onlangs een potscherf gevonden waarop de priesgterzegen als amulet is aangebracht.Het is het oudste stukje Hebreeuwse tekst In de achtste ...

Gerizim en Ebal - Gerizim en Ebal

Gerizim en Ebal Synagoge op de berg Gerizim Samaritanen Torarol Ebal en Gerizim hoogste bergen van Galilea Elk jaar houden Palestijnse ...

Heilige Familie - Heilige Familie

Sta op, nweem het kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte..... wan t Herodes zal alles in het werk stellen om het ...

Israel en de zee - Israel en de zee

Op deze cfraaie luchtfoto zie je links de Nijl em de Fyoem (de koren schuur van Egypte.) De Rode zee heeft twee uitlopers. ...

Middellandse Zee (1) - Middellandse Zee (1)

Middellandse Zee (1) #4| De zeegoden waren evan afschrikwettkend als de zeemonsters |De meeste Bijbelse landen en plaatsen liggen rond de Middellandse ...

Joodse plaatsen - Joodse plaatsen

Joodse plaatsen enfeesten "Die tussen de cherubs woont zongen we in de psalmberijming. De twee cherubs waren de gebeeldhouwde engelen die op het ...

Jezus uiterlijk (6) - Jezus uiterlijk (6)

Jezus op Joodse feesten Soekka Als wij naar de kerk gaan, gaan we niet in onze alledaagse plunje.. Dan trekken we ons ...

Koolstofdatering - - Koolstofdatering

Koolstofdatering Hoe is het toch mogelijk om de ouderdom van bepaalde Bijbelse plaatsen te bepalen? Vroeg een bezoeker.Hoe weet men nu dat de stad ...

Israel en aardgas - Israel en aardgas

De Eshkol krachtcentrale in Israel is de eerste centrale waar electriciteit uit aardgas wordt opgewekt. Het is een economische revolutie voor het land Israël heeft ...

Intocht op Palmpasen - Intocht op Palmpasen

Zie ook Palmboom/ Palmpasen en Koning zonder erewachtIntocht op Pasen Hosanna! Gezegend Hij, die komt in de naam van de HEER (Marc, 11) ...

Eeuwigheidsbesef (1) - Eeuwigheidsbesef (1)

Eeuwigheidsbesef Ramses Zie ook eeuwigheidszondag Wij zijn burgers van een rijk in de hemel waaruit wij ook onze Heer Jezus Christus als Verlosser ...

Waarzeggerij - Waarzeggerij

WaarzeggerijSibylle, waarzeggers ten tijde van keizer Augustus|Waarzeggers waren in de Romeinse tijd vooral ingewandschouwers en astrologen. Op grond van de ligging van ...

Koningen Israel Egypte - Koningen Israel Egypte

Aboe Simbel Ramses in viervoud Hij plaatste van zichzef vier standbeelden op de grens met Zijn echtgenote komt maar tot zijn knie#2| Toetanchamon ...

Jezus: de God die mens werd - Jezus: de God die mens

de stal onder het gastenverblijfWegwijzerJezus als timmermansleerling. Schilderij van MillaisBetlehem 1893 “Jezus: de God die mens werd” Shalom Aleichem! Wij wensen u, jou ...

Atlassen van de Bijbel - Atlassen van ee Bijbel

Atlassen van de Bijbel AssyrieEgypteGazastrookPaulus zendingsreis Er zijn onlangs drie Bijbelatlassen verschenen die gericht zijn op verschillende doelgroepen en ook sterk verschillen in prijs. ...

Kerkverdwijning (2) - Kerkverdwijning (2)

Het licht ging uit Armeense bischoppen wassen elkaar de voeten Armeense kerk in IranDe Armeense kerk op een eiland in het Vanmeer in OostTrurkij.Beelden ...

Kerkverdwijning (1) - Kerkverdwijning (1)

Kerkverdwijning (1) Hoe kan het dat we hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten en Meden,inwoners van Mesopotamië en Kappadocië. Uit Egypte en ...

Bedelplaatsen - Bedelplaatsen

Bedelplaatsen Bedelaar Bartimeus zit aan de kant van de weg te bedelen. Hij roept zo luid hij ...

Graf en opstanding (1) - Graf en opstanding (1)

De drie Maria's is het belangrijkste schilderij van de tentoonstelling in het Boymans van Beuningenmuseum in RotterdamDit schilderijj is het enige schilderij van van Eijck ...

