ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Zoeken binnen de website

Zoeken op: in

Er zijn 53 resultaten gevonden.

Arabie van Paulus - Arabie van paulus

Arabië van Paulus zie vooral Arabia Petrea voor foto's Ik ben ook niet naar Jeruzalem gegaan, naar hen die eerder apostel waren dan ik. ...

Hallucinatie - Hallucinatie

Engelenzang/hallucinatie? ”Is wat we lezen in Lucas 2: 13 een hallucinatie?Hallucinatie? Bijzondere gebeurtenissen kunnen alleen op bijzondere wijze worden weergegeven. “En plotseling voegde zich ...

Junia en Andronikus - Junia en Andronikus

Groet Andronicus en Junia, mijn volksgenoten die met mij in de gevangenis hebben gezeten, die als apostelen veel aanzien genieten, die eerder dan ik één ...

Cyprus / Barnabas C - Cyprus / Barnabas C

Ruim hart en wijde blik Barnabas was de eerste die Saulus na zijn bekering de broederhand toestak. Niemand was daar voor zo geschikt als ...

Cy.prus / Barnabas B - Cyprus / Barnabas B

Stuk grond op Cyprus De Barnabaskerk herinnert ons nog steeds aan Barnabas ie daar aan land kwam Dit was het uiterste westen van Cyprus ...

Syrie Vandaag - Syrie Vandaag

Syrië vandaag Syrie is een speellbal geweest van allerlei volken.Hier zien we de beroemde brug die in 1912 is gebouwd in Syrie voor een ...

Syrie O en N.Testament - Syrie O en N.Testam,ent

Syrië /Oude Testament Hier lag Ramoth in Gilead, een twistappel in het conflict tussen Israel en Syrie of tussen Achab en Benhadad. Gilead lag ...

Stad en platteland (2) - Stad en platteland (2)

Openbare optreden Jezus Er waren vele vrouwen die Jezus volgden. Dat was werkelijk in Israel opzienbarend. Johanna de vrouw van de rentmeester van Herodes stond ...

Syr.Orthod. Kerk (1) - Syr. Orthod.Kerk (1)

Syrisch-Orthodoxe Kerk. Zie ook Syrië, Edessa, Aram, Aramees, Antiochië (Syrische) en Syrië bij Landen) Uit de liturgieie voor een Kerstfeestviering: ...

Assyrie (2) Confrontatie - Assyrie (2) Confrontatie

Assyrië (2) Confrontatie Achab De eerste confrontatie tussen Assyrië en Israël vond mijns inziens plaats tijdens het koningschap van koning Achab. Uit ...

Assyrie (1) Inleiding - Assyrie (1) Inleiding

Assyrië (1) Inleiding (Zie ook Assyrië (2), (3) en (4), Nineve, Nineve / Jona, Lachis, Hammurabi, Babel en Bijbel, Mesopotamië) Assurbanipal was bekend om ...

Eenzame plaats 2 / Wat - Eenzame plaats 2 / Wat

En de apostelen kwamen weer samen bij Jezus en berichten Hem al wat zij gedaan en geleerd hadden. En Hij zei tot hen “Komt hier ...

Messiaanse Gemeente - Messiaanse Gemeente

Messiaaanse gemeenten Zelfdoop in een Maayan Yeshua Vorige week gingen in de stadsvijver van Drachten Paul en Rina Klooster kopje onder. Ze zijn ...

Ballingschap - Ballingschap

Ballingschap Aan Babels stromen, daar zaten wij, ook weenden wij,Als wij aan Sion dachten. Aan de wilgen aldaar hingen wij onze citers (Ps 137:1)Babylon reconstructie. ...

Assyrie (4)Juda - Assyrie (4)Juda

Assyrië/Juda Paleis Assyrische koning AssurnasirpalMesopotamieOok TweestammenrijkNiet alleen het Tienstammenrijk Israël, maar ook het tweestammenrijk Juda had veel te lijden van Assyrië. Ik beperk me ...

