ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Zoeken binnen de website

Zoeken op: in

Er zijn 9 resultaten gevonden.

Apocrief Thomasevangelie - Apocrief Thomasevangelie

Het Thomasevangelie is gevonden in Egypte, in Nag Hamadi. Het is van veel latere datum dan de evangelien. Jezus wordt hierin niet als ...

Syr.Orthod. Kerk (1) - Syr. Orthod.Kerk (1)

Syrisch-Orthodoxe Kerk. Zie ook Syrië, Edessa, Aram, Aramees, Antiochië (Syrische) en Syrië bij Landen) Uit de liturgieie voor een Kerstfeestviering: ...

Urfa - Urfa

Urfa (zie bij Onderwerpen ‘Thomasevangelie innerlijk’ en bij ’Thomasevangelie’ omdat de apostel Thomas in het vroegere Edessa (nu Urfa) het evangelie ...

Eufraat/Roepingsvisioen - Eufraat/Roepingsvisioen

EufraatKebarkanaal in BabylonieOp dit kaartje zie je ook Edessa. Deze stad lag iets ten oosten van de Eufraat. Het was het centrum van het Aramese ...

Aramees Taal van Jezus - Aramees Taal van

ArameeersNaäman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien (2 Kon.5:1) En in Gen. 24:10 lezen we “Zo ging hij ...

Bedevaart in 4e eeuw - Aleutheria gaat op bedevaart

In de tijd van keizer Constantijn had men weliswaar de goden van de Olympus verlaten, maar velen riepen nu de hulp in van heiligen ...

Ur der Chaldeeen - Ur der Chaldeeen

Ur der ChaldeeënNB!Ur ligt in het vroegere Mesopotamië. Veel meer tekst en foto’s vindt u onder Mesopotamië/ Talen, Mesopotamië/Wonen en Mesopoamië/ Religie. De HEER zei ...

Nag Hammadi - Vindplaats Thomasevangelie

Nag Hammadi Zinderende warmte op het dorpspleinBij ons bezoek aan Naghammadi kwamen vrouwen met kinderen van alle kanten op ons afWonen aan het ...

Edessa - Edessa

Edessa , centrum Aramese christendom(Zie ook bij Urfa, Ur, Aramees, Haran en Abraham uit Oer)Nazaten oergemeenteAlgemeen wordt aangenomen dat de oudste christenen van Edessa de ...