ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Zoeken binnen de website

Zoeken op: in

Er zijn 100 resultaten gevonden.

Christianoi - Christianoi

ChristianoiIn deze grot kwamen de christenen eerst bijeen Hij staat bekend als de sintPetrusgrot Maar Petrus is hier waarschijnlijk nooit geweest Ruim één jaar ...

Psalmen - Psalmen

PsalmenIn het Oude Testament komen we de hogepriester tegen met de efod, met de edelstenen waarop de namen van de 12 stammen van Israel. Ook ...

Martelaarschap - Martelaarschap

Martelaarschap De Spelen in Rome waren altijd bloeddorstig.Tienduzenden ! wilde dieren werden ujt Afrika gehaald om tegen gladiatoren ...

Sprekende slang - Sprekede slang

Sprekende slangCobra:. de kop van dit beest werd afgebeeld op het hofd van het faraobeeld De staf van het Woord moest het opnemen ...

Kreta (Goede Rede) - Kreta (GoedeRede)

Kreta (Goede Rede De plek waar Paulus schipbreuk leed op zijn tocht als gevangene naar Rome heet Goede Rede. Ook wel Goede Havens genoemd. In ...

Jesaja en Jezus - Jesaja en Jezus

Jesaja en Jezus (Een christelijke lezing van Jesaja)Dode Zeerol van Jesaja Prof. dr.J.Dekker werd op 1 oktober 2014 verbonden als bijzonder ...

Voorspraak - Voorspraak

Christus te verheven?Het probleem van de rooms-katholieke kerk van de middeleeuwen was dat Jezus Christus zo zeer ging delen in de heiligheid van God de ...

Volbracht Joh 19 - Volbracht Joh19

Volbracht (Joh,19:26) In de Paaswaken wordt aandacht besteed aan wat mensen kunnen doen. Het is zinvol om ‘óók aandacht te besteden aan wat Jezus ...

Farizeers - Farizeers

Hieronder heb ik eens onder elkaar gezet wat ik over de Farizeeën heb geschreven. Farizeeërs hebben onder ons een slechte naam. Dat komt omdat ze ...

Water/ Dorst - Water/ Dorst

Levend waterSiloamvijverGihonbronHij leidft me aan stille wateren Water heeft twee basisfuncties: water kan je dorst lessen en water heb je nodig om je te wassen. ...

Israelisme - Israelisme

Wat is Israëlisme? Vroeg een bezoekster. Jezus is Getsemane zie vooral Getsemane biddende JezusAve Christus, bid voor onsIn Hebr.7 wordt Christus getekend als de grote ...

Bemiddelaar of Middelaar - Bemiddelaar of Middelaar

Bemiddelaar - Middelaar Christus Jezus is de Bemiddelaar tussen God en mens. Hij is van dezelfde soort als God als van de mens ...

Zonnetempel - Zonnetempel

Zonnetempel in On. Hoe zag de tempel waar Potifera- de priester van Heliopolis (On)- aan verbonden was- er uit? Daar zjn wij ...

Tempel Farao Salomo - Tempel Farao Salomo

Thebe bij nachtPriesters hadden het druk met het wassen en kleden van het godenbeeld Zo wilde God niet behandeld worden. Daarom mocht Israel geen ...

Kaalkop, ga op - Kaalkop, ga op

De knapen of jongemannen die Elisa uitscholden voor Kaalkop waren opgegroeid met de afgoderij van de Baaldienst Ze waren zonder twijfel erg agressief Zij ...

Godverlatenheid - Godverlatenheid

Godverlatenheid Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf ...

Hogepriester Hebreeen - Hogepriester Hebreeen

Hogepriester (Hebreeen) Jezus de echte hogepriester voor Kajafas, handlanger der Romeinen Wie uit het volk tot hogepriester wordt gekozen, wordt ...

Koningen - Koningen

Koningen van Israël/EgypteAboe Simbel.De farao's lieten zich als een god vereren Eengigantisch groot beeld van hem zien we op de Aboe Simbel, in Egypte. De ...

Kruis/Volbracht - Kruis/ Volbracht

Kruis: Volbracht Uitvoering van The Passion in Groningen 2014 Volbracht(Joh,19:26) In de Paaswaken wordt aandacht besteed aan wat mensen kunnen doen. Het is ...

Wie is Hij?Jezus van Nazaret? - Wie is Hij? Jezus van

Wie is Hij? Jezus van Nazaret? Wat is de meest populaire Bijbeltekst? Uit een onderzoek in 10 landen die het grootste aantal ...