Assyrie (3) Israel - Assyrie (3) Israel

Assyrië/Israël Mesopotamie.Paleis koning Assurnasirpal te NimrodWee de bloedstad, een en al leugen,Vol oorlogsbuit, het roven houdt niet op,Hoor!Knallende zwepen!Hoor! Daverende wielen! (Nahum 3) (Zie ...

Aram - Aram

Aram =Syrie In het Oude Testament wordt met Aram Syrië bedoeld. In de tijd van het Oude Testament heette Damascus dan ook Aram Damascus.Er is ...

Kafarnaum bij nacht - Kafarnaum bij nacht

Kafarnaüm bij nacht Met zonsondergang begon vooer de joden de nieuwe dag en eindigde de sabbatLuchtfotoReconstructie van woning in Kafarnaum.Dit type huis werd gebouwd ...

Nazaret/Berg - Nazaret/Berg

Ze sprongen op en dreven hem de stad uit, naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond ...

Palestina - Palestina

Palestina Graftombe van Keizer Hadrianus in Rome. Hij gaf aan "Het Heilige Land" de naam Palestina en deelde het in in de Romeinse provincie Syrie-PalestinaOndergronds ...

Aramees Taal van Jezus - Aramees Taal van

ArameeersNaäman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien (2 Kon.5:1) En in Gen. 24:10 lezen we “Zo ging hij ...

Huis des HEREN - Huis des HEREN

Huis des Heren(zie ook Bijbelse wonen Gods) Ik zal met vreugd in het huis des HEREN gaan Eén ding heb ik van de HERE ...

Jeruzalem Ondergronds - Jeruzalem Ondergronds

Ondergrondse winkelstad Toen de Romeinen Jeruzalem veroverden in het jaar 70, werden alle Joden uit de stad geweerd. Keizer Hadrianus liet de stad herbouwen ...

Herodes (E)Agrippa II - Herodes (E) Agrippa II

Herodes Agrippa IIDe volgende dag verschenen Agrippa en Bernice in vol ornaat. Samen met de legeraanvoerders en de voornaamste inwoners van de stad betraden ze ...

Troas - Troas

Troas (Alexandria) Troas heette voluit Troas Alexandrina.Je ziet dat Troas aan de Dardanellen ligt en vlak bij Troje en het eilanhd LesbosKom over en help ...

Tiberias - Tiberias:Griekse stad in het Joodse

TiberiasO vrede van Tiberias, o heuvels in het rond, waar Jezus in het zachte gras de mensen liefhad en genas en in hun midden stond ...

Syrie-Aram - Syrie -Aram.

Syrië Zie ook bij Antiochie (het Syrische) dat nu een stad is in Turkije. Het heet het Syrische Antiochie maar het ligt in Turkije.Egyptenaren, Assyriers, ...

Samaria - Samaria

Samaria stadVerdere bijzonderheden over Achab, over het paleis van ivoor dat hij heeft laten bouwen en over alle steden die hij heeft versterkt, zijn opgetekend ...

Golgota / Aardrijkskundig - Golgota / Aardrijkskundig

Golgota zie ook GrafkerkZij voerden Jezus weg. Hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten Schedelplaats, in het Hebreeuws Golgota. Joh. 19:17 De gekruisigde ...

Herodes (B)de Grote - Herodes (B) de Grote

Herodes de Grote (zie ook Judea Post, 4 v.Christus)Het Herodium waar het graf van Herodes de Grote op 8 mei 2007 is gevonden. Herodium De ...

Nebo - Nebo Mozes zag hier beloofde

NeboVanaf de Nebo heb je dit schitterende uitzicht op het Beloofde Land!De staf van Aaron is boven op de Nebo geplant. Mozes mocht ...

Tweestromenland - Tweestromenland

Zie vooral Mesopotamië en ook EufraatHier hebt u een schitterend overzicht over het Tweestromenland, het land van de Eufraat en de Tigris'.Het meer van Galilea ...

Bet-San - Vestingstad bij doorwaadbare plaatsen

Bet-San was de enige stad van de tien steden van de Decapolis die ten westen van de Jordaan lag. De stad lag in het Gilboagebergte, ...