Onderwereld en Jezus - Onderwereld en Jezus

De demonen smeekten Jezus hun niet naar de onderwereld te laten gaan Als het u belieft. .( Lucas 8:3) Gerasa de woonplaats ...

Onderwereld / Egypte - Onderwereld / Egypte

Onderwereld / Egypte(Zie ook Egypte/Dodenrijk) De overledene moet voor Osiris verschijnen. De jakhalsachtige god Anubis brengt de mummie naar Osiris. Maar eerst ...

Lendenen omgord - Lendenen omgord

Bij het wassen van de voeten van zijn leerlingen heeft Jezus ook zijn lendenen omgord.Hij wilde de minste zijn: zo moeten ook wij de ...

Cederbossen / Libanon - Cederbossen / Libanon

(zie ook Libanon, Fenicië, Byblos, Tyrus en Sidon, Hermon/ godenberg, Hermonbergen O.T. en Hermonbergen N.T.- De Rebubliek Libanon omvat ...

Sukkot Egypte - Sukkot Egypte

Nadat ze Sukkoth hadden verlaten sloegen ze hun kamp op in Etam, aan de rand van de woestijn (Ex. 13 : 20). ...

Topervaringen Jezus - Topervaringen Jezus

Topervaringen Caesarea Filippi'HermonbergenDe week in Caesarea Filippi was voor onze Heiland een geweldige week. Een week met twee topervaringen.In tweeërlei opzicht. Hier ...

Ziende de zOnzienlijk - Ziende de Onzienlijke

Ziende de Onzienlijke Vindt u het ook zo moeilijk om te geloven im wat onzichtbaar is? Groot is de belangstelling voor wat ...

Hebreeenbrief B - Hebreeenbrief B

Buiten Israel werden de Joden meestal Hebreeen genoemd Op de afbeelding een prachtig beeld van Hebreen uit de tijd van Abrham die handel dreven met ...

Hebreeen / Apollos - Hebreeen / Apollos

(zie ook Hebreeen/ Afkomst en Hebreeen / Brief) De haven van Alexandrie waar Apollos woonde De brief aan de Hebreen is een ...

Hebreeen / Hebreeuws - Hebreeen / Hebreeuws

Er ontstond gemor bij de Grieks sprekenden tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij de degelijke verzorging verwaarloosd werden (Hand. 6:1, NBG). Hebreeuwse ...

Hebreeen / Afkomst - Hebreeen /Afkomst

In de graftombe van Beni Hasan Chnoemhotep waarvan we hier een jachttafereel zien, is een schitterende afbeelding gevonden van een reisfgezelschap van Hebreers ujit de ...

Perkament / Papyri - Perkament / Papyri

Hier lag de beroemde bibliotheek van Pergamum. De naam Perkament is afgeleid van deze plaats.Daar vond men een andere methode uit om een boekrol te ...

Bijbel /Woord Gods - Bijbel / Woord Gods

God aan het WoordIk vind het altijd weer zo indrukwekkend dat God aan het Woord komt in de Bijbel (Hebr. 1:1) Zie ook Hebreeen/ Brief ...

Woonplaats van God - Woonplaats van God

Tabernakel. God begeleidt zijn volk op weg naar het beloofde land God tabernakelt bij zijn volk God leidt een nomadisch bestaanDe tent wordt ...

Jezus van Nazaret - Jezus van Nazaret

Jezus van Nazaret Kunt u ons wat meer vertellen over die Jezus van Nazaret? vroeg een bezoeker van onze website. Dat wil ik ...

Haifa / Karmel - Haifa /Karmel

Haifa Haifa is vandaag bekend door de Bahaitempel, symbool van de gemeenschappelijkheid van alle godsdiensten In Haifa wordt een grot getoond ...

Massa en Meriba - Massa en Meriba

Massa en Meriba Mozes slaat water uit de rots. Als het volk van honger dreigt om te komen, geeft God manna. Als het volk ...

Religieus besef (1) - Religieus besef (1)

Als je vanuit Istanboel de Bosporus overvaart kom je in Anatolie.Daar werd meer dan tweeduizend jaar lang de Klein-Aziatische moedergodin vereerdOp deze map ziet u ...

Apocrief Thomasevangelie - Apocrief Thomasevangelie

Het Thomasevangelie is gevonden in Egypte, in Nag Hamadi. Het is van veel latere datum dan de evangelien. Jezus wordt hierin niet als ...

Apocrief Evangelie - Apocrief Evangelie

Naghamadi biliotheek Hier worden veel apocriefe geschriften bewaard.Ze zijn alle van latere datum dan de evangelien Jezus wordt hier niet als Verlosser getekend, maar ...