Paasfeest (1) - Paasfeest (1)

Kerk in China telt nu al meer christenen dan dan in heel Europa!Paasfeest (1) De koning komt,De koning komt,De koning komt eraan!En wij gaan ...

Vuurwerk als lawaaiplek - Vuurwerk als lawaai

Vuurwerk als lawaaiplek Rond de jaarwisseling is een felle discussie ontbrand over de vraag of het afsteken van vuurwerk geheel of gedeeltelijk verboden ...

Gods Gezicht - Gods Gezicht

Deze b ijdrage is dit keer niet van mij. Hij is van Allard Gunnink redacteur van het ND. Het is een van de beste artikelen ...

Binnenkamer - Binnenkamer

Zie ook Binnenkamer Tameion #2|Wanneer jullie bidden, ga in jullie binnenkamer, sluit de deur en bid tot jullie Vader in ...

Stad Gods alle religies (1) - Stad Gods alle religies (1)

Stad Gods: alle religies (1) De Vadergedachte ontbreekt in alle godsdiensten buiten het christendom.Kunskenners beweren dat op dit schilderij links een vrouwenhand zicht ...

Put als kerker - Put als kerker

Kerker waar Jezus fgevangen zat. Met een touw onder de oksels werd Hij hierin neergelaten op de avond voor Goede VrijdagGeselplaats. U ziet nog ...

Processies - Processies

Hierboven zien we twee interessante processies.. Erst die van de Samaritanen vanaf de berg Gerizim en daaronder een processie van de god Mardoek ...

Obelisken enJozef - Obelisken enJozef

Onvoltooide obelisk in AssuanTempelruine van Amon in Karnak bij avond Zijn obelisken Bijbelse plaatsen en zo ja bij welke tempel stonden ze? Interessante ...

Ebed JHWH (5) - Ebed JHWH (5)

Ebed JHWH (5) Lam Gods Het lam als beeld van kwetsbaarheidDe dienst van de Ebed JHWH wordt m.i. nergens zo treffend uitgedrukt als in ...

Ritueel slachten - Ritueel slachten

Ritueel slachten Bij ritueel slachten worden de offerdieren niet vcerdoofd of bedwelmd. Daarom is het Poolse verbod op ritueel slachten een klap voor ...

Heilige Familie - Heilige Familie

Sta op, nweem het kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte..... wan t Herodes zal alles in het werk stellen om het ...

Pinkstergeest 2 - Pinkstergeest 2

Pinkstergeest Ze was stervende. Je zag heel duidelijk dat het niet lang meer zou duren.Je kon geen gesprek meer met haar voeren.Plotseling richtte zij ...

Middellendse Zee (2) - Middellandse Zee (2)

Middellandse Zee (2) Ugarit Hier is iaangetoond dat het Hebreeuws een Kanaanitisch dialect is De opgegraven troonzaal in Ugarit. ...

Israel en de zee - Israel en de zee

Op deze cfraaie luchtfoto zie je links de Nijl em de Fyoem (de koren schuur van Egypte.) De Rode zee heeft twee uitlopers. ...

Middellandse Zee (1) - Middellandse Zee (1)

Middellandse Zee (1) #4| De zeegoden waren evan afschrikwettkend als de zeemonsters |De meeste Bijbelse landen en plaatsen liggen rond de Middellandse ...

Joodse plaatsen - Joodse plaatsen

Joodse plaatsen enfeesten "Die tussen de cherubs woont zongen we in de psalmberijming. De twee cherubs waren de gebeeldhouwde engelen die op het ...

Kolenvuurtje - Kolenvuurtje

Toen ze aan land kwamen zagen ze een houtskoolvuurtje met vis erop en brood. Jezus zei:Breng ook wat van de vis die jullie net gevangen ...

Intocht op Palmpasen - Intocht op Palmpasen

Zie ook Palmboom/ Palmpasen en Koning zonder erewachtIntocht op Pasen Hosanna! Gezegend Hij, die komt in de naam van de HEER (Marc, 11) ...

Rovershol - Rovershol

Rovershol Jullie hebben de tempel tot een rovershol gemaakt (Marc.11:18) Voorste grote plein was de voorhof der heidenen.De joden hadden die ingepalmd en deden er ...

Koning zonder erewacht - Koning zonder erewacht

Kon ing zonder erewacht Palmpasenstok Als Jezus afdaalt van de Olijfberg en de stad Jeruzalem voor zich ziet liggen,begint Hij ook ...

Tempelreiniging (3) - Tempelreiniging (3)

Voor alle volken! Eerst bekijken we zijn citaat uit Jesaja.”Mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn.” En dat was de tempel ...