Macedonie - Macedonie

Macedonië Daar, in Troas, kreeg Paulus 's nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep: Steek over naar Macedonië en help ...

Arabia Petrea - Arabia Petrea.

Ik ben onmiddellijk naar Arabië gegaan (Gal. 1:17)De apostel Paulus is in Arabië geweest. Wisten jullie dat ? Hij vertelt aan de ...

Jeruzalem / Hoofdstad - Jeruzalem / Hoofdstad

Jeruzalem hoofdstadSionsheuvel Het paleis van de hogepriester stond op de Sionsheuvel. Als je in de oude stad Jeruzalem staat en je naar ...

Hermonbergen N.T. - Hermonbergen N.T.

Voettocht van JezusZes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor ...

Heilige plaatsen - Heilige plaatsen

Mozes, Mozes”, waarschuwde de HEER “Kom niet dichterbij en trek je sandalen uit want de grond waarop je staat is heilig”(Ex:3:5)Heilige plaatsen zijn geen pelgrimsplaatsen, ...

Jezus Bronnenbestaan - Jezus Bronnenbestaan

Vrouwelijke zorg De twaalf vergezelden Hem en ook enkele vrouwen, Maria van Magdala, Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes en Susanna – ...

Handelsroutes - Handelsroutes in Bijbel

Je ziet hier kaart van Mesopotamie, de weg van de Wierookroute, een Romeinse mijlpaal en ruines van de machtige stad Palmyra die de karavanen altijd ...

Ribla in Hamath - Ribla in Hamath Hoofdkwartier

Ribla Ribla “De officieren van Nebukadnezar namen koning Sedekia gevangen en brachten hem naar Ribla in Hamath, naar koning Nebukadnezar van Babylonië en daar werd ...

Parten/Meden - Parten en Meden

Parten: nomaden Hoe komt het dan dat we hen allen in onze eigen moedertaal horen? Parthen, Meden en Elamieten (Hand. 2:8) Partische ruiters ...

Dotan - Dotan

Dotan van Jozef Jozef ging zijn broers achterna en trof hen in Dotan aan. (Gen. 37:17) Dit is de Dotanvallei met de tel ...

Hazor - Hazor Vestingstad der Kanaanieten en

HazorHazor lag in de tijd van Salomo in het noorden van Israel Nog maar zeer kort geleden hebben archeologen een poort met zes vertrekken ...

Nabateeërs - Nabateeers

NabateeersToen ik in Damascus was, liet de stadhouder van konng Aretas de stad afsluiten om mij gevangen te nemen. Ik kon alleen aan hem ...

Gilead / Ramot - Gilead / Ramot

Ramot in Gilead Koning Achab van Israël vroeg aan koning Josafat van Israël of deze met hem mee ten strijde wilde trekken tegen Ramot in ...

Kades - Kades Vredesverdrag tussen Ramses

Kades vredesverdrag Dit Kades is een heel ander Kades dan Kades Barnea in de woestijn van Zin voor de poorten van Kanaän waar het volk ...

Jordanië - Jordanië

Jordanie Met de boot kom je het land in het zuiden binnen via de golf van Aqaba (bij Eilat)De hoofdstad Amman is een moderne ...

Jericho /in Jezus tijd - Jericho/in Jezus tijd

Jericho De oudste stad die ooit is ontdekt, ligt dicht bij de moderne stad Jericho. De tel is meer dan 20 meter hoog. ...

Edom - Edom .

Dit zegt God de HEER: Edom heeft zich op het volk van Juda gewroken en zo een zeer zware schuld op zich geladen. Daarom, zegt ...

Dan - Dan

Twee gouden stierkalverenNa rijp beraad besloot Jerobeam twee gouden beelden te laten maken in de vorm van een stierkalf ( 1 Kon. 12: 28).Het ene ...

Damascus - Damascus

Daarop zei de Heer tot Ananias:Ga naar de Rechte Straat en vraag in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus, die Saulus heet (Hand. ...

Abilene - Abilene lag aan de voet

Abilene aan de voet van het Antilibanon gebergte Wat is een tetrarch? Een tetrarch of viervorst is een vorst die over een vierde deel van ...