Midden-Oosten - Midden-Oosten

Midden-Oosten Het Licht gaat uitHet Midden-Oosten was vroeger een zeer christelijke regio met zeer veel Bijbelse plaatsen. Er waren duizenden plaatsen waar het Bijbels geloof ...

Apocalyps - Apocalyps

De apocalyps volgens Jeroen Bosch. Ik ben op zoek naar betere beelden, omdat de meeste beelden angswekkend, sernsationeeel en griezelig zijn. Beeld van de bruiloftszaal ...

Ark van Noach (2012) - Ark van Noach (2012)

De bouwer van de reusachtig grote arkDe tweede ark is nog groter dan de eerste (zie ook Ark van Noach,Ararat,berg van Noach, Zondvloed en de ...

Ik ben de Ware wijnstok - Ik ben de Ware wijnstok

Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de Wijnbouwer. Ik ben de Wijnstok, jullie de ranken. Wie aan Mij verbonden blijft, zoals Ik ...

Ik ben voor Abraham was - Ik ben voor Abraham was

Ik zeg u: Eer Abraham was, ben ik (Joh. 8:57)(zie ook Abraham als pelgrim)U bent misschien onlangs vijftig jaar geworden. Wij zeggen dan: U ...

Joodse Feesten - Joodse Feesten

Joodse feestenVoor ons is het Kerstfeest het feest van het Licht, voor de Joden het Chanoekafeest (zie onder)Van het Chanoeka feest en het Loofhuttenfeest kunt ...

Jabes in Gilead (2) - Jabes in Gilead (2)

(zie ook Gilead/Balsem; Gilead/Jefta’s dochter; Gilead Ramoth en Gilead/Sjibbolet) Het eigene van de Bijbelse geschiedenis is, dat het over de Christus gaat, over onze ...

Pelrimslied Ps 84 - Pelgrimslied Ps 84

Gisteren werd ik zelf 84. Ik vind dit een heel mooie psalm. In het Nieuwe Testament wordt de woonplaats van God het Nieuw Jeruzalem ...

Adelaar - Adelaar

De adelaar is een nationaal symbool dat macht, schoonheid en onafhankelijkheid uitstraalt. De Romeinen gebruikten het beeld van de adelaar als veldteken op de ...

Hemelse Toekomst - Hemelse Toekomst

Geloven in een hiernamaals? Toen André Hazes stierf werd er een afscheidsfeestje voor hem georganiseerd. Menige spreker probeerde de aanwezigen te ...

Schepping Regenboog - Schepping Regenboog

Zie Ik richt mijn verbond met u op en met uw nageslacht en met alle levende wezens. Als Ik de boog in de wolken zie ...

Schepping Mythologie - Schepping Mythologie

Godenzonen trouwen met de dochters van mensen (Gen.6:1-8) Reuzen verschijnen op aarde. Übermenschen. Dat is toch pure mythologie? Ja, oorspronkelijk wel, maar ...

Schepping S.prekende slang - Schepping Sprekende slang

Schepping/Slang Van alle in het wild levende dieren die God gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw:’Is het ...

Joods Denken - Joods Denken

Het Joods rabbinale denkenHet Griekse woord diaspora komen we ook tegen in Jakobus 1:1. Daar gaat het over de christenen die in een vreemd land, ...

Syro - Fenicie - Syro - Fenicie

Het huidige Tyrus aan Zee op een rots (Zie ook Tyrus)Zegel van koningin Izebel. We zien op dit zegel heel duidelijk de invloed van ...

Potscherf Priesterzegen - Portscherf Priesterzegen

Gods zegen! U weet dat aan het einde van elke kerkdienst de predikant de zegen uitspreekt. Hij heft dan beide handen om hoog en ...

Leven na dit leven - Leven na dit leven

Leven na dit leven. Op welke plaatsen komen wij terecht in het leven na dit leven? vroegen jonge bezoekers van deze site. Ik ...

Jaartelling (1) - Jaartelling (1)

Ook voor bijbelse plaatsen een ander ijkpunt? Voor de Romeinen was de stichting van de stad Rome het ijkpunt voor hun tijdrekening Voor ons ...

Vrouwen 8c Samarit - Vrouwen 8c Samaritaanse

Sichem, Samaria en Sichar Samaritanen vieren het Pascha op de berg Gerizim. Bij de intocht in Kanaan sprak Jozus de stammen Israel toe: Kies ...