Tempelreiniging (2) - Tempelreiniging (2)

Tempelreiniging (2) Hij kwam de tempel binnen en begon iedereen die daar iets kocht of verkocht,weg te jagen, Hij gooide de tafels van ...

Tempelreiniging (1) - Tempelreiniging (1)

Jezus hield de omstanders voor:Staat er niet geschreven: Mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn.? Maar jullie hebben er een ...

Pilatus rechterstoel (2) - Pilatus rechterstoel (2)

Pilatus’ rechterstoel (2) Toen liet Pilatus Jezus geselen. De soldaten vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd en deden hem ...

Orion - Orion

Orion. Met de snelheid van het licht in vier en een halve eeuw bereikbaar. Deze foto heb ik van de Japanse ruiimtevaart. Hier is ...

Troas en Troje - Troas en Troje

Troas en TrojePaulus liet in Troas zijn boekenmantel achter met papyri en perkamenten. (Nee, geenregenmantel, zoals ten onrechte vertaald is!)De Grieken lieten in Troje het ...

Pasen en Pinksteren - Pasen en Pinksteren

Zie vooral voor veel foto’s Eerstelingen en Pinkstergeest Wanneer jullie eenmaal in het land zijn dat ik jullie zal geven, en je daar de ...

sions-heuvel - Sions-heuvel

Sions-heuvel Dit is een zéér groot bestand en bevat de items Sionspsalmen, Sions omgeving, Hasmoneeën, Davidstad, Hinnomdal en Gouden Poort. Ik verwijs hierbij naar ...

Hogepriester Jezus - Hogepriester Jezus

Daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters: alleen dan zou hij een barmhartig en betrouwbaar hogepriester zijn, die verzoening ...

Christenzionisme - Christenzionisme

Christenzionisme Vele christenen geloven in een herstel van een etnisch,fysiek en geografisch Israël. Daarin sympathiseren zij met de Zionisten en plaatsen zij op grond ...

Joden en christenen (1) - Joden en christenen (1)

Joden en christenen (1) Zie ook een verslag van een ooggetuige van de verwoesting vanJeruzalem onde "de Tempel brandt, de Tempel brandt gillen ...

Jezus: de God die mens werd - Jezus: de God die mens

de stal onder het gastenverblijfWegwijzerJezus als timmermansleerling. Schilderij van MillaisBetlehem 1893 “Jezus: de God die mens werd” Shalom Aleichem! Wij wensen u, jou ...

Heelal - Heelal

Is het heelal een Bijbelse plaats? Wat is dat eigenlijk: het heelal? Is dat heel de geschapen werkelijkheid? Ongetwijfeld. Het heelal is de ...

Bergrede-christendom - Bergrede-christendom

Bergrede-christendom Wees dus volmaakt zoals uw hemelse Vader volmaakt isis (Mat. 5:48). Ik vind dit een geweldig ...

Hermonberg godenberg - Hermonberg godenberg

De dichter van Psalm 42 bevindt zich in het uiterste noorden van Israël, aan de voet van de godenberg Hermon, bij ...

Levende stenen - Levende stenen

De sluitsteen vertoont het gelaat van Christus En laat u zelf ook gebruiken als levende stenen voor de bouw van een geestelijke tempel(1 Petr. 2:5) ...

Offerplaatsen - Offerplaatsen

Het ‘Boshuis Drie’ in Ermelo herinnert ons nog steeds aan het aan het eeuwenoude heidendom in Nederland. Daar werd de Germaanse gcd Thri vereerd. Hij ...

Godsverduistering - Godsverduistering

Pachtige zonsondeergang, maar geen zonsverduistering De maan kan een zonsverduistering veroorzaken door tussen zon en aarde te gaan staanZo hebben wij het openbaringslicht verduisterd ...

Olympische S.pelen - Olympische S.pelen

OlympiaTempel van Zeus in Olympia iDe Olympische Spelen werden gehouden in Olympia, midden in de Griekse landstreek Elis. Een echte stad was Olympia niet. De ...

Romeinse religies - Romeinse religies

Isis, de duizendogige Egyptische godin, kreeg in het Romeinse rijk een overweldigende invloed.deze mysteriegodsdienst met haar uitbundige extase werd erg populair. Ze was persoonlijk, emotioneel ...

Eindtijddenken 2012 - Eindtijddenken 2012

Fanatieke Israelliefhebbers menen dat er straks nog de derde rtempel gebouwd zal worden. Ze vatten de profetie die daarover gaat letterlijk op. Hier tonen ze ...

Heiligdom /Tabernakel - Heiligdom /Tabernakel

In het heiligdom heb ik u gezien, uw macht en majesteit aanschouwd. Uw liefde is meer dan het leven (Ps.63:3). Het heiligdom als woonplaats ...

Cy.prus / Barnabas B - Cyprus / Barnabas B

Stuk grond op Cyprus De Barnabaskerk herinnert ons nog steeds aan Barnabas ie daar aan land kwam Dit was het uiterste westen van Cyprus ...

Hebreeen / Afkomst - Hebreeen /Afkomst

In de graftombe van Beni Hasan Chnoemhotep waarvan we hier een jachttafereel zien, is een schitterende afbeelding gevonden van een reisfgezelschap van Hebreers ujit de ...

Dal der demonen - Dal der demonen

Weet u welk dal in Israël het dal der demonen genoemd werd? Dat was de weg van Jerzuzalem naar Jericho. Die ...

Gebedsplaats Hogepreister - Gebedsplaats Hogepriester

Zie vooral Getsemane, Voorbede Zie ook Gebedsplaats Filippi, Gebedsplaats Wraakpsalmen, De gebedsplaats van de hogepriester in het Heilige der heiligen is een aanwijzing ...

Woonplaats van God - Woonplaats van God

Tabernakel. God begeleidt zijn volk op weg naar het beloofde land God tabernakelt bij zijn volk God leidt een nomadisch bestaanDe tent wordt ...

Leeuwenkuil/Opstanding - Leeuwenkuil/Opstanding

Daniel in de leeuwenkuilzie ook Leeuwenkuil /Daniel voor meer historische gegevens De verwerping van Daniël in de leeuwenkuil is niets anders geweest dan een ...

Jezus van Nazaret - Jezus van Nazaret

Jezus van Nazaret Kunt u ons wat meer vertellen over die Jezus van Nazaret? vroeg een bezoeker van onze website. Dat wil ik ...

Haifa / Karmel - Haifa /Karmel

Haifa Haifa is vandaag bekend door de Bahaitempel, symbool van de gemeenschappelijkheid van alle godsdiensten In Haifa wordt een grot getoond ...

Religieus besef (2)i - Religieus besef (2)

God spreekt hoogst persoonlijk in Jezus God spreekt tot ieder mensIeder mens is een aangesprokeneIeder mens geeft zijn eigen reactieElk geloof ...

Religieus besef (1) - Religieus besef (1)

Als je vanuit Istanboel de Bosporus overvaart kom je in Anatolie.Daar werd meer dan tweeduizend jaar lang de Klein-Aziatische moedergodin vereerdOp deze map ziet u ...

Ik ben de Levensbron - Ik ben de Levensbron

Ik ben de Levensbron van stromend water Bij deze berg Gerizim stond het heiligdom der Samaritanen en vond de ontmoeting tussen Jezus en ...

Apocrief Evangelie - Apocrief Evangelie

Naghamadi biliotheek Hier worden veel apocriefe geschriften bewaard.Ze zijn alle van latere datum dan de evangelien Jezus wordt hier niet als Verlosser getekend, maar ...

Getsemane /Voorbede - Getsemane / Voorbede

Jezus / VoorspraakKunnen julli nog niet een uur met mij waken?Jezus'voorbedeEen zeer oude Olijfboom in de olijvenhof van Getsemane Zo heel anders dan de hogepriesters ...

Agape en Eros - Agape en Eros

Agapè en Eros (Zie ook agapèvieringen) Gods agape laat zch zien in het kruis van Christus Christus’kruis De agapè-liefde van God wordt ...

Gibeon tijd David - Gibeon tijd David

Gibeon tijd David Abner trok met het leger van Sauls zoon Isboset op naar Gibeon. Ook Joab was uitgetrokken met het leger van David. ...

Brein of geest - Brein of geest

Brein of geest ? Is het diepste wat je van een mens kunt zeggen, zijn brein of zijn geest.? Is alles vastgelegd in ...

Tempel in perspectief - Tempel in perspectief

Wie van jullie heeft deze tempel nog in vroegere luister gezien? En hoe ziet hij er nu uit?Jullie denken zeker dat het niets meer kan ...

Ark van Noach (2012) - Ark van Noach (2012)

De bouwer van de reusachtig grote arkDe tweede ark is nog groter dan de eerste (zie ook Ark van Noach,Ararat,berg van Noach, Zondvloed en de ...

Aarde als Medergodin - Aarde als Moedergodin

De aarde gezien vanaf de maan. De maanbewoners kunnen zeggen: "kijk de aarde komt op!" Een van de bekendste sterren is de zon, die op ...