Altaren / Offerhoogten 1 - Altaren /Offerhoogten 1

Zie ookAltaren en Offerhoogten (1). Altaren en Gedenktekens (2), Altaren en Kanaänieten (3), Altaren en Israël (4) Altaren en Kerk (5) Altaren en Muziek ...

Reukofferaltaar - Reukofferaltaar

Reukofferaltaar met draagringen voor de draagstokken. God trekt immers mee met zijn volk. Hij is niet als Zeus die onbereikbaar op de Olymus woont!Reukofferaltaar ...

Zeloten / Jeruzalem - Zeloten / Jeruzalem

Een Zeloot was een strijdvaardige Joodse nationlist die de Romeinen bestreed op leven en dood. De meesten van hen zijn omgekomen bij het beleg ...

Santiago de Compostella - Santiago de Compostella

Santiago de Compostella (zie ook Relieken / Relikwieën) "Is Santiago de Compostella ook niet een Bijbelse plaats?" vroeg een bezoekster. “Er ligt ...

Relieken / Relikwieen - Relieken / Relikwieen

Hoe ontstaat een reliek of relikwie? Bij een Heiligdomsvaart worden relieken zoals kleding en overblijfselen van heiligen aan het volk getoond. De Heiligdommsvaart van Masstricht ...

Koperen Slang - Koperen Slang

Koperen slang Mozes liet een koperen slang maken en bevestigde die op een staak. En iedereen die door een slang gebeten was, en op keek ...

Filippi / Macedonie - Filippi / Macedonie

Koning FilippusFilippi is genoemd naar koning Filippus van Macedonië. Zijn zoon was de bekende Alexander de Grote die een groot deel van de wereld heeft ...

Israel/Beloofd land 3 - Israel/Beloofd land 3

Luchtfoto van Jeruzalem(Jeroesjalajim) Zo moeten we het ons voorstellen als de pelgrims naar Jeruzalem optrokken. De grote brede trappen naar de beide Hulda ...

Silo - Silo

Silo is een belangrijke plaats in het Oude Testament. Het ligt in een heuvelachtig gebied in het midden van Israël.Voor ...

Eeuwig leven - Eeuwig leven

Eeuwig leven (Pasen 2011) Eeuwig leven betekende voor de farao een continuering van het bestaande leven. In het dodenrijk moest de farao zich ook ...

Perzie k Na Nehemia - Perzie k Na Nehemia

Dit is een Etruskisch zwijn van het Romeinse rijk. Het zwijn was een symbool van alle heidense volken die vreemde goden aanbaden, goden van ...

Golgota / Sluitsteen - Golgota / Sluitsteen

Rabboeni!!Ronde sluitsteen van binnen uit bekekenWie zal ons de steen afwentelen (wegrollen) van de ingang van het graf? Maar toen ze opkeken zagen zij ...

Perzie i Ezra - Perzie i Ezra

Ezra was een Schriftgeleerde. Hij bracht onder de ballingen een reformatie tot stand. Hij herinnerde het volk weer aan Gods wetten en keerde zich tegen ...

Perzie f Ester - Perzie f Ester

Geen wonder dat Ester een mooie, knappe vrouw was. Ze kreeg een jaar lang schonheidsverzorgingMen heeft wel gezegd dat het voortbestaan van het joodse volk, ...

Dorsvloer / Bijbels beeld - Dorsvloer / Bijbelsbeeld

Dorsvloer/ Bijbels beeldDe dorsvloer is een Bijbelse plaats en een bekend Bijbels beeld. Hoe moeten de mensen die niet op het platteland wonen het ...

Libiye / Cyrene - Libiye / Cyrene

Libië / Cyrene (Zie ook Cyrene) De ogen van de hele wereld zijn in deze tijd op Libië gericht. Waar ligt Libië? Het ...

Egyptische ballingen 2 - Egyptische ballingen 2

Egyptische ballingen (2) In het tekstgedeelte dat tot de Judese ballingen in Egypte is gericht, komen ook de profetieën voor over de dienende en ...

Egyptische ballingen 1 - Egyptische ballingen 1

Egyptische ballingen (1) De Judese ballingen die gevlucht waren voor de Chaldeeen woonden waarschijnlijk in de Nijldelta.Zij kwamen langs ...

Betlehem / Engelen (2) - Betlehem / Engelen (2)

Engelen komen niet alleen in de Kerstnacht voor.Het woord 'engel' betekent in het Hebreeuws (malak)= bode, afgezant, ambassadeur. Zo wordt dit woord ook gebruikt in ...