Ik ben voor Abraham was - Ik ben voor Abraham was

Ik zeg u: Eer Abraham was, ben ik (Joh. 8:57)(zie ook Abraham als pelgrim)U bent misschien onlangs vijftig jaar geworden. Wij zeggen dan: U ...

Ik ben de Goede Herder - Ik ben de Goede Herder

Ik ben de Goede Herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij.(Joh 10:14-16)Het beeld van de goede herder is sterk geromantiseerd. Deze ...

Ik ben de Deur - Ik ben de Deur

"Waarachtig,Ik verzeker jullie: Ik ben de Deur voor de schapen. Ik ben de Deur: als iemand door Mij binnenkomt zal hij gered worden:hij zal in- ...

Betlehem Pesachlam - Betlehem Pesachlam

Betlehem: verrassende uitlegDe kudden pesachlammeren moesten zo dic ht mogelijk bij de tempel van Jeruzalem gefokt en bewaard worden. Daarom kozen de tempelpriesters de velden ...

Joodse Feesten - Joodse Feesten

Joodse feestenVoor ons is het Kerstfeest het feest van het Licht, voor de Joden het Chanoekafeest (zie onder)Van het Chanoeka feest en het Loofhuttenfeest kunt ...

Afgoden gedumpt - Afgoden gedumpt

Toeristen op weg naar de opgravingen van gedumpte afgodsbeelden in de Kidronvallei. De bezichtiging was een compromis tussen joden en PalestijnenHier vonden de opgravingen plaats ...

Orion en Plejaden - Orion en Plejaden

Aarde gezien vanuit een ruimteschip. Hier leven nu 16 miljard mensen. Hoe ver zijn de Orion en de Plejaden? Toevoeging Orion Stel ...

Gebedsplaats /Wraakpsalmen - Gebedsplaats /Wraakpsalmen

Gebedsplaats / Wraakpsalmen Het trof me wat de beroemde theoloog en verzetsman Dietrich Bonhoeffer over de wraakpsalmen schreef. Ik geef ...

Gebedsplaats Filippi - Gebedsplaats Filippi

GebedsplaatsGebedsplaats bij de rivier Gangitis te Filippi. Vanwege de rituele wassingen werd er altijd gebeden bij een rivierEen tweede belangrijke tijdelijke gebedsplaats in ...

Pelrimslied Ps 84 - Pelgrimslied Ps 84

Gisteren werd ik zelf 84. Ik vind dit een heel mooie psalm. In het Nieuwe Testament wordt de woonplaats van God het Nieuw Jeruzalem ...

Schepping Regenboog - Schepping Regenboog

Zie Ik richt mijn verbond met u op en met uw nageslacht en met alle levende wezens. Als Ik de boog in de wolken zie ...

Kain en Abel - Kain en Abel

Toen vroeg de HEER Kaïn:”Waar is Abel, je broer?” Misschien zegt u: wat hebben wij met Kaïn en Abel te maken?Kaïn vermoordde ...

Hel / Jezus - Hel / Jezus

Hinnomdal. .De Griekse vertaling van Hinnom is Gehenna. Hier werden kadavers verbrand en lijken begraven. Het was een vuilnisbelt waar altijd het rottingsproces doorging. ...

Oertempel opgegraven - Oertempel opgegraven

Op een heuveltop in Zuid-Turkije werd onlangs een oeroud tempelcomplex blootgelegd. De naam is Gebökli Tepe. Deze oudste tempel ter wereld ligt tegen de ...

Tempel Verwoest - Tempel Verwoest

De tempel brandt! De tempel brandt! De tempel brandt! gillen de Levieten. Het is voorjaar 70. Enkele dagen geleden heeft Titus de aanval ...

Tempel / Reiniging - Tempel / Reiniging

(Zie ook Tempel / Jeruzalem (met veel foto’s) en een bestand in verhaalvorm bij Jeruzalems Verwoesting. Toekomstige tempel? Tempel uit het ...

Vrouwen 8c Samarit - Vrouwen 8c Samaritaanse

Sichem, Samaria en Sichar Samaritanen vieren het Pascha op de berg Gerizim. Bij de intocht in Kanaan sprak Jozus de stammen Israel toe: Kies ...

Vrouwen 8a Samarit - Vrouwen 8a Samaritaanse

Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tot haar:”Geef mij te drinken (Joh.4:7)’. Een foto uit 1890 van ...

Vrouwen 1Jezus team - Vrouwen 1Jezus' team

Jezus trok van stad tot stad en van dorp tot dorp om het goede nieuws over het Koninkrijk van God te vertellen. De twaalven ...